Hoger beroep aangekondigd tegen vonnis rechter Alkmaar

4 mei 2021

e-Legal heeft kennis genomen van het vonnis van de kantonrechter Alkmaar d.d. 28-04-2021 en kondigt aan daartegen in hoger beroep te gaan.

hoger-beroep-aangekondigd-vonnis-kantonrechter-alkmaarHet vonnis van de kantonrechter berust op een verkeerde lezing van de gemaakte afspraken. In deze zaak was namelijk een prijsafspraak op uurbasis gemaakt omdat de ter incasso ingediende vordering inhoudelijk werd betwist. Een dergelijke veelvoorkomende prijsafspraak is niet in strijd met de wet en ook niet met onze eigen voorwaarden.

De kantonrechter verwart de gemaakte prijsafspraak op uurbasis met de vaste prijzen die ons kantoor aanbiedt voor bepaalde gerechtelijke procedures. Maar in deze zaak was helemaal geen sprake van een gerechtelijke procedure. De afspraak op uurbasis is daarom gewoon geldig.

Juist om dit soort verwarring te voorkomen, vermeldt ons kantoor alle tarieven en prijsvoorwaarden op onze website. Daarnaast worden alle prijsafspraken altijd zwart op wit bevestigd. Ook daarom heeft het vonnis ons verrast.

Omdat het vonnis er per saldo op neerkomt dat er niets hoeft te worden betaald voor de werkzaamheden die conform afspraak op uurbasis zijn uitgevoerd, stelt ons kantoor hoger beroep in tegen het vonnis van de Alkmaarse kantonrechter bij het gerechtshof Amsterdam.

Wordt dus nog vervolgd.