Gerechtelijke procedure starten? Dit kost een rechtszaak in 2019

Kosten rechtszaak ruimer vergoed in gerechtelijke procedures bij kanton per 2019

gerechtelijke procedure startenProcederen kost geld, maar per 1 januari 2019 kost procederen minder geld dan voorheen. Vanaf deze datum is het zogenaamde salaris gemachtigde voor gerechtelijke procedures bij de sector kanton van de rechtbank namelijk voor het eerst in 14 jaar opnieuw geïndexeerd met maar liefst 20,1%. Dit geldt zowel voor bodemprocedures als voor gerechtelijke procedures in kort geding bij de kantonrechter.

Door deze indexatie worden de kosten in gerechtelijke procedures bij de kantonrechter ruimer vergoed dan voorheen het geval was. Dit is goed nieuws voor procespartijen die in rechte hun gelijk willen halen, want zij krijgen voortaan een groter deel van de proceskosten in hun rechtszaak vergoed.

De recente indexatie bij de kantonrechter volgt hiermee de eerdere indexatie van de liquidatietarieven bij rechtbanken en gerechtshoven per 1 mei 2018. Deze eerdere indexatie van de liquidatietarieven kwam vooralsnog enkel ten goede aan procespartijen die met een advocaat procederen, aangezien deze indexatie uitsluitend toezag op de advocaatkosten en niet op het salaris gemachtigde bij de sector kanton van de rechtbank.

Deze ongelijkheid in zaken waarin procespartijen met of zonder advocaat procederen is nu gladgetrokken. Dit laatste geldt ook voor kort geding. Het salaris gemachtigde voor kort gedingen bij de kantonrechter is namelijk ook opnieuw geïndexeerd per 1 januari 2019. Procespartijen die een kort geding aanspannen zonder advocaat zien hun kosten voortaan dus ook ruimer vergoed.

De nieuwe gemachtigdensalarissen zijn gepubliceerd in de Liquidatietarieven Kanton 2019 en voor kort geding in de Aanbeveling tarieven kort gedingen kantonzaken en handelszaken per 1 januari 2019

Overige liquidatietarieven, zoals het salaris advocaat voor gerechtelijke procedures bij de rechtbank en het gerechtshof, zijn niet gewijzigd per 1 januari 2019. De griffierechten en deurwaarderskosten zijn zoals gebruikelijk wel weer jaarlijks geïndexeerd binnen de gebruikelijke marges.

Zie hieronder voor een overzicht van alle kosten in civielrechtelijke gerechtelijke procedures per 2019.

Dit kost een rechtszaak in 2019

Voor een overzicht van alle kosten in een gerechtelijke procedure in civiele zaken per 2019 kan de nieuwste versie van ons proceskostenoverzicht (PDF) worden gedownload:

Download het proceskostenoverzicht 2019


Kosten rechtszaak gerechtelijke procedure kanton

Hieronder worden de oude en de nieuwe tarieven per 1 januari 2019 vermeld voor rechtszaken bij de kantonrechter voor zowel bodemprocedures als kort gedingen. De volgende kosten worden vergeleken:

 

Salaris gemachtigde kanton in bodemprocedure

Hoogte vorderingSalaris oudSalaris nieuw Max aantal punten
Van € 0,01 t/m € 250,00€ 30€ 363
Van € 250,01 t/m € 500,00€ 60€ 724
Van € 500,01 t/m € 1.250,00€ 100€ 1205
Van € 1.250,01 t/m € 2.500,00€ 150€ 1805
Van € 2.500,01 t/m € 3.750,00€ 175€ 2105
Van € 3.750,01 t/m € 5.000,00€ 200€ 2406
Van € 5.000,01 t/m € 10.000,00€ 250€ 3006
Van € 10.000,01 t/m € 20.000,00€ 300€ 3607
Van € 20.000,01 t/m € 40.000,00€ 400€ 48010
Van € 40.000,01 t/m € 100.000,00€ 600€ 72110
Van € 100.000,01 t/m € 200.000,00€ 700€ 841geen
Van € 200.000,01 t/m € 400.000,00€ 800€ 961geen
Van € 400.000,01 t/m € 1.000.000,00€ 1.000€ 1.201geen
Vanaf € 1.000.000,01€ 1.200€ 1.441geen
Van onbepaalde waarde€ 60 - € 800€ 72 - € 961geen
Ontruiming€ 150€ 1805
Kort geding (m.u.v. verstek incasso)€ 200 - € 400€ 240 - € 360 - € 4802
Overige verzoeken€ 200€240geenSalaris gemachtigde kanton in kort geding

Soort kort gedingSalaris oudSalaris nieuw 
Kanton verstek€ 400€ 480 
Kanton eenvoudig€ 400€ 480 
Kanton gemiddeld€ 600€ 720 
Kanton complex€ 800€ 960 


De bovenvermelde tabellen vermelden de hoogte van de oude salarissen waarin vonnis wordt gewezen vóór 1 januari 2019 en de nieuwe salarissen waarin vonnis wordt gewezen vanaf deze datum.

Griffierecht kanton 2018

Hoogte vorderingNiet-natuurlijke personenNatuurlijke personenOnvermogenden
Van onbepaalde waarde€ 119€ 79€ 79
Van € 0,00 t/m € 500,00€ 119€ 79€ 79
Van € 500,01 t/m € 12.500,00€ 476€ 226€ 79
Van € 12.500,01 t/m € 25.000,00€ 952€ 476€ 79Griffierecht kanton 2019

Hoogte vorderingNiet-natuurlijke personenNatuurlijke personenOnvermogenden
Van onbepaalde waarde€ 121€ 81€ 81
Van € 0,00 t/m € 500,00€ 121€ 81€ 81
Van € 500,01 t/m € 12.500,00€ 486€ 231€ 81
Van € 12.500,01 t/m € 25.000,00€ 972€ 486€ 81


De griffierechten voor 2019 gelden voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting plaatsvindt vanaf 1 januari 2019 en voor verzoekschriften die worden ingediend vanaf 1 januari 2019.

Deurwaarderskosten

Hieronder worden de oude en de nieuwe deurwaarderskosten per 1 januari 2019 vergeleken.

Soort ambtshandelingTarief oudTarief nieuw 
Dagvaarding€ 81,00€ 81,83 
Betekening titel met/zonder bevel€ 77,95€ 78,75 
Betekening verzoekschrift met oproeping€ 64,08€ 64,74 
Overige betekeningen (zoals overbetekening)€ 68,58€ 69,28 
Beslag op roerende zaken€ 106,54€ 107,63 
Beslag op onroerende zaken of luchtvaartuigen€ 146,40€ 147,90 
Beslag op schepen€ 322,68€ 325,98 
Beslag op aandelen in B.V. of N.V.€ 231,44€ 233,81 
Beslag op rechten€ 210,85€ 213,01 
Beslag onder derden op periodieke betalingen€ 120,84€ 122,08 
Beslag onder derden op niet-periodieke betaling€ 169,78€ 171,52 
Beslag tot verkrijging van afgifte of levering roerende zaken€ 105,76€ 106,84 
Gerechtelijke inbewaringgeving€ 219,57€ 221,82 
Aanslaan biljetten aankondiging openbare verkoop€ 80,15€ 80,97 
Executoriale openbare verkoop van roerende zaken€ 280,49€ 283,36 
Aanzegging hypotheekhouder overname executie€ 75,33€ 76,10 
Executie tot afgifte van roerende zaken€ 245,93€ 248,45 


Dit overzicht vermeldt de deurwaarderskosten voor veelvoorkomende ambtshandelingen. Voor de kosten van de overige ambtshandelingen zie het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (BTAG)


Wat kost een rechtszaak in uw situatie?

kosten-rechtszaakDe kosten van een rechtszaak in uw specifieke situatie zijn afhankelijk van de volgende factoren:

 • de soort rechtszaak (familiezaak, strafzaak, bestuurszaak of handelszaak)

 • de soort rechter (kantonrechter, rechtbank, gerechtshof of Hoge Raad)

 • de soort rechtsbijstand (zelf procederen of met bijstand van een jurist of advocaat)

 • de bewerkelijkheid van de zaak (eenvoudig of complex)

 • het financiële belang van de zaak (laag of hoog)

 • het verloop en de duur van de gerechtelijke procedure (kort of langdurig)

 • eventuele derden (deskundigen, tolken of getuigen)

 

Rekenvoorbeelden rechtszaken bij kanton

Hieronder zijn rekenvoorbeelden opgenomen met de kosten van rechtszaken bij kanton.


Rekenvoorbeelden kosten rechtszaak kanton in bodemprocedure

Rechtszaak bij kanton door eenmanszaak voor vordering van € 6.000,00

 • Griffierecht € 231,00
 • Kosten dagvaarding € 81,83
 • Salaris gemachtigde € 500,00
 • Totale kosten € 812,83Rechtszaak bij kanton door B.V. voor vordering van € 18.000,00
 

 • Griffierecht € 972,00
 • Kosten dagvaarding € 81,83
 • Salaris gemachtigde € 600,00
 • Totale kosten € 1.653,83

 

Rechtszaak bij kanton door particulier voor vordering van € 400,00

 • Griffierecht € 121,00
 • Kosten dagvaarding € 81,83
 • Salaris gemachtigde € 120,00
 • Totale kosten € 322,83

 

Rechtszaak bij kanton door eenmanszaak voor vordering van € 6.000,00Rechtszaak bij kanton door B.V. voor vordering van € 18.000,00Rechtszaak bij kanton door particulier voor vordering van € 400,00
 • Griffierecht € 231
 • Griffierecht € 972
 • Griffierecht € 121
 • Dagvaarding € 81,83
 • Dagvaarding € 81,83
 • Dagvaarding € 81,83
 • Salaris gemachtigde € 500,00
 • Salaris gemachtigde € 600,00
 • Salaris gemachtigde € 120,00
 • Totale kosten € 812,83
 • Totale kosten € 1.653,83
 • Totale kosten € 322,83

 


Rekenvoorbeelden kosten rechtszaak kanton in kort geding

Rechtszaak bij kanton door eenmanszaak voor vordering van € 6.000,00 in kort geding (eenvoudig)

 • Griffierecht € 231,00
 • Kosten dagvaarding € 81,83
 • Salaris gemachtigde € 480,00
 • Totale kosten € 792,83Rechtszaak bij kanton door B.V. voor vordering van € 18.000,00
 in kort geding (complex)

 • Griffierecht € 972,00
 • Kosten dagvaarding € 81,83
 • Salaris gemachtigde € 960,00
 • Totale kosten € 2.013,83

 

Rechtszaak bij kanton door particulier voor vordering van € 400,00 in kort geding (gemiddeld)

 • Griffierecht € 121,00
 • Kosten dagvaarding € 81,83
 • Salaris gemachtigde € 480,00
 • Totale kosten € 682,83

 

Rechtszaak bij kanton door eenmanszaak voor vordering van € 6.000,00 in kort geding (eenvoudig)Rechtszaak bij kanton door B.V. voor vordering van € 18.000,00 in kort geding (complex)Rechtszaak bij kanton door particulier voor vordering van € 400,00 in kort geding (gemiddeld)
 • Griffierecht € 231
 • Griffierecht € 972
 • Griffierecht € 121
 • Dagvaarding € 81,83
 • Dagvaarding € 81,83
 • Dagvaarding € 81,83
 • Salaris gemachtigde € 480,00
 • Salaris gemachtigde € 960,00
 • Salaris gemachtigde € 480,00
 • Totale kosten € 792,83
 • Totale kosten € 2.013,83 
 • Totale kosten € 682,83

 

De rekenvoorbeelden zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • De rekenvoorbeelden geven een globale indicatie van hoeveel een gerechtelijke procedure kost. Het is immers niet te zeggen hoeveel een gemiddelde rechtszaak ongeveer kost. Daarom wordt voor de kosten van de gemachtigde of advocaat uitgegaan van de salarissen conform het toepasselijke liquidatietarief per 1 januari 2019. De (uur)tarieven van juristen en advocaten verschillen immers en lopen sterk uiteen. De daadwerkelijke kosten in een specifieke situatie zijn dus sterk afhankelijk van de prijsafspraken met de jurist of advocaat.

 • Aangezien voor de kosten van de gemachtigde of advocaat wordt uitgegaan van de salarissen die rechters toekennen in het kader van de proceskostenveroordeling (zie hiervoor), geven de rekenvoorbeelden wel een goed beeld van de hoogte van de kosten die de wederpartij moet vergoeden als u de rechtszaak wint. Hetzelfde geldt overigens niet voor de proceskosten waartoe u kunt worden veroordeeld als u de rechtszaak verliest, want het griffierecht voor uw wederpartij kan hoger zijn dan uw eigen griffierecht. Niet-natuurlijke personen, zoals een B.V., betalen namelijk een hoger griffierecht dan natuurlijke personen, zoals een particulier of eenmanszaak. Meer informatie over proceskosten

 • Voor het salaris gemachtigde in een bodemprocedure is uitgegaan van een regulier verloop van de rechtszaak bestaande uit één schriftelijke ronde en één mondelinge behandeling, dus van 2 proceshandelingen. Voor het salaris gemachtigde in kort geding is uitgegaan van het totaalbedrag zoals vermeld in de Aanbeveling tarieven kort gedingen kantonzaken en handelszaken per 1 januari 2019

 • De kosten zijn gebaseerd op de geldende tarieven per 1 januari 2019. De deurwaarderskosten zijn exclusief BTW.

 • In de rekenvoorbeelden wordt geen rekening gehouden met gefinancierde rechtsbijstand (een toevoeging) voor particulieren, zoals voor rechtszaken over alimentatie en omgangsregelingen.

 • De rekenvoorbeelden zien toe op civielrechtelijke rechtszaken en dus niet op bestuursrechtelijke of strafrechtelijke rechtszaken.

 

Download het proceskostenoverzicht 2019Direct een vraag stellen over gerechtelijke procedures of de kosten van rechtszaken?

Stel uw vraag door hieronder een reactie te plaatsen.
Wij reageren zo snel mogelijk (meestal dezelfde werkdag).


"Bent u geholpen met deze informatie?"

Laat het ons weten door deze pagina te delen!

gerechtelijke procedure

Deel deze pagina

Eerste hulp bij incasso (gratis e-book)

e-book eerste hulp bij incasso

Download dit gratis e-book en voorkom dat u dezelfde fouten maakt als 75% van de ondernemers.

Ontdek wat u zelf kunt doen om uw facturen wél betaald te krijgen. Hoe? Dat verklapt mr. Lucien Ridderbroek, incasso advocaat met meer dan 10 jaar ervaring.

 • Stap-voor-stap handleiding om uw wanbetalers aan te pakken
 •  Gratis downloads: voorbeeld betalingsherinnering en aanmaning
 • Kant en klare betalingsvoorwaarden (direct te verwerken in uw offerte)
 • Inclusief geheime tips van onze incasso advocaten die écht het verschil maken
gratis e-book downloaden