No cure no pay

Tarievenoverzicht 2018 (inclusief vaste prijzen)

Incasso

Incasso Tarief BTW 21% Bijzonderheden
Buitengerechtelijke incasso no cure no pay excl. zie no cure no pay incassovoorwaarden

Ik heb hier een vraag over

Voor 16:00 uur incasso ingediend, dezelfde werkdag actie (!)
incasso indienen

Gerechtelijke incasso

Gerechtelijke incasso Tarief BTW 21% Bijzonderheden
Vaste prijs advocaat op aanvraag excl.  
Griffierecht varieert vrijgesteld zie griffierecht
Dagvaarding/oproepingsbericht € 81,00 excl.  

Ik heb hier een vraag over

Beslaglegging

Beslaglegging (conservatoir) Tarief BTW 21% Bijzonderheden
Vaste prijs advocaat € 575,00 excl. zie prijsvoorwaarden beslaglegging
Verhaalsonderzoek varieert excl. zie verhaalsonderzoek
Griffierecht natuurlijke personen € 291,00 vrijgesteld  
Griffierecht rechtspersonen € 626,00 vrijgesteld  
Deurwaarderskosten  varieert excl.  zie deurwaarderskosten beslaglegging

Ik heb hier een vraag over

download tarieven met prijsvoorwaarden beslaglegging

Faillissementsaanvraag

Faillissementsaanvraag Tarief BTW 21% Bijzonderheden
Vaste prijs advocaat € 750,00 excl. zie prijsvoorwaarden faillissementsaanvraag
Onderzoek steunvorderingen € 247,00 excl.  
Griffierecht natuurlijke personen € 291,00 vrijgesteld  
Griffierecht rechtspersonen € 626,00 vrijgesteld  
Oproepingsbericht € 64,08 excl.  
Informatiekosten varieert varieert zie informatiekosten

Ik heb hier een vraag over

download tarieven met prijsvoorwaarden faillissementsaanvraag

Verhaalsonderzoek

Verhaalsonderzoek Tarief BTW 21% Bijzonderheden
Verhaalsonderzoek naar particulier (zonder vonnis) € 247,00 excl.  
Verhaalsonderzoek naar particulier (met vonnis) € 347,00 excl. betreft verhaalsonderzoek inclusief executieadvies op grond van het vonnis
Verhaalsonderzoek naar bedrijf € 347,00 excl.  
Kredietinformatie € 99,00 excl. alleen beschikbaar bij verhaalsonderzoek naar bedrijf
Informatiekosten varieert excl. zie informatiekosten

Ik heb hier een vraag over

Informatiekosten

Informatiekosten Tarief BTW 21% Bijzonderheden
Uittreksel KvK digitaal € 7,50 excl.  
Uittreksel KvK papier gewaarmerkt € 15,00 excl.  
Leges BRP (GBA) varieert vrijgesteld  
Informatiekosten deurwaarder varieert varieert zoals bevraging KvK, BRP (GBA) en beslagregister

Ik heb hier een vraag over

Uurtarief

Uurtarief Tarief BTW 21% Bijzonderheden
Uurtarief  € 175,00 excl. zie prijsvoorwaarden uurtarief

Ik heb hier een vraag over

download tarieven met prijsvoorwaarden uurtarief

Deurwaarderskosten beslaglegging

Conservatoir/executoriaal Tarief BTW 21% Bijzonderheden
Betekening vonnis € 77,95 excl.  
Beslag roerende zaken € 106,54 excl.  
Beslag onroerende zaken € 146,40 excl. tarief is excl. kosten Kadaster
Beslag onder derden op periodieke betaling (zoals loonbeslag) € 120,84 excl.  
Beslag onder derden op niet-periodieke betaling (zoals bankbeslag) € 169,78 excl.  
Beslag op aandelen in B.V. of N.V. € 231,44 excl.  
Beslag op rechten € 210,85 excl.  
Beslag op schip € 322,68 excl.  
Gerechtelijke inbewaringgeving € 219,57 excl. tarief is excl. kosten gerechtelijk bewaarder
Overbetekening € 68,58 excl.  
Overige executiemaatregelen op aanvraag excl.  

Ik heb hier een vraag over

Voor 16:00 uur incasso ingediend, dezelfde werkdag actie (!)
incasso indienen

Griffierecht sector kanton

Hoogte vordering Rechtspersonen Natuurlijke personen Bijzonderheden
van € 0,00 t/m € 500,00 € 119,00 € 79,00  
van € 500,01 t/m € 12.500,00 € 476,00 € 226,00  
van € 12.500,01 t/m € 25.000,00 € 952,00 € 476,00  

Ik heb hier een vraag over

Griffierecht sector civiel

Hoogte vordering Rechtspersonen Natuurlijke personen Bijzonderheden
van € 25.000,01 t/m € 100.000,00 € 1.950,00 € 895,00  
vanaf € 100.000,01 € 3.946,00 € 1.565,00  

Ik heb hier een vraag over

Griffierecht gerechtshof

Hoogte vordering Rechtspersonen Natuurlijke personen Bijzonderheden

van € 0,00 t/m € 12.500,00

€ 726,00 € 318,00  

van € 12.500,01 t/m € 100.000,00

€ 1.978,00 € 726,00  
vanaf € 100.000,01 € 5.270,00 € 1.649,00  

Ik heb hier een vraag over

download alle tarieven in PDF


duidelijke voorwaarden en tarieven

Voor 16:00 uur incasso ingediend, dezelfde werkdag actie (!)
incasso indienen