Verhaalsonderzoek

Wie zegt dat uw debiteur écht niet kan betalen?

verhaalsonderzoekU wilt uw geld. Maar niet tegen iedere prijs. Want u wilt niet met lege handen en hoge kosten achterblijven.

Uiteraard wilt u ook geen geld laten liggen, want wie zegt dat uw debiteur écht niet kan betalen?

Bij dit soort vragen biedt ons verhaalsonderzoek uitkomst. Dit onderzoek geeft namelijk antwoorden op vragen zoals:

 • Moet ik mijn vordering afboeken of laten incasseren?

 • Kan ik beter direct beslag leggen om te voorkomen dat ik achter het net vis?

 • Of biedt een faillissementsaanvraag de beste kans op betaling bij gebrek aan beslagobjecten?Wilt u voorkomen dat u met lege handen en hoge kosten achterblijft? Laat dan een verhaalsonderzoek uitvoeren.

Wat is een verhaalsonderzoek?

Een verhaalsonderzoek is een onderzoek naar de verhaalspositie en verhaalsmogelijkheden van de onderzochte debiteur.

Met een verhaalsonderzoek kan informatie aan het licht komen over mogelijke beslagobjecten, zoals:

 • Onroerende zaken, zoals een woning of bedrijfspand
 • Roerende zaken, zoals een inventaris of auto's
 • Vorderingen van de debiteur op zijn klanten
 • Aandelen in vennootschappen
 • Bankrekeningen

 

Uw voordelen van ons verhaalsonderzoek

 • Wij zoeken gericht naar verhaalsmogelijkheden en beslagobjecten
 • Wij kunnen als advocaten óók gelijk beslag leggen
 • Uitgevoerd door gespecialiseerde incasso advocaten
 • Doorlooptijd van ca. 5 dagen, maar bij spoed binnen 1 werkdag mogelijk
 • Vaste prijs vanaf € 397 (naar een particulier) of € 547 (naar een bedrijf)
 • Veel tevreden klanten waaronder veel advocatenkantoren
 • Inclusief gratis incasso advies over de vervolgstappenJa, ik wil het verhaalsonderzoek laten uitvoeren


Kosten verhaalsonderzoek

Zie de tabel hieronder voor een overzicht van de kosten voor de verschillende soorten verhaalsonderzoeken:

Verhaalsonderzoek Tarief BTW 21% Bijzonderheden
Verhaalsonderzoek naar particulier (zonder vonnis) € 397 excl. zie verhaalsonderzoek particulieren
Verhaalsonderzoek naar particulier (met vonnis) € 497 excl. betreft verhaalsonderzoek inclusief executieadvies op grond van het vonnis
Verhaalsonderzoek naar bedrijf (uitgebreid) € 547 excl. zie verhaalsonderzoek bedrijven
Informatiekosten varieert excl.  


Bij spoed geldt een spoedtoeslag (factor 1,5/150%). Voor de kosten ontvangt u een voorschotfactuur. Het verhaalsonderzoek wordt uitgevoerd na ontvangst van uw betaling.Ja, ik wil het verhaalsonderzoek laten uitvoeren

Verhaalsonderzoek particulieren

Een verhaalsonderzoek kan zowel worden uitgevoerd naar een particulier als een bedrijf. In beide gevallen is het verhaalsonderzoek gericht op het in kaart brengen van beslagobjecten.

Een verhaalsonderzoek naar een particulier levert doorgaans de meeste verhaalsinformatie op zodra er een vonnis beschikbaar is. Dan kan namelijk ook informatie worden ingewonnen over inkomstenbronnen, zoals loon of uitkering.

Het verhaalsonderzoek naar particulieren strekt zich uit tot beslagobjecten in Nederland. Wij verrichten geen internationale verhaalsonderzoeken in het buitenland.

Kosten verhaalsonderzoek particulieren

De kosten van een verhaalsonderzoek naar een particulier zijn afhankelijk van de vraag of er wel of geen vonnis beschikbaar is.

Zonder vonnis

De kosten van een verhaalsonderzoek naar een particulier bedragen € 397 per onderzochte partij als er geen vonnis beschikbaar is. Dit is een vaste prijs exclusief BTW en informatiekosten.

Met vonnis

Als er wel een vonnis beschikbaar is, bedragen de kosten voor het verhaalsonderzoek € 497. In dat geval wordt namelijk ook een verhaalsonderzoek uitgevoerd door de deurwaarder. Dit is een vaste prijs exclusief BTW en informatiekosten.

De informatiekosten zijn afhankelijk van het aantal verhaalsobjecten, maar bedragen doorgaans maximaal enkele tientjes. Als de informatiekosten hoger zijn, melden wij dit vooraf aan u.

Verhaalsonderzoek deurwaarder

Als u over een vonnis beschikt, ontvangt u bij het verhaalsonderzoek naar particulieren ook een executieadvies van de gerechtsdeurwaarder op grond van het vonnis.

De deurwaarder doet onderzoek naar inkomstenbronnen van uw debiteur, zoals salaris of uitkering. Verder doet de deurwaarder onderzoek naar eventuele belastingschulden bij de Belastingdienst.

U krijgt zo een volledig beeld van het financiële plaatje van uw debiteur. Doorgaans biedt ons verhaalsonderzoek in combinatie met een executieadvies meer verhaalsinformatie dan een verhaalsonderzoek van een verhaalsinformatiebureau.


Ja, ik wil het verhaalsonderzoek laten uitvoeren

 

Verhaalsonderzoek bedrijven

verhaalsonderzoekenEen verhaalsonderzoek naar een bedrijf levert vaak waardevolle verhaalsinformatie op. Ook bij bedrijven is het verhaalsonderzoek gericht op het in kaart brengen van bruikbare verhaals- en beslagobjecten, zoals klanten van de debiteur.

Door derdenbeslag onder de klanten van de debiteur te leggen, kan de geldkraan van de debiteur worden dichtgedraaid. Immers, klanten van uw debiteur waaronder derdenbeslag is gelegd, mogen geen betalingen meer verrichten aan uw debiteur.

Het spreekt voor zich dat uw vordering dan ineens wel de volledige aandacht van uw debiteur heeft. Vaak wordt uw factuur alsnog snel betaald.

Het verhaalsonderzoek naar bedrijven strekt zich uit tot beslagobjecten in Nederland. Wij verrichten geen internationale verhaalsonderzoeken in het buitenland.

Kosten verhaalsonderzoek bedrijven (uitgebreid)

De kosten van een verhaalsonderzoek naar een bedrijf bedragen € 547 per onderzochte partij. Dit is een vaste prijs exclusief BTW en informatiekosten.

De informatiekosten zijn afhankelijk van het aantal verhaalsobjecten, maar bedragen doorgaans maximaal enkele tientjes. Als de informatiekosten hoger zijn, melden wij dit vooraf aan u.


Ja, ik wil het verhaalsonderzoek laten uitvoeren

verhaalsinformatiebureau


Verhaalsonderzoek inclusief gratis incasso advies

Met een verhaalsonderzoek bent u er vaak nog niet. Want wat moet u met al die verhaalsinformatie?

 • Gaat u over tot gerechtelijke incasso voor een vonnis?

 • Laat u beslag leggen?

 • Of het faillissement aanvragen?

 • Of archiveert u het verhaalsrapport netjes en boekt u uw vordering af?Dit zijn lastige keuzes om te maken als ondernemer. Want hoe vaak hebt u met incasso te maken?

Wij doen daarentegen de hele dag niets anders. Wij kunnen u dus helpen. Onze incasso advocaten geven gratis incasso advies over de beste vervolgstap om uw vordering betaald te krijgen. Want voor ons stopt het niet bij het verhaalsonderzoek. Voor ons stopt het pas als uw vordering is betaald.


Verhaalsonderzoek en vervolgstappen

Afhankelijk van de uitkomst van het verhaalsonderzoek kunnen de vervolgstappen worden bepaald:

Beslag leggen om verhaal veilig te stellen

Als er waardevolle beslagobjecten uit het verhaalsonderzoek naar voren komen, kan gericht beslag worden gelegd. De beslagobjecten zijn immers vooraf in kaart gebracht.

Beslaglegging is al mogelijk vóórdat u over een vonnis voor uw vordering beschikt. Er kan namelijk conservatoir beslag worden gelegd. Hiertoe dient door een advocaat een beslagrekest te worden opgesteld. Dit is een verzoekschrift waarin verlof wordt gevraagd aan de rechtbank om beslag te leggen. De feitelijke beslaglegging wordt vervolgens uitgevoerd door de deurwaarder. Op deze wijze kan verhaal van uw vordering worden veiliggesteld.

Omdat wij alles onder 1 dak hebben, kunnen wij alle noodzakelijke stappen voor u verzorgen:

Stap 1 - Verhaalsonderzoek: eerst zoeken wij uit waarop beslag kan worden gelegd.

Stap 2 - Incasso advies: vervolgens adviseren wij u over de beste vervolgstap, zoals beslaglegging.

Stap 3 - Beslaglegging: tot slot leggen wij beslag in nauwe samenwerking met onze vaste deurwaarders

Meer informatie over beslaglegging


Gerechtelijke incasso om een vonnis te verkrijgen

Afhankelijk van de uitkomst van het verhaalsonderzoek kan ook tot gerechtelijke incasso worden overgegaan. Het is namelijk niet altijd nodig om eerst conservatoir beslag te leggen. Bijvoorbeeld omdat blijkt dat de debiteur hoogstwaarschijnlijk voldoende verhaal biedt. Of omdat de vordering relatief laag is. In dat geval ligt conservatoir beslag vanuit een kosten-/batenafweging niet voor de hand.

Meer informatie over gerechtelijke incasso


Faillissement aanvragen om grip te krijgen op afgeschermde inkomsten of vermogens

verhaalsonderzoek bureauUit het verhaalsonderzoek kan ook blijken dat er geen waardevolle beslagobjecten voor handen zijn. Dit betekent echter lang niet altijd dat uw debiteur geen verhaal biedt.

Veel beroepsdebiteuren schermen hun inkomsten en vermogen namelijk voor schuldeisers af. Te denken valt aan debiteuren met zwarte inkomsten of debiteuren die alles op naam van hun partner hebben staan.

In die situatie levert beslaglegging weinig tot niets op. Een faillissementsaanvraag biedt dan vaak wél uitkomst. Uw debiteur zal immers willen voorkomen dat hij failliet wordt verklaard. Zeker als het een persoonlijk faillissement betreft. Zo hoeft u zelf niet op zoek naar de zwarte inkomsten of geheime bankrekeningen van uw debiteur.

Uw wanbetaler moet gewoonweg betalen omdat hij anders failliet wordt verklaard.

Meer informatie over faillissement aanvragen


Afzien van rechtsmaatregelen bij kale kippen

Tot slot kunt u van rechtsmaatregelen afzien als het verhaalsonderzoek daartoe aanleiding geeft. Het heeft immers geen nut om kosten te maken voor een gerechtelijke procedure tegen de spreekwoordelijke kale kip. Door vooraf een verhaalsonderzoek uit te voeren, kunt u dus veel geld besparen.


Ja, ik wil het verhaalsonderzoek laten uitvoeren

Will Franken van Cyvision: "In een zakelijk geschil met een leverancier heeft e-Legal mij zeer professioneel ondersteund met juridisch advies" Will Franken van Cyvision: "In een zakelijk geschil met een leverancier heeft e-Legal mij zeer professioneel ondersteund met juridisch advies"

In een zakelijk geschil met een leverancier heeft het team van e-Legal incasso advocaten mij zeer professioneel ondersteund met juridisch advies. In deze zaak wist ik zelf heel goed wat ik wilde. De adviseur is hierin meegegaan maar wist ook op tijd tegengas te geven. Uiteindelijk heb ik daar mij voordeel mee kunnen doen. Alles opgeteld heb ik een prima ervaring met e-Legal incasso advocaten.

Ruud Serraarens van De Scheidingsmakelaar: "Goed resultaat voor schijnbare oninbare vordering" Ruud Serraarens van De Scheidingsmakelaar: "Goed resultaat voor schijnbare oninbare vordering"

Adekwate communicatie, goede afhandeling en goed resultaat voor schijnbare oninbare vordering. Voor herhaling vatbaar!

Hans Tours van Turones Beheer B.V.: "We hebben er zelfs niet eens over hoeven te bellen met elkaar. Super!" Hans Tours van Turones Beheer B.V.: "We hebben er zelfs niet eens over hoeven te bellen met elkaar. Super!"

Een debiteur waarvan we al afscheid van hadden genomen betaalde om allerlei smoezen de laatste factuur niet ondanks diverse herinneringen en telefoontjes. De website van e-legal gaf uitstekende adviezen en het indienen van het dossier was hooguit een half uurtje werk. Hierna ging alles in sneltrein vaart en hadden we binnen een maand ons geld. Het hele proces is gemakkelijk te volgen via de website. We hebben er zelfs niet eens over hoeven te bellen met elkaar. Super!

Veelgestelde vragen over ons verhaalsonderzoek

Wilt u meer weten over het verhaalsonderzoek? Dan beantwoorden wij uw vragen uiteraard graag. Hieronder geven wij antwoord op veelgestelde vragen:

Wordt er bij een verhaalsonderzoek ook gezocht naar steunvorderingen?

Nee. Voor het zoeken van steunvorderingen is een afzonderlijk onderzoek beschikbaar.

Meer informatie over ons steunvordering onderzoek

Is het mogelijk om het saldo van een bankrekening te achterhalen?

Nee, het is helaas niet mogelijk om de stand van bankrekeningen te achterhalen in het kader van het verhaalsonderzoek. Wel kunnen er bankrekeningen uit het onderzoek blijken. Op deze bankrekeningen kan vervolgens beslag worden gelegd door middel van een derdenbeslag onder de bank, ook wel bankbeslag genoemd.

 

Ja, ik wil het verhaalsonderzoek laten uitvoeren