Gerechtelijke incasso starten? Dit kost een gerechtelijke incassoprocedure in 2020

Dagvaard uw wanbetaler voor een gerechtelijke incasso als u lang genoeg op uw geld hebt gewacht

gerechtelijke incassoIs uw vordering nog steeds niet betaald ondanks een buitengerechtelijk incassotraject?

Dan is het tijd om uw wanbetaler te dagvaarden en hem voor het gerecht te slepen.

Tenzij u het geen probleem vindt om voor niets te werken. Of vindt u het prima als uw klanten uw facturen niet betalen?

Want vergeet niet:

Een niet betalende klant is geen klant!

Maak daarom korte metten met uw wanbetaler en ga over tot rechtsmaatregelen, zoals gerechtelijke incasso.

Wat is gerechtelijke incasso?

Betekenis gerechtelijke incasso:

Een gerechtelijke incassoprocedure is een gerechtelijke procedure bij de rechtbank waarin betaling van uw vordering wordt gevorderd van uw debiteur.

Doel van deze gerechtelijke procedure is dat u een vonnis voor uw vordering verkrijgt. Het verkregen vonnis kan vervolgens ten uitvoer worden gelegd door executoriaal beslag te leggen. Uit de opbrengst van de beslagen kan uw vordering worden betaald.

Gerechtelijke incassoprocedure in 3 stappen

Een gerechtelijke incassoprocedure verloopt in 3 stappen:

Stap 1: Buitengerechtelijke incasso (vóór het vonnis)

Voordat een gerechtelijke incassoprocedure wordt gestart, wordt over het algemeen eerst een buitengerechtelijke incassoprocedure doorlopen.

 Afhankelijk van uw zaak kan een buitengerechtelijk incassotraject worden gebruikt om:

 • Uw vordering betaald te krijgen: als uw vordering buiten rechte kan worden geïncasseerd, kunt u een gerechtelijke procedure en de daaraan verbonden kosten voorkomen.

 • Uw dossier op te bouwen: afhankelijk van de bijzonderheden van uw zaak kan het noodzakelijk zijn om uw debiteur eerst in gebreke te stellen, de verjaring van uw vordering te stuiten of de bekende verweren te weerleggen.

 • Uw aanspraak op incassokosten veilig te stellen: bij particuliere debiteuren dient een voorafgaande veertiendagenbrief te worden gezonden om aanspraak te kunnen maken op vergoeding van de incassokosten.

 • Uw zaak te schikken: het kan praktisch zijn om uw zaak voor een bepaald bedrag te schikken ter voorkoming van kosten en een onzekere uitkomst.

 • Uw noodzakelijke aanzeggingen te doen: voordat een gerechtelijke procedure wordt gestart, moeten eerst rechtsmaatregelen worden aangezegd. Als u dit niet doet, kan de rechter u veroordelen tot betaling van de proceskosten

 

Hoe lang duurt een buitengerechtelijke incassoprocedure?

Hoe lang het buitengerechtelijke incassotraject duurt, hangt vooral af van de partij die het incassotraject verzorgt. Bij grote en logge partijen (zoals rechtsbijstandsverzekeraars) kan dit traject zo een half jaar in beslag nemen zonder dat er veel gebeurt. Dit is echter niet normaal en zo hoort het ook niet.

Ons buitengerechtelijke incassotraject duurt in normale incassozaken doorgaans 2 tot 3 weken als er geen bijzonderheden spelen. Bij spoed kan zelfs een verkort incassotraject worden vervolgd van bijvoorbeeld 5 dagen. Ons incassotraject is bewust heel kort omdat in deze periode moet blijken of er wel of niet wordt betaald. Wordt er niet betaald, dan adviseren wij u dus snel over de noodzakelijke vervolgstappen om uw vordering wél betaald te krijgen.

Tip:

Hebt u nog geen buitengerechtelijke incasso geprobeerd?

Dien dan eerst uw incasso in voor een kort maar krachtig buitengerechtelijk incassotraject.

Want waarom zou u al kosten voor een gerechtelijke procedure maken als uw vordering ook op basis van no cure no pay kan worden geïncasseerd?

Voor 16:00 uur incasso ingediend, dezelfde werkdag actie (!)
incasso indienen
Will Franken van Cyvision: "In een zakelijk geschil met een leverancier heeft e-Legal mij zeer professioneel ondersteund met juridisch advies" Will Franken van Cyvision: "In een zakelijk geschil met een leverancier heeft e-Legal mij zeer professioneel ondersteund met juridisch advies"

In een zakelijk geschil met een leverancier heeft het team van e-Legal incasso advocaten mij zeer professioneel ondersteund met juridisch advies. In deze zaak wist ik zelf heel goed wat ik wilde. De adviseur is hierin meegegaan maar wist ook op tijd tegengas te geven. Uiteindelijk heb ik daar mij voordeel mee kunnen doen. Alles opgeteld heb ik een prima ervaring met e-Legal incasso advocaten.

Nico Schouten van Synergeon: " Na inlezen in de vele documenten kwam dhr Ridderbroek met een ijzersterke reactie waarna de tegenpartij een voorstel deed voor een betalingsregeling" Nico Schouten van Synergeon: " Na inlezen in de vele documenten kwam dhr Ridderbroek met een ijzersterke reactie waarna de tegenpartij een voorstel deed voor een betalingsregeling"

Lucien Ridderbroek ingeschakeld op aanraden van een bevriende advocaat in verband met een wat complexe situatie rondom een vordering. Na inlezen in de vele documenten kwam dhr Ridderbroek met een ijzersterke reactie waarna de tegenpartij een voorstel deed voor een betalingsregeling. Heel fijn dat het allemaal binnen korte termijn kon worden afgehandeld. Slepende zaken kosten een ondernemer veel tijd en energie.

Bas van Tooren van Tower Airvising: "Ik heb weinig succesvolle ervaringen gehad met andere incassopartners. Via Google ben ik met e-Legal in contact gekomen" Bas van Tooren van Tower Airvising: "Ik heb weinig succesvolle ervaringen gehad met andere incassopartners. Via Google ben ik met e-Legal in contact gekomen"

Ik heb weinig succesvolle ervaringen gehad met andere incassopartners. Via Google ben ik met e-Legal in contact gekomen. Het online kunnen indienen van de vordering is super makkelijk. Dat de status van een dossier op elk gewenst moment kan worden ingezien, vind ik erg vlot werken. In principe gun ik iedereen een tweede kans. Hiermee werd door e-Legal rekening gehouden door het incassotraject te verkiezen boven een gerechtelijke procedure. Door mij vervolgens concreet te adviseren en de acties richting mijn debiteur juist te timen, is mijn volledige vordering voldaan!

Stap 2: Gerechtelijke incasso (om een vonnis te verkrijgen)

advocaat gerechtelijke incassoAls het buitengerechtelijke incassotraject niet tot betaling leidt, kan een gerechtelijke procedure worden gevoerd om uw debiteur door de rechter tot betaling van uw vordering te laten veroordelen.

Na afronding van het buitengerechtelijke incassotraject adviseren wij u vrijblijvend over de mogelijkheden om uw vordering in rechte te incasseren. Wij verstrekken u in dat geval een uitgebreid procesadvies voorzien van een prijsvoorstel. Pas na ontvangst van uw akkoord wordt daadwerkelijk overgegaan tot rechtsmaatregelen.

Het gerechtelijke incassotraject wordt verzorgd door onze eigen gespecialiseerde incasso advocaten. Dit geldt zowel voor gerechtelijke procedures bij de sector kanton, als voor gerechtelijke procedures bij de sector civiel of voor hoger beroep. Het maakt daarbij niet uit of uw vordering wordt betwist of niet. Wij hebben hiervoor namelijk zelf alle kennis en (proces)ervaring in huis.

Wij zijn en blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw zaak. Voor het verrichten van ambtshandelingen die wettelijk gezien zijn voorbehouden aan gerechtsdeurwaarders, zoals het betekenen van exploten, schakelen wij uiteraard wel een deurwaarder in.

Wij bieden landelijke dekking, dus wij voeren gerechtelijke procedures door heel Nederland. Het maakt dus niet uit waar uw wanbetaler zich bevindt in Nederland. Hoewel wij bij alle rechtbanken procederen, voeren wij de meeste gerechtelijke procedures bij de rechtbank Rotterdam en Amsterdam

Hoe lang duurt een gerechtelijke incassoprocedure?

De duur van het gerechtelijke traject hangt vooral af van de vraag of uw debiteur wel of geen verweer voert in de gerechtelijke procedure:

Bij geen verweer

Als uw debiteur geen verweer voert, vindt de gerechtelijke procedure geheel schriftelijk plaats en kan deze procedure zelfstandig worden afgedaan door onze incasso advocaten. Doordat van uw zijde in dat geval geen inhoudelijke bemoeienis nodig is, kost de procedure u geen tijd.

Voert uw debiteur geen verweer, dan is het verstekvonnis doorgaans na enkele weken beschikbaar.


Bij verweer

Als er wel verweer wordt gevoerd, wordt de gerechtelijke procedure mogelijk ook schriftelijk voortgezet. Maar het is ook mogelijk dat er dan een mondelinge behandeling plaatsvindt. In dat laatste geval is het aan te raden dat er namens u iemand aanwezig kan zijn op de mondelinge behandeling die goed is geïnformeerd over uw zaak.

Voert uw debiteur wel verweer, dan kan een gerechtelijke procedure lang duren. Hoe lang een gerechtelijke procedure duurt, hangt vooral af van het verloop ervan. Zo duren gerechtelijke procedures langer als er meerdere schriftelijke rondes zijn of er getuigen moeten worden gehoord. Ook is het mogelijk dat de rechtbank in kwestie een achterstand heeft, zodat het vonnis (meermaals) wordt uitgesteld. In deze situaties kan een gerechtelijke incassoprocedure zo een jaar of zelfs nog langer duren. 

Stap 3: Executie (na het vonnis)

Als de debiteur na de gerechtelijke uitspraak niet aan het vonnis voldoet, kan worden overgegaan tot executie (= tenuitvoerlegging) van het vonnis. In dat geval volgt executoriaal beslag op de vermogensbestanddelen van de debiteur, zoals bankrekeningen, inkomensbronnen, onroerend goed, etc.

Na afronding van het gerechtelijke incassotraject adviseren wij u vrijblijvend over de mogelijkheden om het vonnis te executeren. Wij verstrekken u in dat geval een uitgebreid executieadvies voorzien van een prijsvoorstel. Ook voor de executiekosten van de deurwaarder kunnen wij u een scherpe vaste prijs aanbieden. Pas na ontvangst van uw akkoord wordt daadwerkelijk overgegaan tot executie van het vonnis.

Net als in het buitengerechtelijke en gerechtelijke incassotraject wordt ook in het executietraject geprobeerd om de kosten zo veel mogelijk op de debiteur te verhalen. Dit leidt ertoe dat u bij verhaal van uw vordering per saldo vaak slechts lage kosten hebt, ook indien er moet worden geëxecuteerd om uw vordering te incasseren.

Meer informatie over executoriaal beslag


Kosten gerechtelijke incassoprocedure

Voor wat betreft de kosten geldt dat wij u graag duidelijkheid vóóraf bieden in plaats van verrassingen achteraf.

Daarom bieden wij vrijwel alle incassodiensten aan voor een vaste prijs in plaats van op basis van een uurtarief.

Wij hanteren onder meer een vaste prijs voor gerechtelijke incassoprocedures, conservatoire beslaglegging en faillissementsaanvragen. Zo weet u vooraf precies waaraan u toe bent.

Net als in het buitengerechtelijke incassotraject wordt ook in het gerechtelijke incassotraject getracht om de kosten zo veel mogelijk op de debiteur te verhalen. Dit leidt ertoe dat u bij verhaal van uw vordering per saldo vaak slechts lage kosten hebt, ook indien er moet worden geprocedeerd om uw vordering te incasseren.

Joeri van der Well van Myti Beheer B.V.: "Ook het kostenaspect werd vooraf duidelijk gecommuniceerd, wat ik enorm fijn vond. Ik had echt grip op de kosten. Wij hadden namelijk een vaste prijsafspraak gemaakt" Joeri van der Well van Myti Beheer B.V.: "Ook het kostenaspect werd vooraf duidelijk gecommuniceerd, wat ik enorm fijn vond. Ik had echt grip op de kosten. Wij hadden namelijk een vaste prijsafspraak gemaakt"

Ik bevond mij op onbekend terrein toen ik voor het eerst beslag wilde leggen voor een onbetaalde vordering. Er stond veel op het spel en ik wist dat ik een advocaat nodig had om beslag te leggen, maar ik had geen idee hoeveel tijd erin zou gaan zitten. Omdat het voor mij volstrekt nieuw was, kon ik niet goed overzien wat de consequenties zouden zijn qua kosten. Zeker niet als er op basis van uurtje-factuurtje wordt gewerkt. e-Legal incasso advocaten heeft mij echter goed wegwijs gemaakt in deze nieuwe materie. Vooraf is duidelijk geschetst hoe het traject zou verlopen. Ook het kostenaspect werd vooraf duidelijk gecommuniceerd, wat ik enorm fijn vond. Ik had echt grip op de kosten. Wij hadden namelijk een vaste prijsafspraak gemaakt met uitzondering van de deurwaarderskosten. Hierdoor ben ik achteraf niet of nauwelijks voor verrassingen komen te staan. Alleen de deurwaarderskosten vielen wat hoger uit dan ik had gedacht. Wat ik ook heel prettig vond, is dat zij bij de incasso mee dachten in de strategie. Hierdoor heb ik alle mogelijkheden goed kunnen benutten, waardoor de beslaglegging gericht en effectief kon plaatsvinden.

Wat kost gerechtelijke incasso?

Er spelen verschillende soorten kosten in de gerechtelijke fase van incasso.

Zie de tabel hieronder voor een overzicht van de kosten:

Gerechtelijke incassoTariefBTW 21%
Vaste prijs advocaatop aanvraagexcl.
Griffierechtvarieertvrijgesteld
Dagvaarding€ 83,38excl.


De kosten zijn gebaseerd op de geldende tarieven per 1 januari 2020. De hoogte van de griffierechten en de deurwaarderskosten varieert enigszins vanwege jaarlijks inflatiecorrecties. De advocaatkosten en deurwaarderskosten zijn exclusief BTW.


De bovenvermelde 3 kosten worden hieronder toegelicht:

1. Advocaatkosten gerechtelijke incasso

Voor de advocaatkosten doen wij u op aanvraag een vrijblijvend prijsvoorstel. In normale incassozaken is dat vrijwel altijd op basis van een vaste prijs.

De hoogte van de advocaatkosten is vooral afhankelijk van de soort vordering en van een eventueel verweer. De vordering moet namelijk goed worden onderbouwd en het verweer moet deugdelijk worden weerlegd.

Tip:

Schakel een gespecialiseerde incasso advocaat in voor uw gerechtelijke incasso.

Onze incasso advocaten zijn namelijk goed in staat om juridische verweren van uw debiteur te beoordelen en kunnen daarom een reële inschatting maken van de proceskansen in uw incassozaak.

De juiste beantwoording van de vraag wel of niet procederen kan u veel geld besparen bij een gerechtelijke incassoprocedure. Sterker nog: u kunt hiermee zelfs onnodig verlies van uw incassozaak (en uw geld) voorkomen.

2. Deurwaarderskosten gerechtelijke incasso

De deurwaarderskosten voor het betekenen van de dagvaarding bedragen € 83,38 (exclusief BTW en informatiekosten).

De deurwaarderskosten kunnen hoger zijn als er meerdere gedaagden zijn of van de gedaagde geen vaste woon- of verblijfplaats bekend is of gedaagde niet in Nederland woonachtig/gevestigd is. Hetzelfde geldt als er eerder conservatoir beslag is gelegd en er ook overbetekening van de dagvaarding moet plaatsvinden.

3. Griffierecht gerechtelijke incasso

De rechtbank rekent een vast bedrag aan griffierecht voor het behandelen van de gerechtelijke incassoprocedure.

Het verschuldigde griffierecht is enerzijds afhankelijk van de hoogte van uw vordering en anderzijds van uw juridische hoedanigheid als eisende partij.

Het griffierecht voor een particulier of eenmanszaak is namelijk lager dan het griffierecht voor rechtspersonen.

Het lagere griffierecht geldt voor gerechtelijke incasso op verzoek van een:

 • Particulier
 • EenmanszaakHet hogere griffierecht geldt voor gerechtelijke incasso op verzoek van een:

 • Besloten vennootschap (B.V.)
 • Naamloze vennootschap (N.V.)
 • Vennootschap onder firma (V.O.F.)
 • Commanditaire vennootschap (C.V)
 • Maatschap
 • Vereniging
 • Stichting
 • Coöperatie
 • Buitenlandse rechtspersoon, zoals een Limited

 

Zie de tabellen hieronder voor een overzicht van de griffierechten per 1 januari 2020:

Griffierecht sector kanton 2020

Hoogte vorderingRechtspersonenNatuurlijke personen 
van € 0,00 t/m € 500,00€ 124€ 83 
van € 500,01 t/m € 12.500,00€ 499€ 236 
van € 12.500,01 t/m € 25.000,00€ 996€ 499 

 

Griffierecht sector civiel 2020

Hoogte vorderingRechtspersonenNatuurlijke personen 
van € 25.000,01 t/m € 100.000,00€ 2.042€ 937 
vanaf € 100.000,01€ 4.131€ 1.639 

 

Griffierecht gerechtshof 2020

Hoogte vorderingRechtspersonenNatuurlijke personen 

van € 0,00 t/m € 12.500,00

€ 760€ 332 

van € 12.500,01 t/m € 100.000,00

€ 2.071€ 760 
vanaf € 100.000,01€ 5.517€ 1.727 

 


Gerechtelijke incasso starten?

 Er zijn 2 manieren om een gerechtelijke incassoprocedure te starten:

1. Buitengerechtelijke incasso gevolgd door gerechtelijke incasso (meest gekozen)

U kunt hieronder uw vordering indienen ter incasso. Wij verzorgen dan eerst een kort buitengerechtelijk incassotraject voor u.

Dit heeft als voordeel dat uw vordering mogelijk buiten rechte kan worden geïncasseerd zonder dat u proceskosten hoeft te maken. Ook leren wij uw zaak zo beter kennen, zodat wij u concreter kunnen adviseren over de gerechtelijke incassoprocedure.

Voor 16:00 uur incasso ingediend, dezelfde werkdag actie (!)
incasso indienen

2. Direct gerechtelijke incasso

U kunt ook een prijsvoorstel aanvragen voor de gerechtelijke incassoprocedure.

Wilt u een vrijblijvend prijsvoorstel ontvangen? 

Stuur ons dan per e-mail de onderstaande informatie toe:

 • Uw (bedrijfs)gegevens en contactgegevens
 • De (bedrijfs)gegevens (waaronder het kvk-nummer) van uw debiteur
 • De actuele adresgegevens van uw debiteur
 • De geboortedatum en -plaats van uw debiteur (bij natuurlijke personen)
 • De stukken waaruit uw vordering blijkt, zoals het contract en de facturen aan uw klant
 • Eventuele bijzonderheden, zoals een bekend verweer of tegenvordering


U ontvangt binnen 1 werkdag een vrijblijvend prijsvoorstel van ons.

J.J. de Gijt van De Gijt B.V.: "Het is gelukt om een vordering op een zeer hardnekkige wanbetaler te incasseren" J.J. de Gijt van De Gijt B.V.: "Het is gelukt om een vordering op een zeer hardnekkige wanbetaler te incasseren"

Dankzij de inzet van Lucien en zijn kantoor is het gelukt om een vordering op een zeer hardnekkige wanbetaler te incasseren. Verweren worden vakkundig en snel weerlegd waardoor de rechter in mijn voordeel heeft beslist. Ik zal mocht dat nodig zijn zeker weer gebruik maken van de diensten van e-Legal.

Joris Florie van Local Online Marketing B.V.: "Zij behalen voor ons betere resultaten doordat zij meer juridische opties hebben" Joris Florie van Local Online Marketing B.V.: "Zij behalen voor ons betere resultaten doordat zij meer juridische opties hebben"

Na eerdere negatieve ervaringen met een deurwaarderskantoor hebben wij onze incassozaken ondergebracht bij e-Legal. Met e-Legal kunnen wij beter inhoudelijk schakelen. Zij behalen voor ons betere resultaten doordat zij meer juridische opties hebben. Sterke punten: snelheid, service, juridische kennis en zeer sterke presentatie tijdens een mondelinge behandeling.

Michel van Dijk van Adesto Verzekeringen: "Wat de ene advocaat niet lukte, kreeg e-Legal gelukkig wel voor elkaar" Michel van Dijk van Adesto Verzekeringen: "Wat de ene advocaat niet lukte, kreeg e-Legal gelukkig wel voor elkaar"

Niet iedereen heeft incasseringsvermogen… Een klant van ons assurantiekantoor had een incassozaak die verkeerd dreigde af te lopen. De rechtbank kon de vordering van onze klant niet toewijzen, maar de tegenvordering van de wederpartij werd wel toegewezen. Onze klant heeft toen een ander advocatenkantoor ingeschakeld voor het hoger beroep, maar in hoger beroep ging het nogmaals mis. Inmiddels was onze klant ruim 3 jaar en de nodige kosten verder. Met de nodige onderbuikgevoelens over de rechtspraak wilde onze klant het hierbij maar laten. Wij hebben de zaak toen voorgelegd aan e-Legal incasso advocaten. Zij zijn aan de slag gegaan met de zaak en hebben niet alleen alsnog de vordering geïncasseerd, maar ook nog eens met terugwerkende kracht de rente over al die jaren. Dat wat de ene advocaat niet lukte, kreeg e-Legal gelukkig wel voor elkaar.

Veelgestelde vragen over gerechtelijke incasso

gerechtelijke incassokostenWilt u meer weten over gerechtelijke incasso? Dan beantwoorden wij uw vragen uiteraard graag. Hieronder geven wij antwoord op veelgestelde vragen:

 1. Is het mogelijk om een gerechtelijke procedure voor de incassokosten te voeren?

 2. Wat zijn gerechtelijke incassokosten?

 3. Waar kan ik het besluit gerechtelijke incassokosten vinden? En bestaat er ook een wet gerechtelijke incassokosten?

 4. Hoe maak ik een berekening van de gerechtelijke incassokosten?

 5. Ik zoek de staffel gerechtelijke incassokosten. Waar kan ik die vinden?

 6. Hoe verloopt de incasso na de gerechtelijke uitspraak?

 7. Kan een incassobureau ook dagvaarden voor een gerechtelijke incasso?1. Is het mogelijk om een gerechtelijke procedure voor de incassokosten te voeren?

Ja, het is mogelijk om een gerechtelijke procedure te voeren voor alleen de incassokosten. Dit gebeurt wanneer de debiteur alleen de hoofdsom betaalt en de bijkomende kosten onbetaald laat. Denk hierbij aan de verschuldigde rente en incassokosten.

Strikt genomen wordt dan betaling gevorderd van de resterende hoofdsom, want betalingen worden allereerst toegerekend aan de rente en kosten. Een debiteur die dus gedeeltelijk betaalt, heeft daarom eigenlijk een gedeelte van de hoofdsom niet betaald.

2. Wat zijn gerechtelijke incassokosten?

De benaming gerechtelijke incassokosten is niet correct. Het zijn ofwel buitengerechtelijke incassokosten of gerechtelijke kosten. De gerechtelijke kosten worden doorgaans aangeduid als de proceskosten.

3. Waar kan ik het besluit gerechtelijke incassokosten vinden? En bestaat er ook een wet gerechtelijke incassokosten?

Ook deze benamingen zijn niet correct. Zie het antwoord op vraag 2.

4. Hoe maak ik een berekening van de gerechtelijke incassokosten?

Een globale berekening van de gerechtelijke kosten kunt u maken op basis van de informatie die hierboven is vermeld onder 'Wat kost gerechtelijke incasso'.

Een precieze berekening maken van de gerechtelijke kosten is niet zo eenvoudig. De kosten hangen onder meer af van:

 • uw hoedanigheid als procespartij
 • het financieel belang van uw zaak
 • de soort gerechtelijke procedure
 • de soort vordering (standaard of maatwerk)
 • de kosten van uw jurist of advocaat
 • of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (een toevoeging)


Voor rekenvoorbeelden voor de hoogte van de gerechtelijke kosten in uw specifieke situatie zie kosten rechtszaak

5. Ik zoek de staffel gerechtelijke incassokosten. Waar kan ik die vinden?

Deze benaming is niet correct.

De staffel incassokosten is vermeld op onze pagina over incassokosten

6. Hoe verloopt de incasso na de gerechtelijke uitspraak?

Zodra het vonnis voor uw vordering beschikbaar is, verloopt de incasso na de uitspraak als volgt:

 1. Uw debiteur wordt tot betaling gesommeerd conform vonnis.
 2. Bij niet-betaling wordt het vonnis betekend waarbij een betalingsbevel wordt gedaan.
 3. Bij niet-betaling wordt het vonnis geëxecuteerd (ten uitvoer gelegd) door beslaglegging.


Meer informatie over executoriaal beslag

Bij wijze van alternatief voor executie kan bij niet-betaling ook worden overgegaan tot faillissementsaanvraag


7. Kan een incassobureau ook dagvaarden voor een gerechtelijke incasso?

Nee, een incassobureau kan zelf geen dagvaarding betekenen. Wel kunnen de meeste incassobureaus een dagvaarding opstellen om de dagvaarding door de deurwaarder te laten betekenen.

Wel zijn de mogelijkheden van een incassobureau of deurwaarder beperkter bij gerechtelijke incasso. Voor vorderingen boven € 25.000,00 is wettelijk gezien namelijk een advocaat nodig. Incassobureaus en deurwaarders kunnen namelijk enkel procederen voor de sector kanton van de rechtbank en niet voor de sector civiel, want dat is voorbehouden aan advocaten.

Hetzelfde geldt voor juristen, die ook niet kunnen procederen voor vorderingen hoger dan € 25.000,00.

Tip:

Los van de bovenvermelde bedragen moet u vooral goed letten op de juridische kwaliteiten van uw belangenbehartiger. Als uw vordering inhoudelijk wordt betwist of uw debiteur stelt een tegenvordering in, wordt het namelijk al snel te moeilijk voor een incassobureau

Voor 16:00 uur incasso ingediend, dezelfde werkdag actie (!)
incasso indienen