No cure no pay

Treuzel niet als een klant de rekening niet betaalt (interview met Lucien Ridderbroek in het FD)

 klant betaalt niet

Betaalt uw klant niet?

Zie hieronder voor een beter leesbare tekst van het bovenvermelde interview:
 

Treuzel niet als een klant de rekening niet betaalt

Kom snel in actie als door u ingediende nota’s niet worden betaald

Jasperien van Weerdt
Amsterdam

Het aantal wanbetalers in het bedrijfsleven is door de financiële crisis toegenomen. Dat kan vervelende consequenties hebben voor toeleveranciers. Zo ook voor aannemer Vincent Brouwer*. Hij is in mei vorig jaar begonnen met de verbouwing van een winkelpand. In de maanden die volgen worden tussentijdse facturen niet betaald, ondanks vele toezeggingen.

In goed vertrouwen werkt Brouwer nog een tijd door. Maar als na vijf maanden de vordering is opgelopen tot € 43.000, is de maat vol. Hij staakt zijn activiteiten en neemt contact op met Lucien Ridderbroek, advocaat bij e-Legal incassoadvocaten in Rotterdam.

advocaat onbetaalde rekeningRidderbroek wijst erop dat een regulier incassotraject een maand tot een jaar in beslag kan nemen. Als de winkelier het water aan de lippen staat, is dat mogelijk te laat.’

Als advocaat kan Ridderbroek conservatoir beslag laten leggen op de bankrekening, het bedrijfspand of bezittingen van de winkelier, in afwachting van een rechterlijk vonnis. Zo kan Brouwer alvast een deel van de vordering veilig stellen. Daarnaast kan Ridderbroek het faillissement aanvragen. ‘Dat is een sterkere prikkel dan een brief van een incassobureau.  Een vordering krijgt dan vaak prioriteit’, stelt hij.

Brouwer kiest voor de laatste optie. Maar als Ridderbroek een faillissementsaanvraag indient, blijkt dat een andere schuldeiser dat ook heeft gedaan. Nu moet de winkelier beide vorderingen kunnen voldoen om een faillissement te voorkomen. Mocht hij daadwerkelijk failliet gaan, dan gaan preferente schuldeisers, zoals de Belastingdienst en banken, voor.

Ridderbroek adviseert Brouwer voortaan bij wanbetaling direct actie te ondernemen. ‘Stuur liefst al twee dagen na verstrijken van de betalingstermijn een herrinnering en twee dagen na deze deadline een aanmaning.’ Aanmaningen kunnen beter niet worden genummerd. ‘Daar gaat het signaal van uit dat er nog meer volgen en er dus extra tijd is om te betalen.’

Snelheid is belangrijk. ‘Hoe langer het duurt, hoe groter het risico dat je de vordering moet afschrijven. Bovendien gaat lang wachten ten koste van uw liquiditeitspositie.’

Volgens Ridderbroek zijn veel bedrijven hier laks in. ‘Ze steken al hun energie in hun lopende klussen, offertes en klantenwerving. Vorderingen raken ondergesneeuwd.’ Hij adviseert korte betalingstermijnen te hanteren. De wet schrijft sinds kort voor dat rekeningen tussen bedrijven binnen dertig dagen na factuurdatum moeten worden betaald als contractueel niets is geregeld. Maximaal mag een termijn van zestig dagen worden afgesproken. Langer mag alleen als aangetoond kan worden dat dit voor geen van de partijen nadelig is.

Ook raadt Ridderbroek Brouwer aan vast te leggen dat hij levert onder eigendomsvoorbehoud. Goederen worden dan pas eigendom van de klant als de volledige rekening is betaald.Verder kan Brouwer in de algemene voorwaarden een hogere contractuele rente vastleggen, bijvoorbeeld 2% per maand.

Brouwer heeft geluk. De winkelier zwicht voor de druk en betaalt de volledige rekening.

*Niet zijn echte naam.


Checklist

 • Bouw betaalprikkels in in algemene voorwaarden
 • Wees vlot met factureren, herinneren en aanmanen
 • Hanteer korte betaaltermijnen
 • Bel de debiteur als hij niet betaalt
 • Schakel een specialist in als betaling opnieuw uitblijft


Bron: FD d.d. 19 januari 2013
 

Voor 16:00 uur incasso ingediend, dezelfde werkdag actie (!)
incasso indienen


Veelgestelde vragen over klanten die niet betalen

Wilt u meer weten over klanten die niet betalen? Dan beantwoorden wij uw vragen uiteraard graag. Hieronder geven wij antwoord op veelgestelde vragen:

 1. Mijn klant betaalt niet. Wat nu?

 2. Kan ik mijn niet betalende klant kwijtraken door incasso?Wordt uw vraag niet beantwoord?

Stel uw vraag door onderaan deze pagina een reactie te plaatsen.

Dan beantwoorden wij uw vraag zo snel mogelijk.


1. Mijn klant betaalt niet. Wat nu?

klant betaalt factuur nietAls uw klant uw vordering niet betaalt, adviseren wij om altijd eerst een vriendelijke betalingsherinnering te zenden. Het kan immers om een onschuldige vergissing gaan.

Wordt er niet betaald na de herinnering, dan adviseren wij om uw klant even te bellen. In een persoonlijk telefoongesprek kunt u uw klant vragen waarom uw factuur nog niet is voldaan. Zo komt u direct meer te weten over de reden van niet-betaling.

Als blijkt dat uw klant geen goede reden heeft om niet te betalen en ook geen betalingsregeling wil of kan treffen, adviseren wij om een aanmaning te sturen als laatste waarschuwing. Doe dit zeker als u het niet vertrouwt of als u aan het lijntje wordt gehouden door uw uw klant.

Meer incassotips?

Download ons e-Book Eerste hulp bij incasso (scrol naar einde pagina).

2. Kan ik mijn niet betalende klant kwijtraken door incasso?

Vooropgesteld:

Een niet betalende klant, is geen klant.

Maar u zou het liefst zien dat uw debiteur betaalt en óók klant blijft. Logisch. Uw debiteur kan prima óók uw klant blijven, maar hij moet alleen wél betalen.

Wij zijn ons daarvan bewust. Daarom behandelen wij uw debiteur altijd professioneel en zakelijk. En hoewel niemand het prettig vindt om op zijn betalingsgedrag te worden aangesproken, wordt onze aanpak wel op waarde geschat. Debiteuren vragen ons namelijk regelmatig of wij hun incasso’s ook zouden kunnen doen zodra zij hebben betaald.

Want hoewel onze aanpak professioneel en zakelijk is, hanteren wij een harde lijn en laten wij aan duidelijkheid niets te wensen over. Juist die incasso aanpak maakt dat debiteuren heel duidelijk het verschil zeggen te zien met hun eigen incassobureau of deurwaarder, waar dergelijke procedures vaak vele maanden duren omdat hun eigen debiteuren daar veel minder druk ervaren.

Sommige debiteuren komen zelfs met enige regelmaat terug. Dit zijn onze zogenaamde ‘draaideur debiteuren’. Deze debiteuren hebben gezien hun financiële situatie kennelijk wat meer druk nodig om te betalen, maar blijven dus wel behouden als klant voor onze opdrachtgevers.

Waarom?

Omdat uw debiteur echt wel begrijpt dat u tot incasso overgaat indien uw vordering terecht is en hij uw vordering dus ten onrechte onbetaald laat. Uw debiteur zou in uw situatie immers hetzelfde doen!

incasso met klantbehoud

incasso klant kwijtraken

een-niet-betalende-klant-is-geen-klant

Voor 16:00 uur incasso ingediend, dezelfde werkdag actie (!)
incasso indienen

Direct een vraag stellen over uw niet betalende klant?

Stel uw vraag door hieronder een reactie te plaatsen.
Wij reageren zo snel mogelijk (meestal dezelfde werkdag).


"Bent u geholpen met deze informatie over niet betalende klanten?"

Laat het ons weten door deze pagina te delen!

klant betaalt rekening niet

Deel deze pagina

Eerste hulp bij incasso (gratis e-book)

e-book eerste hulp bij incasso

Download dit gratis e-book en voorkom dat u dezelfde fouten maakt als 75% van de ondernemers.

Ontdek wat u zelf kunt doen om uw facturen wél betaald te krijgen. Hoe? Dat verklapt mr. Lucien Ridderbroek, incasso advocaat met meer dan 10 jaar ervaring.

 • Stap-voor-stap handleiding om uw wanbetalers aan te pakken
 •  Gratis downloads: voorbeeld betalingsherinnering en aanmaning
 • Kant en klare betalingsvoorwaarden (direct te verwerken in uw offerte)
 • Inclusief geheime tips van onze incasso advocaten die écht het verschil maken
gratis e-book downloaden