Hoogte liquidatietarief (salaris gemachtigde) per 2021

Overzicht van alle liquidatietarieven downloaden (2021)

Voor hét complete overzicht van alle liquidatietarieven (inclusief salaris gemachtigde / advocaat) per 01-02-2021 kan hieronder de nieuwste versie van ons proceskostenoverzicht (PDF) worden gedownload.

Download het proceskostenoverzicht 2021


Liquidatietarief (salaris gemachtigde) kanton

Het gemachtigdensalaris in kantonzaken is gewijzigd per 1 februari 2021. De laatste wijziging van daarvoor dateert van 1 januari 2019, zoals blijkt uit de Liquidatietarieven Kanton

Hieronder is het liquidatietarief bij de sector kanton (kantonrechter) vermeld:

Hoogte vorderingSalaris per puntMaximaal aantal punten
Van € 0,01 t/m € 250,00€ 373
Van € 250,01 t/m € 500,00€ 754
Van € 500,01 t/m € 1.250,00€ 1245
Van € 1.250,01 t/m € 2.500,00€ 1875
Van € 2.500,01 t/m € 3.750,00€ 2185
Van € 3.750,01 t/m € 5.000,00€ 2496
Van € 5.000,01 t/m € 10.000,00€ 3116
Van € 10.000,01 t/m € 20.000,00€ 3737
Van € 20.000,01 t/m € 40.000,00€ 49810
Van € 40.000,01 t/m € 100.000,00€ 74810
Van € 100.000,01 t/m € 200.000,00€ 872geen
Van € 200.000,01 t/m € 400.000,00€ 997geen
Van € 400.000,01 t/m € 1.000.000,00€ 1.245geen
Vanaf € 1.000.000,01€ 1.494geen
Van onbepaalde waarde€ 75 - € 997geen
Ontruiming€ 1875
Kort geding€ 498 - € 747 - € 996n.v.t.
Overige verzoeken€249geenToelichting liquidatietarief kanton:

 • De vermelde vergoeding geldt per punt (proceshandeling).

 • De geïndexeerde liquidatietarieven worden gehanteerd voor alle zaken waarin vonnis wordt gewezen 1 februari 2021.

 • Bij kort geding en overige verzoeken kan een hoger salaris worden toegekend indien de aard en/of zwaarte daartoe aanleiding geven.

 • Het salaris voor kort geding betreft een totaalbedrag en is niet gekoppeld aan een puntensysteem.

 • Over het gemachtigdensalaris is geen BTW verschuldigd.

 • Let op: voor de hoogte van de vordering gaat de staffel voor de sector kanton uit van ‘tot en met’ het vermelde bedrag.

 • Voor meer informatie zie de pagina over proceskosten

 

Liquidatietarief (salaris advocaat) rechtbank

De liquidatietarieven voor gerechtelijke procedures bij de rechtbank zijn gewijzigd per 1 februari 2021. De laatste indexatie van het salaris advocaat van daarvoor dateert van 1 mei 2018.

Hieronder is het liquidatietarief bij de rechtbank (sector civiel) vermeld:

Hoogte vorderingSalaris per puntMaximaal aantal punten
Van € 0,01 tot € 10.000 (tarief I)€ 4785
Van € 10.000 tot € 20.000 (tarief II)€ 5636
Van € 20.000 tot € 40.000 (tarief III)€ 7217
Van € 40.000 tot € 98.000 (tarief IV)€ 1.11410
Van € 98.000 tot € 195.000 (tarief V)€ 1.770geen
Van € 195.000 tot € 390.000 (tarief VI)€ 2.491geen
Van € 390.000 tot € 1.000.000 (tarief VII)€ 3.214geen
Vanaf € 1.000.000 (tarief VIII)€ 3.999geen
Van onbepaalde waarde€ 5636
Kort geding in zaken zonder ingewikkelde aspecten€ 656n.v.t.
Kort geding in zaken in overige gevallen€ 1.016 - € 1.524n.v.t.Toelichting liquidatietarief rechtbank:

 • De vermelde vergoeding geldt per punt (proceshandeling).

 • De geïndexeerde liquidatietarieven worden gehanteerd voor alle zaken waarin vonnis wordt gewezen vanaf 1 februari 2021.

 • Het vermelde salaris voor kort geding betreft een totaalbedrag en is niet gekoppeld aan een puntensysteem. Het salaris voor kort geding geldt met uitzondering van verstek incasso. Voor het salaris advocaat voor kort geding zie de Aanbeveling tarieven kort gedingen kantonzaken en handelszaken

 • Voor het liquidatietarief voor een faillissementsrekest geldt tarief II (€ 563 per punt).

 • Over het salaris advocaat is geen BTW verschuldigd.

 • Let op: voor de hoogte van de vordering gaat het liquidatietarief rechtbanken en gerechtshoven uit van ‘tot' het vermelde bedrag.

 

Liquidatietarief gerechtshof

De liquidatietarieven voor hoger beroep bij het gerechtshof zijn gewijzigd per 1 februari 2021. De laatste indexatie van het salaris advocaat van daarvoor dateert van 1 mei 2018.

Hieronder is het liquidatietarief bij het gerechtshof vermeld:

Hoogte vorderingSalaris per puntMaximaal aantal punten
Van € 0,01 tot € 10.000 (tarief I)€ 7873
Van € 10.000 tot € 20.000 (tarief II)€ 1.1143
Van € 20.000 tot € 40.000 (tarief III)€ 1.4424
Van € 40.000 tot € 98.000 (tarief IV)€ 2.0316
Van € 98.000 tot € 195.000 (tarief V)€ 3.278geen
Van € 195.000 tot € 390.000 (tarief VI)€ 4.064geen
Van € 390.000 tot € 1.000.000 (tarief VII)€ 4.851geen
Vanaf € 1.000.000 (tarief VIII)€ 5.705geen
Van onbepaalde waarde€ 1.1143Toelichting liquidatietarief gerechtshof:

 • De vermelde vergoeding geldt per punt (proceshandeling) in principaal hoger beroep. In incidenteel hoger beroep wordt de helft berekend mits het hoger beroep noodzakelijk was.

 • Bij het gerechtshof worden de nieuwe liquidatietarieven gehanteerd voor alle zaken waarin de proceskostenveroordeling wordt uitgesproken vanaf 1 februari 2021, met dien verstande dat, als na vernietiging van een rechtbankvonnis opnieuw een kostenveroordeling voor de kosten van eerste aanleg wordt uitgesproken, de datum van het vernietigde rechtbankvonnis wordt aangehouden voor de bepaling van het te hanteren rechtbanktarief.

 • Over het salaris advocaat is geen BTW verschuldigd.

 • Let op: voor de hoogte van de vordering gaat het liquidatietarief rechtbanken en gerechtshoven uit van ‘tot' het vermelde bedrag.

 

Download het proceskostenoverzicht 2021

 

Liquidatietarieven over eerdere jaren (vóór februari 2021)

liquidatietariefHieronder worden de wijzigingen vermeld in de liquidatietarieven over eerdere jaren inclusief het proceskostenoverzicht met alle liquidatietarieven over die betreffende periode.

Let op:

De overzichten hieronder vermelden dus niet de actuele liquidatietarieven per 01-02-2021.

Liquidatietarieven per 01-01-2021

Per 1 januari 2021 zijn de liquidatietarieven niet gewijzigd.

Download het proceskostenoverzicht per 01-01-2021


Liquidatietarieven per 01-01-2020

Per 1 januari 2020 zijn de liquidatietarieven in kantonzaken niet gewijzigd.

Download het proceskostenoverzicht per 01-01-2020

Liquidatietarieven per 01-01-2019

Per 1 januari 2019 zijn de liquidatietarieven in kantonzaken opnieuw geïndexeerd. Overige liquidatietarieven zijn niet gewijzigd per deze datum.

Download het proceskostenoverzicht per 01-01-2019

Liquidatietarieven per 01-05-2018

Per 1 mei 2018 zijn de liquidatietarieven voor rechtbanken en gerechtshoven voor het eerst in 14 jaar opnieuw geïndexeerd.

Precieze indexatiepercentages zijn niet vrijgegeven, maar een snelle rekensom leert dat de indexaties per 1 mei 2018 ca. 20% bedragen en dus aanzienlijk zijn.

De rechtspraak heeft het voornemen uitgesproken om de liquidatietarieven na 5 jaar opnieuw te herzien.

De laatste indexatie hiervoor dateerde van 1 november 2004 (16%). Eerdere indexaties dateerden van 1 januari 1992 (14%) respectievelijk 1 april 1998 (16%). De liquidatietarieven bestaan sinds 1 september 1955.

Download het proceskostenoverzicht per 01-05-2018


Liquidatietarieven per 01-01-2018

De liquidatietarieven zijn niet gewijzigd per 1 januari 2018.

Download het proceskostenoverzicht per 01-01-2018


Veelgestelde vragen over liquidatietarieven

wat-is-het-salaris-gemachtigdeWilt u meer weten over het liquidatietarief of het salaris gemachtigde? Dan beantwoorden wij uw vragen uiteraard graag. Hieronder geven wij antwoord op veelgestelde vragen:

 1. Wat is het liquidatietarief?

 2. Wat is salaris gemachtigde?

 3. Wat is salaris advocaat?

 4. Hoe hoog is het liquidatietarief (salaris gemachtigde)?Wordt uw vraag niet beantwoord?

Stel uw vraag door onderaan deze pagina een reactie te plaatsen.

Dan beantwoorden wij uw vraag zo snel mogelijk.

1. Wat is het liquidatietarief?

Liquidatietarieven zijn forfaitair vastgestelde vergoedingen voor de hoogte van het salaris van de gemachtigde of advocaat in het kader van de proceskostenveroordeling. Het betreffen dus niet de daadwerkelijke advocaatkosten, die in de regel namelijk hoger zijn dan het toegewezen salaris op basis van het toepasselijke liquidatietarief.

2. Wat is salaris gemachtigde?

Het salaris gemachtigde is het liquidatietarief dat geldt voor gerechtelijke procedures bij de sector kanton. Bij de kantonrechter is juridische bijstand van een advocaat wettelijk niet verplicht.

3. Wat is salaris advocaat?

Het salaris advocaat is het liquidatietarief dat geldt voor gerechtelijke procedures bij de sector civiel van de rechtbank, het gerechtshof en de Hoge Raad. In deze gerechtelijke procedures is juridische bijstand van een advocaat wettelijk wel verplicht.

4. Hoe hoog is het liquidatietarief (salaris gemachtigde)?

De hoogte van het liquidatietarief (salaris gemachtigde) is afhankelijk van de soort rechter die de zaak behandelt (kantonrechter, rechtbank, gerechtshof of Hoge Raad) en het financiële belang van de zaak. Bij zaken met lagere belangen is het liquidatietarief lager en bij zaken met hogere belangen is het liquidatietarief hoger. Hetzelfde geldt voor de soort rechter: bij een 'hogere rechter' zijn de liquidatietarieven hoger dan bij 'lagere rechters', zoals de kantonrechter.

Voor meer informatie en rekenvoorbeelden over de hoogte van de kosten van een rechtszaak zie de pagina gerechtelijke procedure starten

We are hiring (!)

Wil jij werken in een échte procespraktijk waarbij de beslagen om je oren vliegen? Bekijk dan snel onze vacatures

 

Direct een vraag stellen over het liquidatietarief?

Stel uw vraag door hieronder een reactie te plaatsen.
Wij reageren zo snel mogelijk (meestal dezelfde werkdag).