Hoogte liquidatietarief (salaris gemachtigde) per 2023

Overzicht van alle liquidatietarieven downloaden (2023)

Voor hét complete overzicht van alle liquidatietarieven (inclusief salaris gemachtigde / advocaat) per 01-02-2023 kan hieronder de nieuwste versie van ons proceskostenoverzicht (PDF) worden gedownload.

Download het proceskostenoverzicht 2023


Liquidatietarief (salaris gemachtigde) kanton

Het gemachtigdensalaris in kantonzaken is gewijzigd per 1 februari 2023.

Hieronder is het liquidatietarief bij de sector kanton (kantonrechter) vermeld:

Hoogte vordering Salaris per punt Maximaal aantal punten
Van € 0,01 t/m € 250,00 € 39 3
Van € 250,01 t/m € 500,00 € 80 4
Van € 500,01 t/m € 1.250,00 € 132 5
Van € 1.250,01 t/m € 2.500,00 € 199 5
Van € 2.500,01 t/m € 3.750,00 € 232 5
Van € 3.750,01 t/m € 5.000,00 € 264 6
Van € 5.000,01 t/m € 10.000,00 € 330 6
Van € 10.000,01 t/m € 20.000,00 € 396 7
Van € 20.000,01 t/m € 40.000,00 € 529 10
Van € 40.000,01 t/m € 100.000,00 € 794 10
Van € 100.000,01 t/m € 200.000,00 € 926 geen
Van € 200.000,01 t/m € 400.000,00 € 1.059 geen
Van € 400.000,01 t/m € 1.000.000,00 € 1.322 geen
Vanaf € 1.000.000,01 € 1.587 geen
Van onbepaalde waarde € 80 - € 1.059 geen
Ontruiming € 199 5
Kort geding € 529 - € 793 - € 1.058 n.v.t.
Overige verzoeken € 264 geenToelichting liquidatietarief kanton:

 • De vermelde vergoeding geldt per punt (proceshandeling).

 • De geïndexeerde liquidatietarieven worden gehanteerd voor alle zaken waarin vonnis wordt gewezen 1 februari 2023.

 • Bij kort geding en overige verzoeken kan een hoger salaris worden toegekend indien de aard en/of zwaarte daartoe aanleiding geven.

 • Het salaris voor kort geding betreft een totaalbedrag en is niet gekoppeld aan een puntensysteem.

 • Over het gemachtigdensalaris is geen BTW verschuldigd.

 • Let op: voor de hoogte van de vordering gaat de staffel voor de sector kanton uit van ‘tot en met’ het vermelde bedrag.

 • Voor meer informatie zie de pagina over proceskosten

 

Liquidatietarief (salaris advocaat) rechtbank

De liquidatietarieven voor gerechtelijke procedures bij de rechtbank zijn gewijzigd per 1 februari 2023.

Hieronder is het liquidatietarief bij de rechtbank (sector civiel) vermeld:

Hoogte vordering Salaris per punt Maximaal aantal punten
Van € 0,01 tot € 10.000 (tarief I) € 508 5
Van € 10.000 tot € 20.000 (tarief II) € 598 6
Van € 20.000 tot € 40.000 (tarief III) € 766 7
Van € 40.000 tot € 98.000 (tarief IV) € 1.183 10
Van € 98.000 tot € 195.000 (tarief V) € 1.880 geen
Van € 195.000 tot € 390.000 (tarief VI) € 2.645 geen
Van € 390.000 tot € 1.000.000 (tarief VII) € 3.413 geen
Vanaf € 1.000.000 (tarief VIII) € 4.247 geen
Van onbepaalde waarde € 598 6
Kort geding in zaken zonder ingewikkelde aspecten € 697 n.v.t.
Kort geding in zaken in overige gevallen € 1.079 - € 1.619 n.v.t.Toelichting liquidatietarief rechtbank:

 • De vermelde vergoeding geldt per punt (proceshandeling).

 • De geïndexeerde liquidatietarieven worden gehanteerd voor alle zaken waarin vonnis wordt gewezen vanaf 1 februari 2023.

 • Het vermelde salaris voor kort geding betreft een totaalbedrag en is niet gekoppeld aan een puntensysteem. Het salaris voor kort geding geldt met uitzondering van verstek incasso. Voor het salaris advocaat voor kort geding zie de Aanbeveling tarieven kort gedingen kantonzaken en handelszaken

 • Voor het liquidatietarief voor een faillissementsrekest geldt tarief II (€ 598 per punt).

 • Over het salaris advocaat is geen BTW verschuldigd.

 • Let op: voor de hoogte van de vordering gaat het liquidatietarief rechtbanken en gerechtshoven uit van ‘tot' het vermelde bedrag.

 

Liquidatietarief gerechtshof

De liquidatietarieven voor hoger beroep bij het gerechtshof zijn gewijzigd per 1 februari 2023.

Hieronder is het liquidatietarief bij het gerechtshof vermeld:

Hoogte vordering Salaris per punt Maximaal aantal punten
Van € 0,01 tot € 10.000 (tarief I) € 836 3
Van € 10.000 tot € 20.000 (tarief II) € 1.183 3
Van € 20.000 tot € 40.000 (tarief III) € 1.531 4
Van € 40.000 tot € 98.000 (tarief IV) € 2.157 6
Van € 98.000 tot € 195.000 (tarief V) € 3.481 geen
Van € 195.000 tot € 390.000 (tarief VI) € 4.316 geen
Van € 390.000 tot € 1.000.000 (tarief VII) € 5.152 geen
Vanaf € 1.000.000 (tarief VIII) € 6.059 geen
Van onbepaalde waarde € 1.183 3Toelichting liquidatietarief gerechtshof:

 • De vermelde vergoeding geldt per punt (proceshandeling) in principaal hoger beroep. In incidenteel hoger beroep wordt de helft berekend mits het hoger beroep noodzakelijk was.

 • Bij het gerechtshof worden de nieuwe liquidatietarieven gehanteerd voor alle zaken waarin de proceskostenveroordeling wordt uitgesproken vanaf 1 februari 2023, met dien verstande dat, als na vernietiging van een rechtbankvonnis opnieuw een kostenveroordeling voor de kosten van eerste aanleg wordt uitgesproken, de datum van het vernietigde rechtbankvonnis wordt aangehouden voor de bepaling van het te hanteren rechtbanktarief.

 • Over het salaris advocaat is geen BTW verschuldigd.

 • Let op: voor de hoogte van de vordering gaat het liquidatietarief rechtbanken en gerechtshoven uit van ‘tot' het vermelde bedrag.

 

Download het proceskostenoverzicht 2023

 

Liquidatietarieven over eerdere jaren (vóór februari 2023)

liquidatietariefHieronder worden de wijzigingen vermeld in de liquidatietarieven over eerdere jaren inclusief het proceskostenoverzicht met alle liquidatietarieven over die betreffende periode.

Let op:

De overzichten hieronder vermelden dus niet de actuele liquidatietarieven per 01-02-2023.

Liquidatietarieven per 01-01-2022

Per 1 januari 2021 zijn de liquidatietarieven niet gewijzigd.

Download het proceskostenoverzicht per 01-01-2022

Liquidatietarieven per 01-07-2021

Per 1 januari 2021 zijn de liquidatietarieven geïndexeerd.

Download het proceskostenoverzicht per 01-07-2021

Liquidatietarieven per 01-01-2021

Per 1 januari 2021 zijn de liquidatietarieven niet gewijzigd.

Download het proceskostenoverzicht per 01-01-2021


Liquidatietarieven per 01-01-2020

Per 1 januari 2020 zijn de liquidatietarieven in kantonzaken niet gewijzigd.

Download het proceskostenoverzicht per 01-01-2020

Liquidatietarieven per 01-01-2019

Per 1 januari 2019 zijn de liquidatietarieven in kantonzaken opnieuw geïndexeerd. Overige liquidatietarieven zijn niet gewijzigd per deze datum.

Download het proceskostenoverzicht per 01-01-2019

Liquidatietarieven per 01-05-2018

Per 1 mei 2018 zijn de liquidatietarieven voor rechtbanken en gerechtshoven voor het eerst in 14 jaar opnieuw geïndexeerd.

Precieze indexatiepercentages zijn niet vrijgegeven, maar een snelle rekensom leert dat de indexaties per 1 mei 2018 ca. 20% bedragen en dus aanzienlijk zijn.

De rechtspraak heeft het voornemen uitgesproken om de liquidatietarieven na 5 jaar opnieuw te herzien.

De laatste indexatie hiervoor dateerde van 1 november 2004 (16%). Eerdere indexaties dateerden van 1 januari 1992 (14%) respectievelijk 1 april 1998 (16%). De liquidatietarieven bestaan sinds 1 september 1955.

Download het proceskostenoverzicht per 01-05-2018


Liquidatietarieven per 01-01-2018

De liquidatietarieven zijn niet gewijzigd per 1 januari 2018.

Download het proceskostenoverzicht per 01-01-2018


Veelgestelde vragen over liquidatietarieven

Wilt u meer weten over het liquidatietarief of het salaris gemachtigde? Dan beantwoorden wij uw vragen uiteraard graag. Hieronder geven wij antwoord op veelgestelde vragen:

Wat is het liquidatietarief?

Liquidatietarieven zijn forfaitair vastgestelde vergoedingen voor de hoogte van het salaris van de gemachtigde of advocaat in het kader van de proceskostenveroordeling. Het betreffen dus niet de daadwerkelijke advocaatkosten, die in de regel namelijk hoger zijn dan het toegewezen salaris op basis van het toepasselijke liquidatietarief.

Wat is salaris gemachtigde?

Het salaris gemachtigde is het liquidatietarief dat geldt voor gerechtelijke procedures bij de sector kanton. Bij de kantonrechter is juridische bijstand van een advocaat wettelijk niet verplicht (maar doorgaans wel aan te raden).

Wat is salaris advocaat?

Het salaris advocaat is het liquidatietarief dat geldt voor gerechtelijke procedures bij de sector civiel van de rechtbank, het gerechtshof en de Hoge Raad. In deze gerechtelijke procedures is juridische bijstand van een advocaat wettelijk wel verplicht.

Hoe hoog is het liquidatietarief (salaris gemachtigde)?

De hoogte van het liquidatietarief (salaris gemachtigde) is afhankelijk van de soort rechter die de zaak behandelt (kantonrechter, rechtbank, gerechtshof of Hoge Raad) en het financiële belang van de zaak. Bij zaken met lagere belangen is het liquidatietarief lager en bij zaken met hogere belangen is het liquidatietarief hoger. Hetzelfde geldt voor de soort rechter: bij een 'hogere rechter' zijn de liquidatietarieven hoger dan bij 'lagere rechters', zoals de kantonrechter.

Voor meer informatie en rekenvoorbeelden over de hoogte van de kosten van een rechtszaak zie de pagina gerechtelijke procedure starten

 

We are hiring (!)

Wil jij werken in een échte procespraktijk waarbij de beslagen om je oren vliegen? Bekijk dan snel onze vacatures

 

Cookie-voorkeuren

Wij gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden voor statistische en analytische doeleinden om u de beste ervaring op onze website te bieden.

Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid
Wij respecteren uw privacy

U kunt uw cookie-voorkeuren instellen door de verschillende hieronder beschreven cookies te accepteren of te weigeren

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Vereist
Voorkeuren

Met voorkeurscookies kan een website informatie onthouden die de manier verandert waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Statistieken

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.