Faillissementsaanvraag

Faillissementsaanvraag in voorbereiding tegen webwinkel TI-84shop

Gedupeerden die zijn opgelicht door TI-84shop kunnen zich bij ons kantoor aanmelden voor een faillissementsaanvraag op gezamenlijk verzoek. Dit geldt zowel voor Nederlandse als Belgische gedupeerden van de webshops van TI-84shop.

Doel van de faillissementsaanvraag is dat een curator de verhaalsmogelijkheden onderzoekt in het belang van alle schuldeisers. Zo hoeven schuldeisers niet ieder afzonderlijk naar de rechter te stappen en hoeven zij geen kosten te maken voor vorderingen van doorgaans relatief lage bedragen (vaak een paar honderd euro per gedupeerde).

Ons kantoor behandelt deze zaak op basis van pro bono, dus kosteloos, om de gedupeerden in staat te stellen een eind te maken aan dit soort praktijken.

Gedupeerden kunnen zich tot komende vrijdag 22-03-2024 om 12:00 uur aanmelden via onderstaand aanmeldformulier waarin alle benodigde informatie kan worden ingevuld en geüpload. Alle aanmeldingen die hierna worden ontvangen, worden op de wachtlijst geplaatst voor een eventuele tweede faillissementsaanvraag.

Let op: vanwege het grote aantal gedupeerden wordt vriendelijk verzocht ons kantoor niet te bellen of te e-mailen, en af te wachten totdat u van ons kantoor verneemt in reactie op uw aanmelding. Gedupeerden die zich aanmelden voor de wachtlijst ontvangen geen afzonderlijke ontvangstbevestiging per e-mail.

Aanmelden voor de (wachtlijst voor de) faillissementsaanvraag van TI-84shop

Bent u gedupeerd door TI-84shop? En wilt u samen met andere gedupeerden het faillissement aanvragen van TI-84shop?

Meld u dan aan voor de wachtlijst door hieronder uw gegevens in te vullen en de benodigde stukken te uploaden.

De volgende stukken zijn nodig (bij voorkeur in PDF):

  1. Bewijs van uw geplaatste bestelling bij TI-84shop
  2. Bewijs van uw betaling aan TI-84shop
  3. Bewijs van uw verzoek tot terugbetaling (terugvordering) aan TI-84shop
  4. Ingevulde verklaring voor verificatie van uw identiteit (klik hier om deze te downloaden)
  5. Geldig ID-bewijs (deels onleesbaar gemaakt)

 

Uw gegevens
Aanhef:
Voornamen*:
Achternaam*:
Geboortedatum*:
Bedrijfsnaam:
KvK-nummer:
Adres*:
Postcode*:
Woonplaats*:
Telefoon*:
Uw vordering en toelichting
Hoogte vordering*:
Hebt u om terugbetaling verzocht?: *
Uw toelichting:
Benodigde bewijsstukken
1. Bestelling:
2. Betaalbewijs:
3. Terugvordering:
4. Verklaring ID:
5. ID-bewijs:


Let op:
nadat u hieronder op VERZENDEN klikt, krijgt u automatisch een melding dat uw aanmelding is ontvangen. Als deze melding NIET verschijnt, is het formulier nog niet correct ingevuld en hebben wij uw aanmelding nog niet ontvangen. Onvolledige aanmeldingen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen. Dus zorgt u ervoor dat alle gegevens zijn ingevuld en alle bewijsstukken worden geüpload.

Neem bij twijfel contact met ons op via info@e-legal.nl Graag niet bellen omdat wij niet in staat zijn om honderden gedupeerden telefonisch te woord te staan.

Velden met een * zijn verplicht


Updates faillissementsaanvraag TI-84shop

Wilt u op de hoogte blijven? Bookmark dan deze pagina om de laatste ontwikkelingen te volgen.

Zie hieronder voor de laatste updates over de faillissementsaanvraag van TI-84shop.

Voor de antwoorden op veelgestelde vragen zie de veelgestelde vragen onderaan deze pagina.

Update 22-07-2024 om 17:30 uur

De WNSP-procedure loopt hoogstwaarschijnlijk nog steeds. De Rechtbank heeft namelijk nog geen nieuwe datum bepaald voor de mondelinge behandeling van de faillissementsaanvraag, ondanks verzoek daartoe. De Rechtbank deelt helaas geen informatie over de status van de WSNP-procedure.

Zodra de WSNP-procedure is afgerond, bepaalt de rechtbank alsnog een nieuwe datum en kan de faillissementsaanvraag worden vervolgd. Zodra deze datum bekend is, volgt weer een update.

De afgelopen tijd zijn er overigens relatief weinig betalingen doorgegeven van gedupeerden. Het lijkt er dus op dat het TI-84shop.nl niet lukt om iedereen op tijd terug te betalen. Maar ook dit blijft vooralsnog afwachten.

Update 18-05-2024 om 13:00 uur

Eerder deze week heeft TI-84shop een WSNP-verzoek ingediend. Dit is een verzoek waarin de rechtbank wordt verzocht om de schulden te saneren. Hoewel dit verzoek vrijwel zeker wordt afgewezen, leidt dit wel tot schorsing en daarmee vertraging van de faillissementsaanvraag. De mondelinge behandeling van de faillissementsaanvraag die gepland stond voor dinsdag 21 mei 2024 vindt daarom geen doorgang. Het is nu afwachten op de beslissing van de rechtbank op het WSNP-verzoek. Zodra dit verzoek definitief is afgewezen, bepaalt de rechtbank een nieuwe datum voor de faillissementsaanvraag en kunnen wij die procedure weer vervolgen voor alle gedupeerden die zich hebben aangemeld voor de eerste faillissementsaanvraag.

Update 29-04-2024 om 13:00 uur

De datum voor de mondelinge behandeling is inmiddels bekend. De rechtbank zal de faillissementsaanvraag die namens ruim 200 gedupeerden is ingediend, behandelen op dinsdag 21 mei 2024 om 10:00 uur.

Aanmelden voor de wachtlijst blijft mogelijk, maar het is in dit stadium nog niet bekend of er nog een tweede faillissementsaanvraag volgt.

Update 19-04-2024 om 14:20 uur

Vanwege drukte heeft deze update langer op zich laten wachten dan verwacht.

Een relatief klein deel van alle gedupeerden die zich tijdig bij ons kantoor voor de (eerste) faillissementsaanvraag heeft aangemeld, is inmiddels terugbetaald. De overgrote meerderheid is echter niet terugbetaald. Daarom is de faillissementsaanvraag vandaag ingediend bij de rechtbank.

Ruim 200 gedupeerden doen mee aan deze (eerste) faillissementsaanvraag. Voor de wachtlijst hebben wij inmiddels ruim 350 aanmeldingen ontvangen (deze moeten nog wel worden ontdubbeld).

Het is nu wachten op de datum van de mondelinge behandeling. Zodra hierover meer informatie bekend is, volgt weer een update. Hetzelfde geldt bij eventuele ontwikkelingen.

Update 05-04-2024 om 16:50 uur

De gestelde betalingstermijn van 7 dagen aan TI-84shop is inmiddels verstreken. TI-84shop heeft niet voldaan aan de sommatie tot integrale terugbetaling van alle gedupeerden.

In een brief van TI-84shop van 02-04-2024 heeft TI-84shop gereageerd op de sommatie, waarin is medegedeeld dat TI-84shop naar eigen zeggen niet tot integrale terugbetaling binnen de gestelde termijn in staat is. TI-84shop heeft voorgesteld om € 25.000 per week terug te betalen. Op dit voorstel is nog niet gereageerd.

Verder heeft TI-84shop in de bovenvermelde brief medegedeeld een zogenaamde startverklaring voor een WHOA-procedure te hebben gedeponeerd en om de rechtbank om een zogenaamde afkoelingsperiode te zullen verzoeken. Voor meer informatie over de WHOA-procedure volg deze link TI-84shop heeft zich hiervoor inmiddels tot een advocaat gewend. Er moet nog contact plaatsvinden met de advocaat van TI-84shop. 

TI-84shop verricht sinds gisteren naar eigen zeggen terugbetalingen aan gedupeerden die zich hebben aangemeld voor onze gezamenlijke faillissementsaanvraag van in totaal € 25.000 per week. Inmiddels hebben ca. 60 gedupeerden aan ons kantoor bevestigd te zijn terugbetaald (dit geldt vanaf aanvang, dus niet sinds gisteren). Van ca. 240 gedupeerden die meedoen aan gezamenlijke faillissementsaanvraag zijn de vorderingen nog niet betaald.

De wachtlijst is in de afgelopen week verder opgelopen tot ca. 280 gedupeerden. Het lijkt er daarom op dat TI-84shop de gedupeerden die meedoen aan de gezamenlijke faillissementsaanvraag terugbetaalt van het geld van nieuwe gedupeerden.

Voor zover aan ons kantoor bekend is, staan er in totaal dus nog meer dan 500 vorderingen open (elders zijn ook zaken in behandeling, maar hoogstwaarschijnlijk niet met dit volume).

De faillissementsaanvraag wordt (mede daarom) vooralsnog vervolgd zoals is aangekondigd en is afgesproken met alle gedupeerden die meedoen aan de (eerste) faillissementsaanvraag. Een WHOA-procedure is immers bedoeld om te voorkomen dat bedrijven met gezonde bedrijfsactiviteiten die vanwege een zware schuldenlast failliet dreigen te gaan, failliet gaan, door te helpen met reorganiseren. Hiervan lijkt geen sprake te zijn bij TI-84shop. Een WHOA-procedure is immers niet bedoeld om onder terugbetaling uit te komen, en zeker niet als dat om vele honderden gedupeerde consumenten gaat. Er lijkt daarom oneigenlijk gebruik (misbruik) te worden gemaakt van de WHOA-procedure.      

Gedupeerden die meedoen met de (eerste) faillissementsaanvraag worden nogmaals verzocht om eventuele rechtstreekse betalingen per omgaande aan ons kantoor door te geven per e-mail onder vermelding van hun voornamen, achternaam, het betaalde bedrag en ons dossiernummer.

Eerste helft komende week volgt weer een update.

Update 28-03-2024 om 12:00 uur

Vanochtend is TI-84shop tot betaling gesommeerd namens alle gedupeerden die zich tijdig hebben aangemeld en ons daarna tijdig hebben bevestigd niet te zijn terugbetaald. In totaal is namens 286 gedupeerden aanspraak gemaakt op terugbetaling voor een totaalbedrag ad € 178.918,71 incl. rente en incassokosten.

sommatiebrief-ti-84shopHierbij is TI-84shop een uiterlijke betalingstermijn van 7 dagen gesteld om de volledige vordering alsnog te betalen, bij gebreke waarvan tot faillissementsaanvraag wordt overgegaan.

Bovenvermelde totalen zijn excl. de vorderingen van alle ca. 160 gedupeerden op de wachtlijst.

Gedupeerden die meedoen met de (eerste) faillissementsaanvraag worden vriendelijk verzocht om eventuele rechtstreekse betalingen per omgaande aan ons kantoor door te geven per e-mail onder vermelding van hun voornamen, achternaam, het betaalde bedrag en ons dossiernummer, waarvoor bij voorbaat dank.

Update 27-03-2024 om 17:20 uur

Wij wachten momenteel nog ca. 50 mensen hun bevestiging af dat zij nog niet zijn terugbetaald en akkoord gaan met de faillissementsaanvraag. De termijn hiervoor verloopt vanavond om 23:59 uur.

Ca. 50 anderen hebben inmiddels alsnog bevestigd niet te zijn terugbetaald en te willen doorzetten met de faillissementsaanvraag.

Het aantal gedupeerden dat inmiddels heeft bevestigd te zijn betaald is gestegen tot 21. De wachtlijst is inmiddels opgelopen tot ca. 140 aanmeldingen.

Ondanks alle verzoeken op deze pagina om ons niet te bellen, blijft ons kantoor de hele dag gebeld worden door veel mensen. Daarom nogmaals het dringende verzoek om u enkel aan te melden via het formulier op onze website en daarna af te wachten. Gedupeerden die zich aanmelden voor de wachtlijst ontvangen geen afzonderlijke ontvangstbevestiging van ons kantoor, maar ontvangen pas bericht zodra een eventuele tweede faillissementsaanvraag aan de orde is. Anders vertraagt de collectieve actie voor alle gedupeerden die zich tijdig hebben aangemeld onnodig. Wij vragen uw hiervoor nogmaals uw medewerking en rekenen graag op uw begrip.

Update 26-03-2024 om 17:20 uur

Gisteravond is het restant van alle aanmeldingen ontdubbeld, zodat we inmiddels een volledig beeld van alle vorderingen hebben.

Wij hebben in totaal van slechts 15 gedupeerden bevestiging ontvangen alsnog te zijn betaald.

Daarentegen is de wachtlijst met aanmeldingen voor een eventuele tweede faillissementsaanvraag verder opgelopen tot 110 gedupeerden. Op basis van de beschikbare informatie lijken er dus aanzienlijk meer gedupeerden bij te komen dan er mondjesmaat worden terugbetaald.

Gedupeerden die zich tijdig hebben aangemeld, maar nog niet aan ons kantoor hebben bevestigd de faillissementsaanvraag te willen doorzetten, hebben zojuist per e-mail een rappel ontvangen om alsnog hun akkoord te bevestigen. Reageren is nog mogelijk tot morgen, woensdag 27 maart 2024 om 23:59 uur. Hierna vervolgt ons kantoor de collectieve actie voor de gedupeerden die zich tijdig hebben aangemeld en ook hebben bevestigd nog niet te zijn betaald en de de faillissementsaanvraag te willen doorzetten. Dit om onnodige vertraging te voorkomen.

Update 25-03-2024 om 11:35 uur

Inmiddels hebben de meeste gedupeerden die zich tijdig hebben aangemeld aan ons kantoor bevestigd nog niet te zijn betaald en de faillissementsaanvraag te willen doorzetten. In totaal gaat dit om 240 gedupeerden. Van ca. 100 gedupeerden wordt nog een reactie afgewacht.

Van deze totale groep van ca. 340 gedupeerden staat nog ruim € 200.000 open. De eerdere inschatting zoals vermeld in een eerdere update was dus te hoog ingeschat. Dit is veroorzaakt omdat relatief veel mensen zich dubbel hebben aangemeld. Inmiddels zijn de meeste aanmeldingen zijn ontdubbeld. 

Slechts een kleine 10 gedupeerden hebben tot nu toe bevestigd inmiddels te zijn terugbetaald. Die enkele terugbetalingen vormen dus slechts de spreekwoordelijke druppels op de gloeiende plaat.

Op de wachtlijst voor een eventuele tweede faillissementsaanvraag staan inmiddels 60 gedupeerden en deze lijst groeit nog met de dag.

Update 22-03-2024 om 21:45 uur

Per e-mail is alvast meer informatie over de faillissementsaanvraag toegestuurd op het e-mailadres waarmee u zich hebt aangemeld. Controleert u (de spamfolder van) uw e-mail, want gelet op het aantal e-mails wordt onze e-mail mogelijk als spam beschouwd.

Wij hebben uw akkoord nodig op de verzonden brief voordat wij tot faillissementsaanvraag kunnen overgaan voor uw vordering.

Ca. driekwart van de aanvragen is inmiddels ontdubbeld. Mogelijk ontvangt u onze e-mail hierdoor dubbel (als u zichzelf meermaals hebt aangemeld via onze website).

Update 22-03-2024 om 18:50 uur

De termijn voor aanmelding is eerder vanmiddag verstreken. Aanmelden die daarna zijn ingediend, worden op de wachtlijst geplaatst.

Wij zijn momenteel alle aanmeldingen aan het ontdubbelen. Zodra dit is gebeurd, ontvangt u per e-mail meer informatie over de faillissementsaanvraag op het e-mailadres waarmee u zich hebt aangemeld.

Update 22-03-2024 om 09:15 uur

Om 09:15 uur vanochtend zijn inmiddels in totaal ruim 450 aanmeldingen ontvangen voor vorderingen voor in totaal ca. € 300.000.

Aanmelden is nog mogelijk tot 12:00 uur vandaag. Aanmeldingen die daarna worden ontvangen, worden op een wachtlijst geplaatst voor een eventuele tweede faillissementsaanvraag.

Zoals vermeld op deze pagina verzoeken wij u vriendelijk ons kantoor niet te bellen of te e-mailen (ook niet met de vraag of uw aanvraag is ontvangen of compleet is). Dit leidt namelijk tot onnodige vertraging van de voorbereidingen van de faillissementsaanvraag en dit is niet in het belang van alle gedupeerden. Vul dus enkel het webformulier op deze pagina in om u aan te melden - voorzien van alle bijlagen - en wacht daarna af totdat u van ons kantoor hoort.

De komende dagen ontvangt iedereen die zich voor 12:00 uur vandaag heeft aangemeld een ontvangstbevestiging met meer informatie over de faillissementsaanvraag. Houd uw e-mail dus in de gaten.

Update 21-03-2024

Om 09:00 uur vanochtend zijn inmiddels in totaal ruim 300 aanmeldingen ontvangen voor vorderingen van in totaal ca. € 150.000.

Gelet op het grote aantal gedupeerden dat nog geld terugkrijgt van TI-84shop wordt de kans op terugbetaling steeds kleiner en het risico op een faillissement steeds groter.

Vanwege het grote aantal aanmeldingen zijn de aanmeldingen nog niet voor ontvangst bevestigd. De ontvangstbevestigingen wordt alsnog verzonden zodra de termijn voor indiening is afgelopen, dus na komende vrijdag om 12:00 uur.

Update 20-03-2024

Om 09:30 uur vandaag zijn inmiddels ruim 160 aanmeldingen ontvangen voor vorderingen van in totaal ca. € 80.000.

Gedupeerden die zich nog niet hebben aangemeld, kunnen dit alsnog doen tot komende vrijdag 22-03-2024 om 12:00 uur. Eventuele aanmeldingen die hierna worden ontvangen, kunnen mogelijk niet meer worden meegenomen voor de faillissementsaanvraag, maar kunnen op de wachtlijst komen voor een eventuele tweede faillissementsaanvraag.

Vandaag verscheen onderstaand krantenartikel in het AD over deze collectieve actie:

AD-eigenaar-webshop-die-playstations-beloofde-is-bekende-hij-betaalt-pas-terug-als-hij-druk-ervaart

Eergisteren verscheen onderstaand artikel op EMERCE:

EMERCE-nieuws-faillissementsaanvraag-voorbereiding-tegen-webwinkel-ti84shop


Update 19-03-2024

Om 09:00 uur vandaag zijn inmiddels een kleine 100 aanmeldingen ontvangen. Gedupeerden die zich nog niet hebben aangemeld, kunnen dit de komende dagen alsnog doen.

Binnenkort ontvangt iedereen die zich heeft aangemeld een ontvangstbevestiging met informatie over de faillissementsaanvraag op het e-mailadres waarmee is aangemeld.


Update 17-03-2024

Het aanmeldformulier om uzelf aan te melden voor de faillissementsaanvraag van TI-84shop is live.

De faillissementsaanvraag wordt ingediend zodra er voldoende aanmeldingen zijn ontvangen.


Update 15-03-2024

Onderstaand persbericht is geplaatst:

Gedupeerden die zijn opgelicht door TI-84shop kunnen zich bij ons kantoor melden voor een faillissementsaanvraag op gezamenlijk verzoek. Dit geldt zowel voor Nederlandse als Belgische gedupeerden van de webshops van TI-84shop.

Doel van de faillissementsaanvraag is dat een curator de verhaalsmogelijkheden onderzoekt in het belang van alle schuldeisers. Zo hoeven schuldeisers niet ieder afzonderlijk naar de rechter te stappen en hoeven zij geen kosten te maken voor vorderingen van doorgaans relatief lage bedragen (vaak een paar honderd euro per gedupeerde).

Ons kantoor behandelt deze zaak op basis van pro bono, dus kosteloos, om de gedupeerden in staat te stellen een eind te maken aan dit soort praktijken.

Gedupeerden kunnen zich vanaf maandag 18-03-2024 aanmelden via deze pagina op onze website (faillissementsaanvraag TI-84shop) via een webformulier waarin alle benodigde informatie kan worden ingevuld en geüpload.

Gedupeerden worden vriendelijk verzocht om tot komende maandag af te wachten en niet eerder al telefonisch contact met ons kantoor op te nemen gelet op het grote aantal gedupeerden. Meer informatie volgt op deze pagina vanaf komende maandag.

Voor meer informatie zie:

Persbericht ACM

Nieuwsbericht NOS

Nieuwsbericht HLN


Veelgestelde vragen over de faillissementsaanvraag van TI-84shop

Hieronder worden veelgestelde vragen beantwoord.

Is het mogelijk om aan te melden voor een lagere vordering?

Ja, alle vorderingen kunnen worden aangemeld. Er is geen minimumbedrag verbonden aan deze collectieve actie. Het minimum ad € 500 zoals dat elders op onze website wordt vermeld, geldt voor reguliere incassozaken, dus niet voor deze faillissementsaanvraag.

Zijn er kosten verbonden aan deze actie?

Nee, zoals hierboven is vermeld, zijn er geen kosten verbonden aan deze actie. Er geldt ook geen no cure no pay voor deze actie. Ons kantoor behandelt deze zaak pro bono, dus gratis. De verschotten (kosten van derden) neemt ons kantoor voor zijn rekening.

Het lukt mij niet om het formulier in te vullen. Kan ik ook e-mailen?

Nee, gelet op het aantal aanmeldingen worden aanvragen alleen behandeld als deze via het hierboven vermelde formulier worden ingediend. Aanvragen die niet volledig zijn, kunnen niet in behandeling worden genomen. Wel is het mogelijk om een onvolledige aanvraag opnieuw in te dienen door het formulier nogmaals (maar dan wel volledig) in te vullen. 

Is mijn aanvraag compleet?

Gelet op het grote aantal aanmeldingen kunnen wij tussentijds niet controleren of uw aanvraag compleet is. Wij verzoeken u vriendelijk ons kantoor hierover niet te bellen of te e-mailen. De tijd die dit kost, leidt namelijk tot vertraging van de faillissementsaanvraag en dit is niet in het belang van alle overige gedupeerden. Wij rekenen graag op uw begrip en medewerking.

Cookie-voorkeuren

Wij gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden voor statistische en analytische doeleinden om u de beste ervaring op onze website te bieden.

Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid
Wij respecteren uw privacy

U kunt uw cookie-voorkeuren instellen door de verschillende hieronder beschreven cookies te accepteren of te weigeren

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Vereist
Voorkeuren

Met voorkeurscookies kan een website informatie onthouden die de manier verandert waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Statistieken

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.