Gerechtelijke procedure starten? Dit kost een rechtszaak in 2021

Wat kost een gerechtelijke procedure in 2021?

Voor een overzicht van alle kosten in een gerechtelijke procedure in civiele rechtszaken per 2021 kan de nieuwste versie van ons proceskostenoverzicht (PDF) worden gedownload:

Download het proceskostenoverzicht 2021


Wat kost een rechtszaak in uw situatie?

kosten-rechtszaakDe kosten van een rechtszaak in uw specifieke situatie zijn afhankelijk van de volgende factoren:

 • de soort rechtszaak (familiezaak, strafzaak, bestuurszaak of handelszaak)

 • de soort rechter (kantonrechter, rechtbank, gerechtshof of Hoge Raad)

 • de soort rechtsbijstand (zelf procederen of met bijstand van een jurist of advocaat)

 • de feitelijke bewerkelijkheid van de zaak

 • de juridische complexiteit van de zaak (eenvoudig of complex)

 • het financiële belang van de zaak (laag of hoog)

 • het verloop en de duur van de gerechtelijke procedure (kort of langdurig)

 • de rol van eventuele derden (deskundigen, tolken of getuigen)

 


Rekenvoorbeelden rechtszaken bij kanton in 2021

Hieronder zijn rekenvoorbeelden opgenomen met de kosten van rechtszaken bij kanton.


Rekenvoorbeelden kosten rechtszaak kanton in bodemprocedure (2021)

Rechtszaak bij kanton door eenmanszaak voor vordering van € 6.000

 • Griffierecht € 240
 • Kosten dagvaarding € 85,81
 • Salaris gemachtigde € 600
 • Totale kosten € 925,81Rechtszaak bij kanton door B.V. voor vordering van € 18.000

 • Griffierecht € 1.013
 • Kosten dagvaarding € 85,81
 • Salaris gemachtigde € 720
 • Totale kosten € 1.818,81

 

Rechtszaak bij kanton door particulier voor vordering van € 400

 • Griffierecht € 85
 • Kosten dagvaarding € 85,81
 • Salaris gemachtigde € 144
 • Totale kosten € 314,81

 

Rechtszaak bij kanton door eenmanszaak voor vordering van € 6.000 Rechtszaak bij kanton door B.V. voor vordering van € 18.000 Rechtszaak bij kanton door particulier voor vordering van € 400
 • Griffierecht € 240
 • Griffierecht € 1.013
 • Griffierecht € 85
 • Dagvaarding € 85,81
 • Dagvaarding € 85,81
 • Dagvaarding € 85,81
 • Salaris gemachtigde € 600
 • Salaris gemachtigde € 720
 • Salaris gemachtigde € 144
 • Totale kosten € 925,81
 • Totale kosten € 1.818,81
 • Totale kosten € 314,81

 


Rekenvoorbeelden kosten rechtszaak kanton in kort geding (2021)

Rechtszaak bij kanton door eenmanszaak voor vordering van € 6.000 in kort geding (eenvoudig)

 • Griffierecht € 240
 • Kosten dagvaarding € 85,81
 • Salaris gemachtigde € 480
 • Totale kosten € 805,81Rechtszaak bij kanton door B.V. voor vordering van € 18.000
 in kort geding (complex)

 • Griffierecht € 1.013
 • Kosten dagvaarding € 85,81
 • Salaris gemachtigde € 960
 • Totale kosten € 2.058,81

 

Rechtszaak bij kanton door particulier voor vordering van € 400 in kort geding (gemiddeld)

 • Griffierecht € 85
 • Kosten dagvaarding € 85,81
 • Salaris gemachtigde € 480
 • Totale kosten € 650,81

 

Rechtszaak bij kanton door eenmanszaak voor vordering van € 6.000 in kort geding (eenvoudig) Rechtszaak bij kanton door B.V. voor vordering van € 18.000 in kort geding (complex) Rechtszaak bij kanton door particulier voor vordering van € 400 in kort geding (gemiddeld)
 • Griffierecht € 240
 • Griffierecht € 1.013
 • Griffierecht € 85
 • Dagvaarding € 85,81
 • Dagvaarding € 85,81
 • Dagvaarding € 85,81
 • Salaris gemachtigde € 480
 • Salaris gemachtigde € 960
 • Salaris gemachtigde € 480
 • Totale kosten € 805,81
 • Totale kosten € 2.058,81
 • Totale kosten € 650,81

 

De rekenvoorbeelden zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • De rekenvoorbeelden geven een globale indicatie van hoeveel een gerechtelijke procedure kost. Het is immers niet te zeggen hoeveel een gemiddelde rechtszaak ongeveer kost. Daarom wordt voor de kosten van de gemachtigde of advocaat uitgegaan van de salarissen conform het toepasselijke liquidatietarief per 1 januari 2019. De (uur)tarieven van juristen en advocaten verschillen immers en lopen sterk uiteen. De daadwerkelijke juridische kosten in een specifieke situatie zijn dus sterk afhankelijk van de prijsafspraken met de jurist of advocaat.

 • Aangezien voor de kosten van de gemachtigde of advocaat wordt uitgegaan van de salarissen die rechters toekennen in het kader van de proceskostenveroordeling (zie hiervoor), geven de rekenvoorbeelden wel een goed beeld van de hoogte van de kosten die de wederpartij moet vergoeden als u de rechtszaak wint. Hetzelfde geldt overigens niet voor de proceskosten waartoe u kunt worden veroordeeld als u de rechtszaak verliest, want het griffierecht voor uw wederpartij kan hoger zijn dan uw eigen griffierecht. Niet-natuurlijke personen, zoals een B.V., betalen namelijk een hoger griffierecht dan natuurlijke personen, zoals een particulier of eenmanszaak. Meer informatie over proceskosten

 • Voor het salaris gemachtigde in een bodemprocedure is uitgegaan van een regulier verloop van de rechtszaak bestaande uit één schriftelijke ronde en één mondelinge behandeling, dus van 2 proceshandelingen. Voor het salaris gemachtigde in kort geding is uitgegaan van het totaalbedrag zoals vermeld in de Aanbeveling tarieven kort gedingen kantonzaken en handelszaken per 1 januari 2019

 • De kosten zijn gebaseerd op de geldende tarieven per 1 januari 2021. De deurwaarderskosten zijn exclusief BTW.

 • In de rekenvoorbeelden wordt geen rekening gehouden met gefinancierde rechtsbijstand (een toevoeging) voor particulieren, zoals voor rechtszaken over alimentatie en omgangsregelingen.

 • De rekenvoorbeelden zien toe op civielrechtelijke rechtszaken en dus niet op bestuursrechtelijke of strafrechtelijke rechtszaken.

 

Download het proceskostenoverzicht 2021

Bas van Welzen van Softwell: "Ik kwam erachter dat incassobureaus redelijk onduidelijk zijn in hun voorwaarden" Bas van Welzen van Softwell: "Ik kwam erachter dat incassobureaus redelijk onduidelijk zijn in hun voorwaarden"

Als een klant niet betaalt en gewoon niet reageert, dan heb je op een gegeven moment gewoon geen keuze meer. Na maanden van coulance ga je dan kijken, wat voor opties heb ik? Ik heb zelf niet de tijd en mogelijkheden om daar elk moment achteraan te gaan. Dus ik besloot de zaak uit handen te geven en het neer te leggen bij een partij die meer kennis en ervaring heeft. Toen heb ik gezocht naar mogelijke incassobureaus. Ik kwam erachter dat incassobureaus redelijk onduidelijk zijn in hun voorwaarden. e-Legal incasso advocaten schept wel duidelijkheid. Voor, tijdens en na afloop van de behandeling van een incasso is duidelijk waar je staat. Dat vind ik erg belangrijk. Het voordeel is verder dat bij e-Legal de juridische zaken ook afgehandeld kunnen worden, in het geval dat het nodig is.

Joris Florie van Local Online Marketing B.V.: "Zij behalen voor ons betere resultaten doordat zij meer juridische opties hebben" Joris Florie van Local Online Marketing B.V.: "Zij behalen voor ons betere resultaten doordat zij meer juridische opties hebben"

Na eerdere negatieve ervaringen met een deurwaarderskantoor hebben wij onze incassozaken ondergebracht bij e-Legal. Met e-Legal kunnen wij beter inhoudelijk schakelen. Zij behalen voor ons betere resultaten doordat zij meer juridische opties hebben. Sterke punten: snelheid, service, juridische kennis en zeer sterke presentatie tijdens een mondelinge behandeling.

Vincent de Vlugt van Renaissance It: "Transparante en eerlijke werkwijze, geen verborgen tarieven, uitstekende vakkennis en E-Legal zit bovenop de zaak" Vincent de Vlugt van Renaissance It: "Transparante en eerlijke werkwijze, geen verborgen tarieven, uitstekende vakkennis en E-Legal zit bovenop de zaak"

Uitstekend incasso advocatenkantoor dat wij iedereen van harte kunnen aanbevelen. Transparante en eerlijke werkwijze, geen verborgen tarieven, uitstekende vakkennis en E-Legal zit bovenop de zaak met de juiste druk naar de debiteur toe. Naast dat E-Legal ook nauw contact onderhoudt met de opdrachtgever, is er ook een meer dan uitstekende portal voorhanden waarin alle communicatie overzichtelijk wordt bijgehouden. Daarin zijn ze wat ons betreft voor op de concurrentie. Sterke punten: Naast de transparante werkwijze viel ons op dat onze contactpersoon altijd snel reageerde op vragen en deze helder beantwoordde zonder wollige juridische taal. Dat hebben wij in het verleden wel eens anders meegemaakt. Zwakke punten kunnen wij niet bedenken.

Actueel nieuws over gerechtelijke procedures

01-01-2019

Kosten rechtszaak ruimer vergoed in gerechtelijke procedures bij kanton per 2019

gerechtelijke procedure startenProcederen kost geld, maar per 1 januari 2019 kost procederen minder geld dan voorheen. Vanaf deze datum is het zogenaamde salaris gemachtigde voor gerechtelijke procedures bij de sector kanton van de rechtbank namelijk voor het eerst in 14 jaar opnieuw geïndexeerd met maar liefst 20,1%. Dit geldt zowel voor bodemprocedures als voor gerechtelijke procedures in kort geding bij de kantonrechter.

Door deze indexatie worden de kosten in gerechtelijke procedures bij de kantonrechter ruimer vergoed dan voorheen het geval was. Dit is goed nieuws voor procespartijen die in rechte hun gelijk willen halen, want zij krijgen voortaan een groter deel van de proceskosten in hun rechtszaak vergoed.

De recente indexatie bij de kantonrechter volgt hiermee de eerdere indexatie van de liquidatietarieven bij rechtbanken en gerechtshoven per 1 mei 2018. Deze eerdere indexatie van de liquidatietarieven kwam vooralsnog enkel ten goede aan procespartijen die met een advocaat procederen, aangezien deze indexatie uitsluitend toezag op de advocaatkosten en niet op het salaris gemachtigde bij de sector kanton van de rechtbank.

Deze ongelijkheid in zaken waarin procespartijen met of zonder advocaat procederen is nu gladgetrokken. Dit laatste geldt ook voor kort geding. Het salaris gemachtigde voor kort gedingen bij de kantonrechter is namelijk ook opnieuw geïndexeerd per 1 januari 2019. Procespartijen die een kort geding aanspannen zonder advocaat zien hun kosten voortaan dus ook ruimer vergoed.

De nieuwe gemachtigdensalarissen zijn gepubliceerd in de Liquidatietarieven Kanton en voor kort geding in de Aanbeveling tarieven kort gedingen kantonzaken en handelszaken

Overige liquidatietarieven, zoals het salaris advocaat voor gerechtelijke procedures bij de rechtbank en het gerechtshof, zijn niet gewijzigd per 1 januari 2019. De griffierechten en deurwaarderskosten zijn zoals gebruikelijk wel weer jaarlijks geïndexeerd binnen de gebruikelijke marges.

Kosten rechtszaak gerechtelijke procedure kanton per 2019

Hieronder worden de oude en de nieuwe tarieven per 1 januari 2019 vermeld voor rechtszaken bij de kantonrechter voor zowel bodemprocedures als kort gedingen. De volgende kosten worden vergeleken:

 

Salaris gemachtigde kanton in bodemprocedure

Hoogte vordering Salaris oud Salaris nieuw  Max aantal punten
Van € 0,01 t/m € 250,00 € 30 € 36 3
Van € 250,01 t/m € 500,00 € 60 € 72 4
Van € 500,01 t/m € 1.250,00 € 100 € 120 5
Van € 1.250,01 t/m € 2.500,00 € 150 € 180 5
Van € 2.500,01 t/m € 3.750,00 € 175 € 210 5
Van € 3.750,01 t/m € 5.000,00 € 200 € 240 6
Van € 5.000,01 t/m € 10.000,00 € 250 € 300 6
Van € 10.000,01 t/m € 20.000,00 € 300 € 360 7
Van € 20.000,01 t/m € 40.000,00 € 400 € 480 10
Van € 40.000,01 t/m € 100.000,00 € 600 € 721 10
Van € 100.000,01 t/m € 200.000,00 € 700 € 841 geen
Van € 200.000,01 t/m € 400.000,00 € 800 € 961 geen
Van € 400.000,01 t/m € 1.000.000,00 € 1.000 € 1.201 geen
Vanaf € 1.000.000,01 € 1.200 € 1.441 geen
Van onbepaalde waarde € 60 - € 800 € 72 - € 961 geen
Ontruiming € 150 € 180 5
Kort geding (m.u.v. verstek incasso) € 200 - € 400 € 240 - € 360 - € 480 2
Overige verzoeken € 200 €240 geenSalaris gemachtigde kanton in kort geding

Soort kort geding Salaris oud Salaris nieuw  
Kanton verstek € 400 € 480  
Kanton eenvoudig € 400 € 480  
Kanton gemiddeld € 600 € 720  
Kanton complex € 800 € 960  


De bovenvermelde tabellen vermelden de hoogte van de oude salarissen waarin vonnis wordt gewezen vóór 1 januari 2019 en de nieuwe salarissen waarin vonnis wordt gewezen vanaf deze datum. De nieuwe salarissen gelden ook voor 2020. Per februari 2021 zijn de tarieven opnieuw geïndexeerd.

Voor de actuele griffierechten zie de pagina over griffierecht

Voor de actuele deurwaarderskosten zie de pagina over deurwaarderskosten

Direct een vraag stellen over gerechtelijke procedures of de kosten van rechtszaken?

Stel uw vraag door hieronder een reactie te plaatsen.
Wij reageren zo snel mogelijk (meestal dezelfde werkdag).


"Bent u geholpen met deze informatie?"

Laat het ons weten door deze pagina te delen!

gerechtelijke procedure

Eerste hulp bij incasso (gratis e-book)

e-book eerste hulp bij incasso

Download dit gratis e-book en voorkom dat u dezelfde fouten maakt als 75% van de ondernemers.

Ontdek wat u zelf kunt doen om uw facturen wél betaald te krijgen. Hoe? Dat verklapt mr. Lucien Ridderbroek, incasso advocaat met meer dan 10 jaar ervaring.

 • Stap-voor-stap handleiding om uw wanbetalers aan te pakken
 •  Gratis downloads: voorbeeld betalingsherinnering en aanmaning
 • Kant en klare betalingsvoorwaarden (direct te verwerken in uw offerte)
 • Inclusief geheime tips van onze incasso advocaten die écht het verschil maken
gratis e-book downloaden
Cookie-voorkeuren

Wij gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden voor statistische en analytische doeleinden om u de beste ervaring op onze website te bieden.

Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid
Wij respecteren uw privacy

U kunt uw cookie-voorkeuren instellen door de verschillende hieronder beschreven cookies te accepteren of te weigeren

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Vereist
Voorkeuren

Met voorkeurscookies kan een website informatie onthouden die de manier verandert waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Statistieken

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.