Rechtbank vergoedt ten onrechte afgewezen incassokosten (met belastinggeld)

25-03-2021

De Rechtbank Gelderland heeft recent de buitengerechtelijke incassokosten vergoed aan een schuldeiser omdat de rechtbank deze kosten ten onrechte had afgewezen in het vonnis. De schuldeiser had een verzoek tot verbetering van het vonnis ingediend, maar dit verzoek was afgewezen omdat de wet hieraan strenge eisen stelt. Om de schuldeiser tegemoet te komen, heeft de rechtbank de schuldeiser verzocht om de incassokosten ad € 397,49 aan de rechtbank te declareren. Niet de schuldenaar zelf, maar de rechtspraak betaalt de incassokosten van de schuldenaar dus.

rechtbank-vergoedt-ten-onrechte-afgewezen-incassokosten-met-belastinggeld

"Een rechtbank die de incassokosten van de wanbetaler betaalt, is de omgedraaide wereld. Hoewel de rechtbank de betreffende schuldeiser kennelijk tegemoet heeft willen komen vanwege een fout van de rechter, roept dit wel de vraag op of voor dergelijke fouten met belastinggeld moet worden betaald. De overheid is namelijk niet aansprakelijk voor fouten in vonnissen van rechters. Hiervoor voorziet de wet immers in rechtsmiddelen, zoals hoger beroep.", aldus Lucien Ridderbroek, incasso advocaat bij e-Legal incasso advocaten.

Lucien Ridderbroek e-Legal incasso advocatenEen procespartij die het niet eens is met een uitspraak van een lagere rechter kan in hoger beroep gaan. Een snelle rekensom leert dat hoger beroep in deze zaak ook mogelijk was. De incassokosten bedragen bij lagere vorderingen namelijk 15% van de hoofdsom. Dus gelet op de hoogte van de incassokosten ad € 397,49 was het geldelijk belang in deze zaak een kleine € 2.650. Omdat dit bedrag de appelgrens van € 1.750 overstijgt, was in deze zaak dus hoger beroep mogelijk om de incassokosten alsnog van de schuldenaar vergoed te krijgen.

Vanuit een kosten-/batenafweging is hoger beroep voor een dergelijk relatief laag belang natuurlijk niet zinvol. Maar betekent dit dat de rechtbank - en daarmee de belastingbetaler - moet opdraaien voor de incassokosten?

In deze zaak ging het om de incassokosten, dus de kosten die normaal gesproken door schuldenaren moeten worden vergoed in geval van wanbetaling. Hoewel het op zich al bijzonder is dat de rechtspraak de incassokosten voor de schuldenaar betaalt, is het de vraag tot welke onzekerheid en willekeur deze beslissing kan leiden. Gaan andere rechtbanken onterecht afgewezen incassokosten nu ook vergoeden aan schuldeisers?

Bovendien zijn er ook andere situaties denkbaar. Een vergissing van de rechter kan immers ook toezien op andere soorten vorderingen, zoals alimentatie of huur. Kunnen teleurgestelde ex-partners of verhuurders de rekening voortaan aan de rechtspraak presenteren om zo een kostbaar hoger beroep te voorkomen?

Lucien Ridderbroek: "Om de proef op de som te nemen heeft ons kantoor een andere rechtbank verzocht om de ten onrechte afgewezen incassokosten alsnog te vergoeden. De Rechtbank Rotterdam heeft de incassokosten namelijk eens onterecht afgewezen omdat er geen veertiendagenbrief aan de betreffende schuldenaar was gezonden. De schuldenaar in kwestie betrof echter een B.V., waarvoor de wettelijke veertiendagen aanzegging - die alleen voor particuliere schuldenaren geldt - dus helemaal niet van toepassing was. Ook in deze zaak is destijds vergeefs verzocht om deze kennelijke fout te verbeteren. Het is nu afwachten hoe de Rotterdamse rechtbank reageert. Wordt dus nog vervolgd."

(zie de afbeelding hieronder)

Dit bericht verscheen voor het eerst op e-Legal.nl

onterecht-afgewezen-incassokosten-vergoed