Faillissement aanvragen

Waarom het faillissement aanvragen de beste kans op betaling biedt (ook al denken veel schuldeisers van niet)

faillissement aanvragenAls incasso advocaten weten wij dat het faillissement aanvragen de beste kans op betaling biedt.

Wij zien namelijk dagelijks dat zelfs een hardnekkige wanbetaler tot betaling kan worden geforceerd als zijn faillissement wordt aangevraagd. Wanbetalers gaan snel overstag als zij het risico lopen (persoonlijk) failliet verklaard te worden.

Toch reageren schuldeisers vaak verbaasd als wij adviseren om het faillissement aan te vragen van een debiteur.

De denkfout:

Veel schuldeisers verwarren een faillissementsaanvraag als incassomiddel met de consequenties van een daadwerkelijk uitgesproken faillissement.

Wat wij vaak van schuldeisers horen:

 • "De Belastingdienst en de bank gaan toch voor"

 • "Zodra de curator zijn zakken heeft gevuld, blijft er zeker niets over"

 • "De BTW kan weliswaar worden teruggevraagd, maar de eigen vordering wordt toch nooit meer betaald"

 
Als een faillissement eenmaal is uitgesproken, is de situatie voor u als schuldeiser inderdaad weinig rooskleurig. De nadruk ligt hier op 'als'. Want dit speelt alleen als uw klant daadwerkelijk failliet wordt verklaard. Zo ver komt het meestal echter niet, want uw wanbetaler wil logischerwijs niet door het spreekwoordelijke putje worden gespoeld.

Uw debiteur kan zijn faillissement voorkomen door alsnog te betalen. Als uw debiteur uw vordering niet ineens kan betalen, dan kan er in termijnen worden betaald en kan de faillissementsaanvraag gedurende de betalingsregeling worden aangehouden. Zo blijft er voldoende druk op de ketel. Zodra uw vordering volledig is betaald, kan de faillissementsaanvraag worden ingetrokken. U trekt dus aan de touwtjes totdat uw factuur is betaald.


Ja, ik wil het faillissement aanvragen van mijn wanbetaler


Waarom uw debiteur uw vordering betaalt om zijn faillissement te voorkomen

faillissementsaanvraagUw debiteur heeft een levensgroot belang bij het voorkomen van zijn faillissement. De consequenties van een faillissement kunnen namelijk enorm bedreigend zijn voor uw debiteur:

 • Door het faillissement zal de stekker uit het bedrijf van de debiteur worden getrokken

 • Schuldeisers zoals banken zullen overgaan tot uitwinning van zekerheden en borgstellingen

 • De curator zal de mogelijkheden van bestuurdersaansprakelijkheid onderzoeken

 • De bestuurder zal mogelijk persoonlijk aansprakelijk worden gesteld

 

Uw debiteur zal er dus alles (!) aan willen doen om zijn faillissement te voorkomen. Dáárom betaalt uw klant uw factuur. Want reken maar dat uw factuur wél bovenop de stapel ligt als u zijn faillissement aanvraagt.

Herma de Jong van Betuwe65Plus Uitzendbureau: "Een faillissementsaanvraag was de ultieme druk, zodat de client uiteindelijk toch betaalde" Herma de Jong van Betuwe65Plus Uitzendbureau: "Een faillissementsaanvraag was de ultieme druk, zodat de client uiteindelijk toch betaalde"

Nog nooit was ik in mijn 20-jarige loopbaan als zelfstandig onderneemster met een slecht betalende debiteur in aanraking gekomen. Ik was daarom ook een beetje naïef, te aardig en te goed van vertrouwen! Ik was emotioneel teveel betrokken, bij zowel de uitzendkracht en diens inkomen, als bij de aardige opdrachtgever, die voor seizoenswerk van de uitzendkracht afhankelijk was. Alle argumenten van de client geloofde ik, ondertussen werd het openstaande bedrag groter en groter. Toen mijn client na alle mogelijke acties nog steeds niet wilde betalen, heb ik met schroom e-Legal gebeld. Lucien heeft mij duidelijk uitgelegd wat de procedure zou zijn en dat ik mij niet hoefde schamen. Toch durfde ik de vordering nog steeds niet uit handen te geven. Ik kon maar niet geloven dat die aardige client zijn rekeningen niet zou betalen. En dat ondanks het advies van Lucien, die gelijk al aangaf: “Als ze nu niet betalen doen ze dat volgende week ook niet.” Enfin, inderdaad na een week stond er nog steeds een bedrag van 6 maanden achterstand open. E-Legal heeft zich er direct in vastgebeten, dezelfde dag ging er een brief uit. Het is een stevige procedure geworden. Een faillissementsaanvraag was de ultieme druk, zodat de client uiteindelijk toch betaalde. Zonder e-Legal had ik mijn geld nooit gekregen, daar ben ik van overtuigd. Ik ben ze daarom ook ontzettend dankbaar. Ik heb er heel veel van geleerd en mijn stappenplan naar openstaande debiteuren veranderd in mijn bedrijfsprocessen.

De faillissementsaanvraag is hét ultieme incassomiddel

De faillissementsaanvraag is hét ultieme incassomiddel om betaling af te dwingen van onbetwiste vorderingen. Uw debiteur moet immers wel betalen, want anders wordt hij failliet verklaard.

 • Maximale druk op uw wanbetaler
 • Beste kans op betaling
 • Behandeld door gespecialiseerde incasso advocaten
 • Snel duidelijkheid door korte procedure (4-6 weken)
 • Vaste prijs van slechts € 1.475 excl. verschotten*
 • Uw debiteur vergoedt de kosten**
 • Garantie voor kosten bij faillissement***


 
Ja, ik wil het faillissement aanvragen van mijn wanbetaler

Gea Zieleman van Verwey Raadgevend Technisch Bureau B.V.: "Wij hebben als laatste middel om het geld binnen te krijgen het faillissement aangevraagd. En met goed resultaat, want onder druk van de faillissementsaanvraag werd er wel betaald" Gea Zieleman van Verwey Raadgevend Technisch Bureau B.V.: "Wij hebben als laatste middel om het geld binnen te krijgen het faillissement aangevraagd. En met goed resultaat, want onder druk van de faillissementsaanvraag werd er wel betaald"

Je vraagt niet zo maar een faillissement aan, want een persoonlijk faillissement is behoorlijk ingrijpend. Daar hebben we even over moeten nadenken. Wij hadden er zelf al alles aan gedaan om het netjes af te handelen, maar er werd niet betaald. Ook niet nadat wij een vonnis hadden en er meermaals beslag was gelegd. Al reed onze debiteur wel nog steeds in een auto rond. Waarschijnlijk heeft onze debiteur lang gedacht dat hij er mee zou wegkomen. Op een gegeven moment houdt het echter op, want je wordt gewoon voor de gek gehouden. Daarom hebben wij als laatste middel om het geld binnen te krijgen het faillissement aangevraagd. Ik had gedacht dat het veel langer zou duren, maar deze procedure ging eigenlijk heel snel. En met goed resultaat, want onder druk van de faillissementsaanvraag werd er wel betaald. Achteraf bezien was dit een logische uitkomst, want onze debiteur zou namelijk failliet worden verklaard als hij niet zou betalen. Ik denk dat hij zijn lesje wel heeft geleerd. Wij zijn blij dat wij vertrouwen hebben gehad in jullie advies, want het werkt gewoon. Als wij weer een zaak hebben, dan kom ik weer bij jullie. Daar hoef ik niet over na te denken!

Wat gebeurt er als uw debiteur wél failliet wordt verklaard?

Uw debiteur wordt niet zo maar failliet verklaard. Het faillissement wordt alleen uitgesproken als u de faillissementsaanvraag doorzet. De faillissementsaanvraag kan op het laatste moment namelijk worden ingetrokken om het faillissement te voorkomen.

Toch adviseren wij om de faillissementsaanvraag door te zetten bij niet-betaling, ook al bestaat dan het risico dat uw debiteur onverhoopt failliet wordt verklaard. Onze ervaring leert namelijk dat u in die situatie anders ook niet zou zijn betaald.

Waarom?

Als er zelfs onder maximale druk van een faillissementsaanvraag niet wordt betaald, dan wordt er nooit betaald.

U kunt dan maar beter snel duidelijkheid hebben, want dan:

 • Weet u dat u er alles aan hebt gedaan om betaald te krijgen.
 • Hebt u ervoor gezorgd dat uw wanbetaler niet nog meer partijen dupeert.
 • Hebt u uzelf onnodige kosten bespaard voor andere rechtsmaatregelen.

 

Want in tegenstelling tot de kosten van andere rechtsmaatregelen worden de kosten van de faillissementsaanvraag vergoed vanuit de failliete boedel.*** Deze kosten zijn namelijk hoog preferent en gaan zelfs vóór belastingschulden.

*** De boedel moet uiteraard wel verhaal bieden voor deze kosten. Als de boedel leeg is, kan er logischerwijs geen vergoeding van deze kosten plaatsvinden.


Ja, ik wil het faillissement aanvragen van mijn wanbetaler


Kosten faillissement aanvragen

Er spelen 4 soorten kosten bij een faillissementsaanvraag, te weten voor de:

 1. Advocaat: de advocaat rekent kosten voor het opstellen van de faillissementsaanvraag en de overige werkzaamheden, zoals de correspondentie met de debiteur, rechtbank en deurwaarder.

 2. Rechtbank: de rechtbank rekent een griffierecht voor de behandeling van de faillissementsaanvraag.

 3. Deurwaarder: de deurwaarder rekent explootkosten voor het oproepingsbericht, waarmee de debiteur wordt opgeroepen voor de mondelinge behandeling van de faillissementsaanvraag.

 4. Informatiekosten: dit zijn de kosten voor uittreksels van uw debiteur, zoals een kvk-uittreksel of een uittreksel BRP.Zie de tabel hieronder voor een overzicht van alle kosten per 1 januari 2023:

Faillissementsaanvraag Tarief BTW 21% Bijzonderheden
Vaste prijs advocaat € 1.475 excl. zie advocaatkosten faillissementsaanvraag
Onderzoek steunvorderingen € 347 excl. zie steunvordering onderzoek
Griffierecht natuurlijke personen € 314 vrijgesteld zie griffierecht faillissementsaanvraag
Griffierecht rechtspersonen € 676 vrijgesteld zie griffierecht faillissementsaanvraag
Oproepingsbericht € 83,42 excl. zie deurwaarderskosten faillissementsaanvraag
Informatiekosten varieert varieert zie informatiekosten faillissementsaanvraag


Voor de totale kosten ontvangt u een voorschotfactuur van ons kantoor. De faillissementsaanvraag wordt uitgevoerd na ontvangst van uw betaling.
 


De kosten uit het bovenvermelde overzicht worden hieronder toegelicht:

1. Advocaatkosten faillissementsaanvraag (vaste prijs)

faillissement aanvragen vaste prijsOnze vaste prijs voor een faillissementsaanvraag bedraagt € 1.475 exclusief BTW en verschotten (kosten van derden)*. De vaste prijs voor de advocaat geldt voor de faillissementsaanvraag en het eventueel bijwonen van 1 mondelinge behandeling. Doorgaans vindt er maar 1 mondelinge behandeling plaats.

* Overige prijsvoorwaarden op aanvraag


2. Griffierecht faillissementsaanvraag

De rechtbank rekent een vast bedrag aan griffierecht voor het behandelen van de faillissementsaanvraag.

De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van uw hoedanigheid als aanvrager van het faillissement. Het griffierecht voor een particulier of eenmanszaak is namelijk lager dan het griffierecht voor rechtspersonen.

Het lagere griffierecht geldt voor een faillissementsaanvraag op verzoek van een:

 • Particulier
 • Eenmanszaak


Het hogere griffierecht geldt voor een faillissementsaanvraag op verzoek van een:

 • Besloten vennootschap (B.V.)
 • Naamloze vennootschap (N.V.)
 • Vennootschap onder firma (V.O.F.)
 • Commanditaire vennootschap (C.V)
 • Maatschap
 • Vereniging
 • Stichting
 • Coöperatie
 • Buitenlandse rechtspersoon, zoals een Limited

 

3. Deurwaarderskosten faillissementsaanvraag

De deurwaarder rekent explootkosten voor het betekenen van het oproepingsbericht voor de mondelinge behandeling van de faillissementsaanvraag. Deze kosten worden berekend conform het zogenaamde BTAG tarief. BTAG is de afkorting voor het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders.

4. Informatiekosten faillissementsaanvraag

De faillissementsaanvraag dient te zijn voorzien van originele uittreksels van uw debiteur, zoals een kvk-uittreksel en een uittreksel BRP (voorheen GBA). Bij rechtspersonen waarvan de bestuurder ook een rechtspersoon is, zijn er ook originele kvk-uittreksels nodig van alle rechtspersonen die als bestuurder optreden. De informatiekosten bedragen doorgaans enkele tientjes.

 
Wat kost het faillissement aanvragen in uw zaak?

U kunt zelf eenvoudig uitrekenen wat het faillissement aanvragen kost in uw zaak door de verschillende kostenposten bij elkaar op te tellen.

Hieronder vindt u enkele rekenvoorbeelden:

Faillissement aanvragen door eenmanszaak

 • Advocaatkosten € 1.475
 • Griffierecht € 314
 • Oproepingsbericht € 83,42
 • Informatiekosten € 25
 • Totale kosten € 1.897,42

 

Faillissement aanvragen door B.V.

 • Advocaatkosten € 1.475
 • Griffierecht € 676
 • Oproepingsbericht € 83,42
 • Informatiekosten € 25
 • Totale kosten € 2.259,42

 

Faillissement aanvragen door particulier

 • Advocaatkosten € 1.475
 • Griffierecht € 314
 • Oproepingsbericht € 83,42
 • Informatiekosten € 25
 • Totale kosten € 1.897,42

 

Faillissement aanvragen door eenmanszaak Faillissement aanvragen door B.V. Faillissement aanvragen door particulier
 • Advocaatkosten € 1.475
 • Advocaatkosten € 1.475
 • Advocaatkosten € 1.475
 • Griffierecht € 314
 • Griffierecht € 676
 • Griffierecht € 314
 • Oproepingsbericht € 83,42
 • Oproepingsbericht € 83,42
 • Oproepingsbericht € 83,42
 • Informatiekosten € 25
 • Informatiekosten € 25
 • Informatiekosten € 25
 • Totale kosten € 1.897,42
 • Totale kosten € 2.259,42
 • Totale kosten € 1.897,42

 
De verschotten (kosten van derden) zijn gebaseerd op de geldende tarieven per 1 januari 2023. De hoogte van de griffierechten en de deurwaarderskosten varieert enigszins vanwege jaarlijks inflatiecorrecties. De hoogte van de informatiekosten varieert afhankelijk van de debiteur in kwestie. De advocaatkosten en deurwaarderskosten zijn exclusief BTW. Overige prijsvoorwaarden op aanvraag.

kosten faillissementsaanvraagKomt u er niet uit?

Bel ons gerust op 010 - 820 028 4 en wij leggen het u uit.


Ja, ik wil het faillissement aanvragen van mijn wanbetaler

 

Kosten faillissementsaanvraag voor rekening van debiteur

Wist u dat u het faillissement kunt aanvragen voor rekening van uw debiteur?

De kosten van de faillissementsaanvraag kunnen afhankelijk van de omstandigheden grotendeels of zelfs volledig worden verhaald op de debiteur. Uw debiteur moet namelijk de volledige vordering betalen voordat de faillissementsaanvraag van de baan is, dus ook de verhaalbare kosten van de faillissementsaanvraag.**

Hoewel uw debiteur uiteindelijk de rekening gepresenteerd krijgt bij verhaal van uw vordering, moet u de kosten wel voorschieten.

Als u het faillissement ten onrechte hebt aangevraagd en het faillissementsverzoek wordt afgewezen, dan krijgt u uw kosten logischerwijs niet vergoed. Hetzelfde geldt als de debiteur wordt toegelaten tot de schuldsanering (WSNP). Als het faillissement wordt uitgesproken, dan worden de faillissementskosten vergoed vanuit de failliete boedel als de boedel voldoende verhaal biedt.

** Uw debiteur moet uiteraard wel verhaal bieden voor deze kosten.

Sandra van de Vijver van PRECIES! interieurbouw: "e-Legal adviseerde ons het faillissement van onze debiteur aan te vragen. Dit hebben we gedaan. Onze facturen zijn betaald. En de kosten ook" Sandra van de Vijver van PRECIES! interieurbouw: "e-Legal adviseerde ons het faillissement van onze debiteur aan te vragen. Dit hebben we gedaan. Onze facturen zijn betaald. En de kosten ook"

Onze debiteur betaalde maar niet ondanks aanmaningen per e-mail en WhatsApp. Na 2 maanden hoorden wij dat onze debiteur ook andere leveranciers niet betaalde. Toen was ons geduld echt op. Want dan word je toch bang dat je al die tijd voor niets hebt gewerkt. Wij hebben toen gezocht naar een partij die onze debiteur stevig zou aanpakken, maar wel binnen de fatsoensnormen zou blijven. Je wilt jezelf namelijk niet associëren met koekenbakkers die met knuppels rondlopen. De stevige en professionele aanpak op de website van e-Legal sprak ons daarom aan. Al snel bleek dat gewone incasso niet werkte, want onze debiteur had ook al de nodige deurwaarders achter zich aan. e-Legal adviseerde ons het faillissement van onze debiteur aan te vragen. Dit hebben we gedaan. Daarna hing onze debiteur direct aan de lijn. Nu had hij opeens wel geld om ons te betalen, waardoor het niet meer nodig was om het faillissement door te zetten. Onze facturen zijn betaald. En de kosten ook. Sterke punten: Wij zijn ontzettend tevreden over jullie aanpak. Wat ons veel vertrouwen heeft gegeven, is dat jullie alles geduldig uitleggen. We hebben jullie leren kennen als een fatsoenlijke organisatie die de kneepjes van het vak en het slagen van de zweep kent. Wij bevelen jullie met een gerust hart aan.

Bas van Tooren van Tower Airvising: "Amila Kasumović is een pitbull" Bas van Tooren van Tower Airvising: "Amila Kasumović is een pitbull"

Amila Kasumović is een pitbull, die zelfs een vastgeroeste bouwkolom aan het nakomen van afspraken weet te dwingen. Wij hadden een rekening tot aan een faillissementsaanvraag en tot mijn verbazing had ze gelijk de rekening tot aan dat niveau te gaan brengen. 100% betaald, terwijl wij het al hadden opgeven en louter onze principe als agendapunt zagen. e-Legal heeft 2 moeilijke zaken voor ons gedaan in de afgelopen jaren voor rond de 35.000 Euro, beide 100% score.

Daan Loeber van Sublub: "Wanbetaler dmv faillissementsaanvraag gemasseerd tot volledige betaling" Daan Loeber van Sublub: "Wanbetaler dmv faillissementsaanvraag gemasseerd tot volledige betaling"

Wanbetaler dmv faillissementsaanvraag gemasseerd tot volledige betaling. Sterke punten: communicatie en resultaat

Veelgestelde vragen over faillissement aanvragen

Wilt u meer weten over het aanvragen van een faillissement? Dan beantwoorden wij uw vragen uiteraard graag. Hieronder geven wij antwoord op veelgestelde vragen:

Wel of geen faillissement aanvragen?

De keuze om wel of geen faillissement aan te vragen, is afhankelijk van de antwoorden op meerdere vragen, zoals:

 • Hoe hoog is uw vordering?

 • Is uw vordering betwist?

 • Beschikt u over een steunvordering?

 • Vormt beslaglegging een alternatief?

 • Is uw debiteur ongevoelig voor andere rechtsmaatregelen?Hieronder wordt toegelicht waarom deze vragen relevant zijn voor de keuze om wel of geen faillissement aan te vragen.


Hoe hoog is uw vordering?

Ten eerste is de hoogte van de vordering relevant. Het aanvragen van een faillissement voor een relatief lage vordering ligt minder voor de hand vanuit een kosten-/batenafweging. Zo wordt voor vorderingen onder € 2.000 doorgaans geen faillissement aangevraagd.

Bij een lage vordering kan beter tot gerechtelijke incasso worden overgegaan.

Bij een hoge vordering kan het faillissement aanvragen een alternatief zijn voor beslaglegging.


Is uw vordering betwist?

Ten tweede is relevant of de vordering is betwist of niet. Een serieus betwiste vordering leent zich niet voor een faillissementsaanvraag. Een faillissementsrechter moet immers na summier onderzoek kunnen vaststellen of er sprake is van een faillissementssituatie. Dit is niet mogelijk als het vorderingsrecht onvoldoende vaststaat.

Daarom kan bij een betwiste vordering beter tot gerechtelijke incasso worden overgegaan, zodat er een vonnis voor de vordering kan worden verkregen. Mocht betaling ondanks het vonnis uitblijven, dan kunt u nadien alsnog het faillissement aanvragen. Met een vonnis kan uw vorderingsrecht immers eenvoudig worden aangetoond bij een faillissementsrechter.


Beschikt u over een steunvordering?

Ten derde is relevant of u over een steunvordering beschikt. Zonder steunvordering kan weliswaar een faillissementsaanvraag worden ingediend, maar de faillissementsaanvraag kan niet worden doorgezet zonder steunvordering.

Als u goed beslagen ten ijs wilt komen en de druk maximaal wilt opvoeren, verdient het aanbeveling om eerst een steunvordering te zoeken. Meer informatie over ons steunvordering onderzoek


Vormt beslaglegging een alternatief?

Ten vierde is relevant of beslaglegging een alternatief vormt. Levert beslaglegging geld of enkel kosten op?

Als uw debiteur geen vermogensbestanddelen heeft waarop beslag kan worden gelegd, levert beslaglegging enkel kosten op. Hetzelfde doet zich vaak voor als er al door andere partijen beslag is gelegd. In die situatie is een faillissementsaanvraag een beter alternatief dan een langslepend en frustrerend executietraject waarbij de deurwaarderskosten de pan uit rijzen.


Is uw debiteur ongevoelig voor andere rechtsmaatregelen?

In de vijfde plaats is relevant of uw debiteur ongevoelig is voor andere rechtsmaatregelen, zoals (de dreiging van) een gerechtelijke procedure of beslaglegging. Bij sommige debiteuren gaat er onvoldoende druk uit van dit soort maatregelen. Dit levert een probleem op, want voor incasso is vaak maximale druk nodig.

Een faillissementsaanvraag levert wel maximale druk op, zeker als uw debiteur persoonlijk failliet dreigt te gaan of aansprakelijkheidsrisico's loopt bij een faillissement. Als uw debiteur ervoor kan kiezen om deze ellende te voorkomen door uw vordering te betalen, dan is die keuze vaak snel gemaakt.

Twijfelt u nog over de keuze wel of geen faillissement aan te vragen? Bel ons dan gerust om met een van onze incasso advocaten te sparren. Meer informatie over gratis incasso advies

Is het mogelijk om een faillissement aan te vragen zonder steunvordering?

Wanneer u als schuldeiser het faillissement van uw debiteur wilt aanvragen, dan dient u over een steunvordering te beschikken om de faillissementsaanvraag te kunnen doorzetten. Zonder steunvordering(en) is dit niet mogelijk omdat u niet aan de wettelijke vereisten voldoet. Meer informatie over ons steunvordering onderzoek

Let op: het is wél mogelijk om een faillissementsaanvraag in te dienen zonder steunvordering. Pas op de mondelinge behandeling hoeft immers van een steunvordering te blijken. De bewijsstukken waaruit de steunvordering blijkt, moeten uiterlijk op de mondelinge behandeling worden ingediend. Als het niet tot een mondelinge behandeling komt (omdat de debiteur het zo ver niet laat komen) door alsnog uw vordering te betalen, dan is het doel immers ook bereikt. Zo kan een openstaande vordering met wat bluf zelfs zonder steunvordering worden geïncasseerd.

Als u het faillissement aanvraagt op verzoek van meerdere partijen is geen steunvordering nodig. Want dan blijkt de faillissementssituatie al uit de omstandigheid dat de debiteur meerdere verzoekers onbetaald laat.

Wanneer wordt het faillissement uitgesproken?

De rechtbank zal het faillissement uitspreken als de schuldeiser die het faillissement aanvraagt, kan aantonen dat de debiteur in de toestand verkeert dat hij is opgehouden te betalen. De aanvrager hoeft het bestaan van zijn vordering en de aanwezigheid van minimaal 1 andere schuldeiser - de steunvordering - slechts summierlijk aan te tonen. Met 'summierlijk' wordt in dit verband bedoeld dat er na kort onderzoek is gebleken van het bestaan van feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat de debiteur verkeert in de toestand dat hij is opgehouden te betalen.

De aanvrager van het faillissement dient dus aan te tonen dat de debiteur is opgehouden te betalen en daarnaast meerdere schuldeisers onbetaald laat. Dit laatste wordt het 'pluraliteitsvereiste' of 'pluraliteit van schuldeisers' genoemd. Dit betekent dat er meerdere - minimaal 2 - schuldeisers onbetaald moeten worden gelaten. De rechtbank kan het faillissement dus niet uitspreken als uw debiteur u als enige schuldeiser onbetaald laat, ook al hebt u zelf meerdere vorderingen op de debiteur (HR 30 september 1955, NJ 1956, 319).

De Rechtspraak legt dit als volgt uit op rechtspraak.nl:

'Voorwaarden faillissement

De rechter stelt tijdens de zitting vragen om te controleren of het verzoek kan worden toegewezen, hiervoor is in elk geval vereist dat de schuldenaar:

 • minstens 2 schulden heeft, waarvan er 1 opeisbaar is
 • minstens 2 schuldeisers heeft
 • is opgehouden te betalen'


Artikel 6 lid 3 van de Faillissementswet omschrijft het als volgt:

'De faillietverklaring wordt uitgesproken indien summierlijk blijkt van het bestaan van feiten of omstandigheden welke aantonen dat de schuldenaar in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen en zo een schuldeiser het verzoek doet, ook van het vorderingsrecht van deze.'

Uit de laatste zin blijkt duidelijk dat de aanvrager over een eigen vordering dient te beschikken. Het is dus niet mogelijk om het faillissement aan te vragen zonder eigen vordering en met uitsluitend meerdere steunvorderingen.

Is een advocaat nodig om een faillissement aan te vragen?

Ja, het verzoekschrift tot faillietverklaring (dit wordt ook wel het faillissementsrekest genoemd) dient te worden ondertekend door een advocaat. Ook de mondelinge behandeling dient te worden bijgewoond door een advocaat. Een incassobureau, deurwaarder of jurist kan geen faillissement aanvragen. U kunt ook zelf niet het faillissement van een klant aanvragen zonder advocaat.

Het aanvragen van een eigen faillissement kan wel zonder advocaat. Wel is het uiteraard verstandig om een beroep op een advocaat te doen bij een eigen faillissementsaanvraag. Dit vanwege de verstrekkende gevolgen en mogelijke aansprakelijkheidsrisico's die u kunt lopen bij een eigen faillissement.

Ik wil mijn eigen faillissement aanvragen. Geldt de vaste prijs hiervoor ook?

Nee, voor het aanvragen van een eigen faillissement geldt de bovenvermelde vaste prijs niet.

Bij het aanvragen van een eigen faillissement moet vooraf goed worden onderzocht of een faillissement wel de juiste stap is. Verder moet zorgvuldig onderzoek worden gedaan naar de consequenties en de mogelijke aansprakelijkheidsrisico's gezien de verstrekkende gevolgen van een faillissement. Omdat dit soort werkzaamheden veelomvattender zijn dan het aanvragen van een faillissement van een klant, kan een eigen faillissementsaanvraag niet worden verzorgd voor de bovenvermelde vaste prijs.

Wilt u uw eigen faillissement of het faillissement van uw eigen bedrijf aanvragen? Neem dan per e-mail contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

Een faillissement aanvragen hoe lang duurt dat?

Een faillissementsaanvraag is een korte procedure met een doorlooptijd van ca. 4 tot 6 weken. Er komt dus snel druk op de ketel en u hebt ook snel duidelijkheid over de betaling van uw vordering. Dit is een groot voordeel boven een dagvaardingsprocedure, die soms maanden of zelfs jaren kan duren.

Niels van Rooij van iFlow: "Ondanks dat ik er persoonlijk een hard hoofd in had is een aantal dagen voor de faillissementszitting de volledige vordering alsnog voldaan!" Niels van Rooij van iFlow: "Ondanks dat ik er persoonlijk een hard hoofd in had is een aantal dagen voor de faillissementszitting de volledige vordering alsnog voldaan!"

Eén van onze klanten besloot hun BV middels een turboliquidatie uit te schrijven bij de KvK en liet daarbij twee facturen van ons onbetaald. Onze eigen pogingen de facturen betaald te krijgen liepen op niets uit, waarna we E-Legal hebben ingeschakeld. In eerste instantie leek de druk van een incasso-advocaat zijn vruchten af te werpen en werd een klein deel van de vordering voldaan, maar helaas bleef het na die ene betaling weer akelig stil. Uiteindelijk heeft E-Legal het advies gegeven om met terugwerkende kracht het faillissement van de BV aan te vragen. In de faillissementsaanvraag heeft E-Legal op duidelijke wijze aannemelijk gemaakt dat er wel degelijk baten waren en dat de bestuurder de BV op onrechtmatige wijze had beëindigd. Ondanks dat ik er persoonlijk een hard hoofd in had is een aantal dagen voor de faillissementszitting de volledige vordering alsnog voldaan! Sterke punten: duidelijke communicatie via e-mail, telefoon en portal, heldere afspraken, transparant, hebben de zaak naar volle tevredenheid opgelost.

Henny den Broeder van CHS Container Handel B.V.: "Uiteindelijk resultaat is dat de volledige som door de debiteur voldaan is" Henny den Broeder van CHS Container Handel B.V.: "Uiteindelijk resultaat is dat de volledige som door de debiteur voldaan is"

Zeer tevreden, ze hebben zich tot het uiterste ingespannen, tot aan het aanvragen van een faillissement toe. Maar uiteindelijk resultaat is dat de volledige som door de debiteur voldaan is. Een aanrader dus !!

Erdinç Oytan van Venti Air: "Een paar dagen voor de zitting bij de rechtbank werd het volledige bedrag dan toch uiteindelijk betaald" Erdinç Oytan van Venti Air: "Een paar dagen voor de zitting bij de rechtbank werd het volledige bedrag dan toch uiteindelijk betaald"

Nooit eerder een incassobureau hoeven in te schakelen. Prettige ervaring. De communicatie is altijd goed en ze denken met je mee richting een oplossing. Middels een online portal is het indienen van het dossier zeer eenvoudig en bestaat de mogelijkheid om het dossier te volgen waardoor je goed op de hoogte blijft van ontwikkelingen in het traject. Na meerdere aanmaningen en sommaties is mij geadviseerd om over te gaan tot een faillissementsaanvraag. Dat bleek een goede zet. Een paar dagen voor de zitting bij de rechtbank werd het volledige bedrag dan toch uiteindelijk betaald.

Ja, ik wil het faillissement aanvragen van mijn wanbetaler

Cookie-voorkeuren

Wij gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden voor statistische en analytische doeleinden om u de beste ervaring op onze website te bieden.

Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid
Wij respecteren uw privacy

U kunt uw cookie-voorkeuren instellen door de verschillende hieronder beschreven cookies te accepteren of te weigeren

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Vereist
Voorkeuren

Met voorkeurscookies kan een website informatie onthouden die de manier verandert waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Statistieken

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.