No cure no pay

Incassokosten

Stel gratis uw vraag over incassokosten

advocaat incassokostenHebt u een vraag over incassokosten?

Stel uw vraag door hieronder een reactie te plaatsen. U krijgt dan gratis antwoord van onze incasso advocaten.

Of berekenen de hoogte van de incassokosten hieronder.
 

Incassokosten berekenen met incasso calculator

Vul een bedrag in om de incassokosten te berekenen met de incasso calculator:

Bedrag vordering

Bedrag incassokosten
0,00 (excl. BTW)
0,00 (incl. BTW)


Wel of geen btw over incassokosten berekenen?

De vraag of u BTW over de incassokosten kunt berekenen, is afhankelijk van de vraag of u BTW-plichtig bent. Dus of u wel of geen BTW kunt verrekenen:

  • Als u de BTW wel kunt verrekenen, kunt u de incassokosten niet verhogen met de BTW.

  • Als u de BTW niet kunt verrekenen, dan kunt u de incassokosten wel verhogen met de BTW.Artikel 2 lid 3 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten omschrijft het als volgt:

'3. De vergoeding wordt verhoogd met een percentage dat overeenkomt met het percentage, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968, indien de schuldeiser voor de verkrijging van voldoening buiten rechte gebruik maakt van een dienst als bedoeld in de Wet op de omzetbelasting 1968 ter zake waarvan op grond van die wet omzetbelasting is verschuldigd en de schuldeiser de hem in rekening gebrachte omzetbelasting niet op grond van genoemde wet kan verrekenen en zulks nadrukkelijk verklaart en verklaart dat de kosten in verband daarmee zijn verhoogd.'

(tekst wetsartikel actueel per 2018)


BTW over incassokosten bij BTW verlegd

Bij 'BTW verlegd' bent u ook BTW-plichtig, zij het dat de BTW wordt verlegd.

Bij BTW verlegd kan dus géén BTW over de incassokosten worden berekend. Meer informatie over btw verleggen


BTW over incassokosten bij vrijgestelde prestatie

Als u een zogenaamde vrijgestelde prestatie verricht in de zin van artikel 11 van de Wet op de omzetbelasting 1968 kunt u de BTW over de incassokosten wél in rekening brengen.

Voor 16:00 uur incasso ingediend, dezelfde werkdag actie (!)
incasso indienen


Veelgestelde vragen over incassokosten

Wilt u meer weten over incassokosten? Dan beantwoorden wij uw vragen uiteraard graag. Hieronder geven wij antwoord op veelgestelde vragen:

  1. Hoeveel procent zijn de incassokosten?

  2. Wanneer is het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van toepassing?Wordt uw vraag niet beantwoord?

Stel uw vraag door onderaan deze pagina een reactie te plaatsen.

Dan beantwoorden wij uw vraag zo snel mogelijk.


1. Hoeveel procent zijn de incassokosten?

De incassokosten worden berekend over de hoofdsom volgens de onderstaande staffel:

Hoofdsom Percentage Bijzonderheden
Over de eerste € 2.500,00 15% minimaal € 40,00
Over de volgende € 2.500,00 10  
Over de volgende € 5.000,00  
Over de volgende € 190.000,00  
Over het meerdere 0,5  maximaal € 6.775,00


De staffel is degressief: hoe hoger de vordering, hoe lager het percentage aan incassokosten.

Het berekenen van de incassokosten kan eenvoudig op basis van de onderstaande staffel:

Hoofdsom Percentage Bijzonderheden
Tot en met € 2.500,00 15% minimaal € 40,00
Tot en met € 5.000,00 10% over (hoofdsom - € 2.500,00) + € 375,00  
Tot en met € 10.000,00 5% over (hoofdsom - € 5.000,00) + € 675,00  
Tot en met € 200.000,00 1% over (hoofdsom - € 10.000,00) + € 875,00  
Boven de € 200.000,00 0,5% over (hoofdsom - € 200.000,00) + € 2.775,00)  maximaal € 6.775,00


De bovenvermelde staffel geldt alleen voor vorderingen waarop het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van toepassing is (zie vraag 2). 


2. Wanneer is het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van toepassing?

Het bovenvermelde besluit is van toepassing op vorderingen die voortvloeien uit verbintenissen tot betaling van een geldsom.

Het besluit is niet van toepassing op vorderingen tot schadevergoeding, tenzij de betalingsverplichting is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 van het Burgerlijk Wetboek (BW) (artikel 1 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten).

Het besluit geldt verder alleen voor vorderingen die opeisbaar zijn geworden per 01 juli 2012. Was de schuldenaar (debiteur) daarvóór al in verzuim, dan geldt het besluit niet (artikel 3 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten).
 

Direct een vraag stellen over incassokosten?

Stel uw vraag door hieronder een reactie te plaatsen.
Wij reageren zo snel mogelijk (meestal dezelfde werkdag).


"Bent u geholpen met deze informatie over incassokosten?"

Laat het ons weten door deze pagina te delen!

vragen over incassokosten

Deel deze pagina