No cure no pay

Tarievenoverzicht 2022 (inclusief vaste prijzen)

Incasso

Buitengerechtelijke incassoTariefBTW 21%Bijzonderheden
B2B incassono cure no payexcl.zie no cure no pay incasso

Ik heb hier een vraag over

Voor 16:00 uur incasso ingediend, dezelfde werkdag actie (!)
incasso indienen

 

Gerechtelijke incasso

Gerechtelijke incassoTariefBTW 21%Bijzonderheden
Vaste prijs advocaatvarieertexcl.op aanvraag
Griffierechtvarieertvrijgesteldzie griffierecht
Dagvaarding€ 103,33excl. 

Ik heb hier een vraag over

Beslaglegging

Beslaglegging (conservatoir)TariefBTW 21%Bijzonderheden
Vaste prijs advocaat€ 1.475excl.prijsvoorwaarden op aanvraag
Verhaalsonderzoekvarieertexcl.zie verhaalsonderzoek
Griffierecht natuurlijke personen€ 314vrijgesteld 
Griffierecht rechtspersonen€ 676vrijgesteld 
Deurwaarderskosten varieertexcl. zie deurwaarderskosten

Ik heb hier een vraag over

Faillissementsaanvraag

FaillissementsaanvraagTariefBTW 21%Bijzonderheden
Vaste prijs advocaat€ 1.475excl.prijsvoorwaarden op aanvraag
Onderzoek steunvorderingen€ 347excl. 
Griffierecht natuurlijke personen€ 314vrijgesteld 
Griffierecht rechtspersonen€ 676vrijgesteld 
Oproepingsbericht€ 82,87excl. 
Informatiekostenvarieertvarieertzie informatiekosten

Ik heb hier een vraag over

Verhaalsonderzoek

VerhaalsonderzoekTariefBTW 21%Bijzonderheden
Verhaalsonderzoek naar particulier (zonder vonnis)€ 397excl. 
Verhaalsonderzoek naar particulier (met vonnis)€ 497excl.betreft verhaalsonderzoek inclusief executieadvies op grond van het vonnis
Verhaalsonderzoek naar bedrijf€ 547excl. 
Informatiekostenvarieertexcl.zie informatiekosten

Ik heb hier een vraag over

Uurtarief

AdvocaatTariefBTW 21%Bijzonderheden
Basis uurtarief € 250excl.Het basis uurtarief geldt voor zaken met een financieel belang van niet meer dan € 100.000. Het uurtarief is excl. 8% kantoorkosten. Voor meer informatie zie artikel 5 van onze algemene voorwaarden.
Verhoogd uurtarief€ 325excl.
Spoed uurtarief€ 375excl.
JuristTariefBTW 21%Bijzonderheden
Basis uurtarief€ 175excl.Het uurtarief is excl. 8% kantoorkosten. Voor meer informatie zie artikel 5 van onze algemene voorwaarden.
Spoed uurtarief€ 250excl.

Ik heb hier een vraag over

Informatiekosten

InformatiekostenTariefBTW 21%Bijzonderheden
Uittreksel KvK digitaal€ 7,80excl. 
Uittreksel KvK papier gewaarmerkt€ 15,60excl. 
Leges BRP (GBA)varieertvrijgesteld 
Informatiekosten deurwaardervarieertvarieertzoals bevraging KvK, BRP (GBA) en beslagregister

Ik heb hier een vraag over

download alle tarieven in PDF