No cure no pay

Tarievenoverzicht 2019 (inclusief vaste prijzen)

Incasso

IncassoTariefBTW 21%Bijzonderheden
Buitengerechtelijke incassono cure no payexcl.zie no cure no pay incassovoorwaarden

Ik heb hier een vraag over

Voor 16:00 uur incasso ingediend, dezelfde werkdag actie (!)
incasso indienen

Gerechtelijke incasso

Gerechtelijke incassoTariefBTW 21%Bijzonderheden
Vaste prijs advocaatop aanvraagexcl. 
Griffierechtvarieertvrijgesteldzie griffierecht
Dagvaarding€ 81,83excl. 

Ik heb hier een vraag over

Beslaglegging

Beslaglegging (conservatoir)TariefBTW 21%Bijzonderheden
Vaste prijs advocaat€ 750excl.zie prijsvoorwaarden beslaglegging
Verhaalsonderzoekvarieertexcl.zie verhaalsonderzoek
Griffierecht natuurlijke personen€ 297vrijgesteld 
Griffierecht rechtspersonen€ 639vrijgesteld 
Deurwaarderskosten varieertexcl. zie deurwaarderskosten beslaglegging

Ik heb hier een vraag over

download tarieven met prijsvoorwaarden beslaglegging

Faillissementsaanvraag

FaillissementsaanvraagTariefBTW 21%Bijzonderheden
Vaste prijs advocaat€ 750excl.zie prijsvoorwaarden faillissementsaanvraag
Onderzoek steunvorderingen€ 247excl. 
Griffierecht natuurlijke personen€ 297vrijgesteld 
Griffierecht rechtspersonen€ 639vrijgesteld 
Oproepingsbericht€ 64,74excl. 
Informatiekostenvarieertvarieertzie informatiekosten

Ik heb hier een vraag over

download tarieven met prijsvoorwaarden faillissementsaanvraag

Verhaalsonderzoek

VerhaalsonderzoekTariefBTW 21%Bijzonderheden
Verhaalsonderzoek naar particulier (zonder vonnis)€ 247excl. 
Verhaalsonderzoek naar particulier (met vonnis)€ 347excl.betreft verhaalsonderzoek inclusief executieadvies op grond van het vonnis
Verhaalsonderzoek naar bedrijf€ 347excl. 
Informatiekostenvarieertexcl.zie informatiekosten

Ik heb hier een vraag over

Informatiekosten

InformatiekostenTariefBTW 21%Bijzonderheden
Uittreksel KvK digitaal€ 7,50excl. 
Uittreksel KvK papier gewaarmerkt€ 15excl. 
Leges BRP (GBA)varieertvrijgesteld 
Informatiekosten deurwaardervarieertvarieertzoals bevraging KvK, BRP (GBA) en beslagregister

Ik heb hier een vraag over

Uurtarief

UurtariefTariefBTW 21%Bijzonderheden
Uurtarief € 195,00excl.zie prijsvoorwaarden uurtarief

Ik heb hier een vraag over

download tarieven met prijsvoorwaarden uurtarief

Deurwaarderskosten beslaglegging

Conservatoir/executoriaalTariefBTW 21%Bijzonderheden
Betekening vonnis€ 78,75excl. 
Beslag roerende zaken€ 107,63excl. 
Beslag onroerende zaken€ 147,90excl.tarief is excl. kosten Kadaster
Beslag onder derden op periodieke betaling (zoals loonbeslag)€ 122,08excl. 
Beslag onder derden op niet-periodieke betaling (zoals bankbeslag)€ 171,52excl. 
Beslag op aandelen in B.V. of N.V.€ 233,81excl. 
Beslag op rechten€ 213,01excl. 
Beslag op schip€ 325,98excl. 
Gerechtelijke inbewaringgeving€ 221,82excl.tarief is excl. kosten gerechtelijk bewaarder
Overbetekening€ 69,28excl. 
Overige executiemaatregelenop aanvraagexcl. 

Ik heb hier een vraag over

Voor 16:00 uur incasso ingediend, dezelfde werkdag actie (!)
incasso indienen

Griffierecht sector kanton

Hoogte vorderingRechtspersonenNatuurlijke personenBijzonderheden
van € 0,00 t/m € 500,00€ 121€ 81 
van € 500,01 t/m € 12.500,00€ 486€ 231 
van € 12.500,01 t/m € 25.000,00€ 972€ 486 

Ik heb hier een vraag over

Griffierecht sector civiel

Hoogte vorderingRechtspersonenNatuurlijke personenBijzonderheden
van € 25.000,01 t/m € 100.000,00€ 1.992€ 914 
vanaf € 100.000,01€ 4.030€ 1.599 

Ik heb hier een vraag over

Griffierecht gerechtshof

Hoogte vorderingRechtspersonenNatuurlijke personenBijzonderheden

van € 0,00 t/m € 12.500,00

€ 741€ 324 

van € 12.500,01 t/m € 100.000,00

€ 2.020€ 741 
vanaf € 100.000,01€ 5.382€ 1.684 

Ik heb hier een vraag over

 

download alle tarieven in PDF