No cure no pay

BTAG

BTAG 2024

De BTAG-tarieven zijn opnieuw geïndexeerd per 1 januari 2024.

Download het meest actuele BTAG-overzicht van de KBvG per 1 januari 2024 in PDF

BTAG 2024

Voor het complete overzicht van alle BTAG-tarieven voor ambtshandelingen en alle tarieven van overige proceskosten, zoals griffierechten en liquidatietarieven (salaris gemachtigde) per 1 maart 2023 kan hieronder de nieuwste versie van ons proceskostenoverzicht (PDF) worden gedownload.


Download het proceskostenoverzicht 2024


btag 1 januari 2024


BTAG-tarieven 2023

De tarieven van gerechtsdeurwaarders voor ambtshandelingen over 2023 zijn vermeld in het onderstaande overzicht.

Ambtshandeling Per 01-03-2023  
Dagvaarding € 106,73  
Betekening titel met/zonder bevel € 116,20  
Betekening verzoekschrift met oproeping € 84,85  
Diverse aanzeggingen € 84,85  
Overige betekeningen (zoals overbetekening) € 76,59  
Beslag op roerende zaken € 140,13  
Poging beslag op roerende zaken € 65,33  
Beslag op roerende zaken met toegang derde/ safeloket € 186,61  
Beslag op onroerende zaken € 192,33  
Opheffing beslag onroerende zaken € 69,77  
Beslag op in Nederland te boek gestelde luchtvaartuigen € 192,33  
Beslag op schepen € 421,81  
Beslag op niet in Nederland te boek gestelde luchtvaartuigen € 421,81  
Beslag onder derden op periodieke betalingen € 157,17  
Beslag onder derden op niet-periodieke betaling € 221,57  
Beslag op aandelen aan toonder € 221,57  
Beslag op rechten aan toonder of order, aandelen of effecten op naam, en overige rechten € 274,84  
Beslag op aandelen in B.V. of N.V. € 302,86  
Beslag onder schuldeiser (eigenbeslag) € 185,59  
Beslag tot verkrijging van afgifte of levering roerende zaken € 139,10  
Executie tot afgifte van roerende zaken € 321,55  
Gerechtelijke inbewaringgeving € 285,80  
Aanslaan biljetten aankondiging openbare verkoop € 104,37  
Executoriale openbare verkoop van roerende zaken € 365,10  
Aanzegging hypotheekhouder overname executie € 98,38  
Ontruiming onroerende zaken € 274,19  
Opvolgende betekening € 32,46  
Informatieverzoek voor bankbeslag € 89,36  


Toelichting:

  • Dit overzicht vermeldt veelvoorkomende ambtshandelingen. Voor de BTAG-tarieven van de overige ambtshandelingen en de tarieven over eerdere jaren zie de website van de KBvG

  • Het overgangsrecht bepaalt dat de datum waarop de ambtshandeling is verricht bepalend is voor het toepasselijke tarief. Een dagvaarding die wordt betekend vanaf 01-03-2023 kost dus € 106,73 in plaats van het oude tarief bij betekening vóór deze datum.

  • De informatiekosten gebaseerd op de gemiddelde interne kostprijzen per 1 maart 2023 zoals gepubliceerd door de KBvG zijn vermeld in het proceskostenoverzicht (PDF). 

  • De bovenvermelde BTAG-tarieven zijn exclusief btw. Over de BTAG-tarieven voor ambtshandelingen is de opdrachtgever van de deurwaarder 21% btw verschuldigd. Als de opdrachtgever van de deurwaarder niet btw-plichtig is en de btw dus niet kan verrekenen, kan de deurwaarder de kosten van ambtshandelingen richting de debiteur verhogen met 21% btw, net zoals het geval is bij btw over incassokosten

  • De kosten voor eventuele verschotten (kosten van derden) zijn niet inbegrepen in de bovenvermelde BTAG-tarieven en kunnen (onder bepaalde voorwaarden) afzonderlijk worden doorberekend. Hierbij kan worden gedacht aan de kosten van een slotenmaker in verband met een ontruiming of een beslag op roerende zaken, zoals een inboedel. Verder kan gedacht worden aan advertentiekosten in verband met een aankondiging van een openbare verkoop of aan leges voor het opvragen van informatie uit de Basisregistratie Personen (BRP).

 

Overzicht van alle BTAG-tarieven downloaden (2024)

Voor het complete overzicht van alle BTAG-tarieven voor ambtshandelingen en alle tarieven van overige proceskosten, zoals griffierechten en liquidatietarieven (salaris gemachtigde) per 1 maart 2023 kan hieronder de nieuwste versie van ons proceskostenoverzicht (PDF) worden gedownload.


Download het proceskostenoverzicht 2024


BTAG over eerdere jaren

Hieronder worden de BTAG-tarieven over eerdere jaren vermeld.

Let op:

De overzichten hieronder vermelden dus niet de actuele tarieven per 01-01-2024.


BTAG 2023

Ambtshandeling Per 01-01-2023  
Dagvaarding € 104,02  
Betekening titel met/zonder bevel € 114,77  
Betekening verzoekschrift met oproeping € 83,42  
Diverse aanzeggingen € 83,42  
Overige betekeningen (zoals overbetekening) € 75,16  
Beslag op roerende zaken € 138,70  
Poging beslag op roerende zaken € 65,33  
Beslag op roerende zaken met toegang derde/ safeloket € 186,25  
Beslag op onroerende zaken € 190,53  
Opheffing beslag onroerende zaken € 67,97  
Beslag op in Nederland te boek gestelde luchtvaartuigen € 190,53  
Beslag op schepen € 420,01  
Beslag op niet in Nederland te boek gestelde luchtvaartuigen € 420,01  
Beslag onder derden op periodieke betalingen € 155,16  
Beslag onder derden op niet-periodieke betaling € 221,00  
Beslag op aandelen aan toonder € 221,00  
Beslag op rechten aan toonder of order, aandelen of effecten op naam, en overige rechten € 274,48  
Beslag op aandelen in B.V. of N.V. € 301,25  
Beslag onder schuldeiser (eigenbeslag) € 184,01  
Beslag tot verkrijging van afgifte of levering roerende zaken € 137,67  
Executie tot afgifte van roerende zaken € 320,12  
Gerechtelijke inbewaringgeving € 285,80  
Aanslaan biljetten aankondiging openbare verkoop € 104,37  
Executoriale openbare verkoop van roerende zaken € 365,10  
Aanzegging hypotheekhouder overname executie € 98,02  
Ontruiming onroerende zaken € 272,76  
Opvolgende betekening € 32,46  
Informatieverzoek voor bankbeslag € 89,36  


Overzicht BTAG-tarieven per 01-01-2023: BTAG 01-01-2023


BTAG 2022

Ambtshandeling Per 01-01-2022  
Dagvaarding € 103,33  
Betekening titel met/zonder bevel € 114,01  
Betekening verzoekschrift met oproeping € 82,87  
Diverse aanzeggingen € 82,87  
Overige betekeningen (zoals overbetekening) € 74,66  
Beslag op roerende zaken € 137,78  
Poging beslag op roerende zaken € 64,90  
Beslag op roerende zaken met toegang derde/ safeloket € 185,02  
Beslag op onroerende zaken € 189,27  
Opheffing beslag onroerende zaken € 67,52  
Beslag op in Nederland te boek gestelde luchtvaartuigen € 189,27  
Beslag op schepen € 417,24  
Beslag op niet in Nederland te boek gestelde luchtvaartuigen € 417,24  
Beslag onder derden op periodieke betalingen € 154,14  
Beslag onder derden op niet-periodieke betaling € 219,54  
Beslag op aandelen aan toonder € 219,54  
Beslag op rechten aan toonder of order, aandelen of effecten op naam, en overige rechten € 272,67  
Beslag op aandelen in B.V. of N.V. € 299,26  
Beslag onder schuldeiser (eigenbeslag) € 182,79  
Beslag tot verkrijging van afgifte of levering roerende zaken € 136,76  
Executie tot afgifte van roerende zaken € 318,01  
Gerechtelijke inbewaringgeving € 283,91  
Aanslaan biljetten aankondiging openbare verkoop € 103,68  
Executoriale openbare verkoop van roerende zaken € 362,69  
Aanzegging hypotheekhouder overname executie € 97,37  
Ontruiming onroerende zaken € 270,96  
Opvolgende betekening € 32,25  
Informatieverzoek voor bankbeslag € 88,77  


Overzicht BTAG-tarieven per 2022: BTAG 2022


BTAG 2021

Ambtshandeling Per 01-01-2021 Per 01-07-2021  
Dagvaarding € 85,81 € 98,52  
Betekening titel met/zonder bevel € 82,58 € 108,71  
Betekening verzoekschrift met oproeping € 67,88 € 79,02  
Diverse aanzeggingen € 67,88 € 79,02  
Overige betekeningen (zoals overbetekening) € 72,65 € 71,19  
Beslag op roerende zaken € 112,86 € 131,37  
Poging beslag op roerende zaken € 53,18 € 61,88  
Beslag op roerende zaken met toegang derde/ safeloket € 151,56 € 176,41  
Beslag op onroerende zaken € 155,09 € 180,47  
Opheffing beslag onroerende zaken € 55,33 € 64,38  
Beslag op in Nederland te boek gestelde luchtvaartuigen € 155,09 € 180,47  
Beslag op schepen € 341,82 € 397,83  
Beslag op niet in Nederland te boek gestelde luchtvaartuigen € 341,82 € 397,83  
Beslag onder derden op periodieke betalingen € 128,02 € 146,97  
Beslag onder derden op niet-periodieke betaling € 179,86 € 209,33  
Beslag op aandelen aan toonder € 179,86 € 209,33  
Beslag op rechten aan toonder of order, aandelen of effecten op naam, en overige rechten € 223,37 € 259,99  
Beslag op aandelen in B.V. of N.V. € 245,18 € 285,34  
Beslag onder schuldeiser (eigenbeslag) € 149,75 € 174,29  
Beslag tot verkrijging van afgifte of levering roerende zaken € 112,03 € 130,40  
Executie tot afgifte van roerende zaken € 260,53 € 303,22  
Gerechtelijke inbewaringgeving € 232,60 € 270,71  
Aanslaan biljetten aankondiging openbare verkoop € 84,91 € 98,96  
Executoriale openbare verkoop van roerende zaken € 297,14 € 345,82  
Aanzegging hypotheekhouder overname executie € 79,80 € 92,84  
Ontruiming onroerende zaken € 221,99 € 258,36  
Opvolgende betekening € 26,42  € 30,75  
Gijzeling (lijfsdwang) € 258,03  € 300,29  
Beslag verhaal alimentatie € 109,33 € 127,22  
Informatieverzoek voor bankbeslag € 85,36 € 84,64  


Overzicht BTAG-tarieven per 01-07-2021: BTAG 01-07-2021

Overzicht BTAG-tarieven per 01-01-2021: BTAG 01-01-2021


BTAG 2020

Overzicht BTAG-tarieven per 2020: BTAG 2020


BTAG 2019

Overzicht BTAG-tarieven per 2019: BTAG 2019


BTAG 2018

Overzicht BTAG-tarieven per 2018: BTAG 2018


BTAG 2017

Overzicht BTAG-tarieven per 2017: BTAG 2017

Deurwaarder inschakelen met korting (Tip!)

Wilt u een deurwaarder inschakelen voor een deurwaardersdienst?

Vraag dan direct een vrijblijvende offerte aan met aantrekkelijke korting.

Ja, ik wil een vrijblijvende offerte ontvangen


Veelgestelde vragen over BTAG

Wilt u meer weten over BTAG? Dan beantwoorden wij uw vragen graag. Hieronder geven wij antwoord op veelgestelde vragen:

Wat is BTAG?

BTAG is een afkorting die staat voor het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders of afgekort dus 'BTAG'.

In het BTAG wordt bepaald welke wettelijke tarieven gelden voor de ambtelijke werkzaamheden van gerechtsdeurwaarders, de zogenaamde ambtshandelingen. Deze tarieven worden jaarlijks of halfjaarlijks geïndexeerd.

De BTAG-tarieven betreffen maximum tarieven, waarvan niet mag worden afgeweken ten nadele van schuldenaren.

Voor niet-ambtelijke werkzaamheden (zoals incassowerkzaamheden) gelden geen wettelijke tarieven en kan een deurwaarder zelf zijn tarieven bepalen, zoals incasso op basis van no cure no pay

Waar zijn de BTAG-tarieven per 1 juli 2021 gepubliceerd?

Wie betaalt de BTAG-kosten?

De deurwaarder brengt de BTAG-tarieven voor ambtshandelingen in rekening aan zijn opdrachtgever, die de kosten dus moet betalen/voorschieten. Omdat de BTAG-tarieven verhaalbaar zijn op de schuldenaar, worden de kosten uiteindelijk - dus bij verhaal ervan - door de schuldenaar vergoed. Blijven de kosten echter onvergoed, dan draagt de schuldeiser deze dus zelf. 

Wat zijn informatiekosten?

Informatiekosten zijn de kosten die de deurwaarder maakt voor het opvragen van bepaalde informatie, zoals informatie uit het BRP, of van het UWV, RDW, Kadaster of KvK. Informatiekosten zijn binnen bepaalde grenzen verhaalbaar op de debiteur. Voor meer informatie zie de Aanbeveling Kosten voor raadplegen registers of opvragen uittreksels uit registers zoals gepubliceerd op rechtspraak.nl. De actuele hoogte van de verhaalbare informatiekosten blijkt het jaarlijkse BTAG overzicht van de KBvG.

Cookie-voorkeuren

Wij gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden voor statistische en analytische doeleinden om u de beste ervaring op onze website te bieden.

Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid
Wij respecteren uw privacy

U kunt uw cookie-voorkeuren instellen door de verschillende hieronder beschreven cookies te accepteren of te weigeren

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Vereist
Voorkeuren

Met voorkeurscookies kan een website informatie onthouden die de manier verandert waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Statistieken

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.