No cure no pay

Onze privacyverklaring

Wij respecteren uw privacy

e-Legal incasso advocaten B.V. (“e-Legal”) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website (e-legal.nl) en draagt er zorg voor dat de informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens

e-Legal gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van opdrachten en het beheren van de daaruit voortvloeiende cliëntrelaties. Persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld voor zover dat noodzakelijk is ter uitvoering van opdrachten. Voor het overige worden de persoonsgegevens uitsluitend verwerkt met uw toestemming en voor het doel waarvoor u deze hebt verstrekt.

e-Legal verwerkt de onderstaande persoonsgegevens via haar website:

Contactformulieren

Bij het invullen van contactformulieren worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: uw naam, geslacht (ten behoeve van een correcte aanhef), bedrijfsnaam, telefoonnummer, adresgegevens en e-mailadres. Deze gegevens zijn noodzakelijk om contact met u op te nemen of uw opdracht uit te voeren.

Incasso indienen

Bij het indienen van een incasso-opdracht worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: uw naam, geslacht (ten behoeve van een correcte aanhef), bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres, adresgegevens, KvK-nummer en IBAN. Deze gegevens zijn noodzakelijk om uw opdracht uit te voeren.
 

Inloggen incasso portal

Bij het inloggen op de incasso portal worden de volgende (persoons)gegevens verwerkt: uw gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn noodzakelijk om te kunnen inloggen op uw account in de incasso portal voor toegang tot uw incassodossiers. Door gebruik te maken van uw account in de incasso portal hoeft u de gegevens die noodzakelijk zijn voor het indienen van een incasso-opdracht niet afzonderlijk te verstrekken bij iedere opdracht.

Nieuwsbrief

Bij het aanmelden voor de e-mail nieuwsbrief worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: uw naam, geslacht (ten behoeve van een correcte aanhef) en e-mailadres. e-Legal informeert u via de nieuwsbrief over tips op incassogebied, over nieuws en ontwikkelingen en over haar diensten en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een hyperlink waarmee u zich kunt afmelden.

Beveiliging

e-Legal heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Het inloggen op de incasso portal is beveiligd met wachtwoordbeveiliging. Personen die namens e-Legal toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels tot geheimhouding gehouden. Eventuele derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van opdrachten zijn eveneens tot geheimhouding gehouden. Voor meer informatie over elektronische communicatie via onze website verwijzen wij u naar onze disclaimer.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden met informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. e-Legal gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek en om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Cookies worden ook gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en om de werking van onze website te optimaliseren. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Verder worden cookies gebruikt door Google Analytics en diverse social media (waarover hieronder meer). U kunt uw browser zo instellen dat u bij het bezoeken van onze website geen cookies ontvangt, maar mogelijk functioneert de website dan niet optimaal.

Google analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een hulpprogramma van Google waarmee wordt bijgehouden hoe gebruikers onze website gebruiken. Google Analytics verzamelt de gegevens anoniem en verwerkt de aldus verkregen gegevens in rapportages die inzicht verschaffen in het gebruik en effectiviteit van de website en Adwords advertenties. Deze rapportages zijn niet herleidbaar tot individuele bezoekers. Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Social media

Onze website bevat koppelingen naar diverse social media, zoals Facebook, Linked-in en Twitter. Deze koppelingen bevatten codes met cookies die afkomstig zijn van de betreffende social media. Zie het privacybeleid van de betreffende social media voor meer informatie: privacybeleid Facebookprivacybeleid Linked-in en privacybeleid Twitter.


Recht op inzage en correctie

Indien wij persoonsgegevens van u verwerken, hebt u het recht ons te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens of deze te corrigeren. Een verzoek om inzage of correctie kunt u aan ons richten via ons contactformulier.

Download onze privacyverklaring in PDF.