Executoriaal beslag

Wat is executoriaal beslag?wat is executoriaal beslag

Betekenis executoriaal beslag:

Executoriaal beslag is beslaglegging op basis van een vonnis, dus nadat de rechter uitspraak heeft gedaan.

Executoriaal beslag strekt tot executie (tenuitvoerlegging) van het vonnis. Doel van de executie is dat de debiteur alsnog betaalt, desnoods door beslaglegging of executoriale verkoop van zijn vermogensbestanddelen.

Vaak betaalt de debiteur de vordering alsnog onder druk van (dreiging van) executiemaatregelen. 


Verschil executoriaal beslag en conservatoir beslag

Conservatoir beslag is beslaglegging vóórdat u over een vonnis voor uw vordering beschikt.

Conservatoire beslaglegging vindt plaats op basis van een gerechtelijk verlof, ook wel beslagverlof genoemd. Conservatoire beslaglegging heeft een bewarende functie, want u kunt hiermee voorkomen dat uw debiteur zaken verduistert of gelden wegsluist gedurende de looptijd van een gerechtelijke procedure Vandaar de benaming conservatoir (=bewarend) beslag.

Let op:

Hebt u nog geen vonnis om executoriaal beslag te leggen?

Laat dan éérst conservatoir beslag leggen. Want tegen de tijd dat u eindelijk een vonnis hebt en executoriaal beslag kunt leggen, biedt uw debiteur mogelijk geen verhaal meer.

Maud Brugman van Brugman Intermediairs: "Bankbeslag trof meteen doel en binnen 2 weken stond het geld op de rekening!" Maud Brugman van Brugman Intermediairs: "Bankbeslag trof meteen doel en binnen 2 weken stond het geld op de rekening!"

In de bouw en zeker weten ook in ander sectoren, zijn er enkelingen die het heel normaal vinden leveranciers, onderaannemers pas te gaan betalen nadat zij zelf betaald zijn door hun opdrachtgever. ‘Ik mijn geld niet, jij ook je geld niet.’ Dat mondt zich uit in het sneeuwbal effect, ten koste van, wie gaat er het eerst omvallen. Uiteraard zijn er ook partijen die gewoon netjes op tijd betalen, voor hun geldt het adagium ‘boter bij de vis’ en met zulke lieden doet iedereen graag zaken. Maar in deze kwestie ging het om die enkeling en ik wilde het antwoord op de vraag ‘wie gaat er het eerst omvallen’ niet afwachten. Op aanraden van een bevriende jurist nam ik contact op met Lucien Ridderbroek van E-Legal incasso advocaten. Sinds november 2017 stonden er al facturen open en debiteur bleef in gebreke, aan de betalingsverzoeken werden gewoon geen gehoor gegeven. Luciens’ advies was helder en duidelijk, ‘wil je dat de facturen betaald worden laat het werk dan aan ons over, wij hebben al zo vaak met dit bijltje gehakt’. Inderdaad dat hadden ze zeker, E-Legal voegde de daad bij het woord en liet bankbeslag en derdenbeslag leggen. Bankbeslag trof meteen doel en binnen 2 weken stond het geld op de rekening! Mijn les hieruit is wacht niet met een vordering uit handen te geven want we zijn er zelf te emotioneel bij betrokken, met alle gevolgen van dien. De betaling van facturen kunnen we niet los zien van de overeenkomst die is getekend. En E-legal zorgt er voor dat die afspraak door de debiteur wordt nagekomen, je hebt er tenslotte recht op. Het is hun corebusiness, ze zitten er boven op omdat zij weten waar ze de druk moeten leggen. En het contact met deze jonge advocaten is zeer prettig, altijd bereikbaar, direct en informeel en dat maakt het laagdrempelig. Ik ga er van uit dat dit meer mensen over de streep trekt, geef je vordering uit handen, bel ze E-legal. Nogmaals bedankt jongens!

Procedure executoriaal beslag: hoe werkt executoriale beslaglegging?

executoriaal beslagDe executie van het vonnis verloopt in 3 stappen:

 1. Betekening van het vonnis

 2. Executoriale beslaglegging

 3. Uitwinning van executoriale beslagen1. Betekening van het vonnis

De executie vangt aan met de betekening van het vonnis aan de debiteur door de deurwaarder. Hierbij wordt een betalingsbevel gedaan om binnen 2 dagen te betalen.

2. Executoriale beslaglegging

Blijft betaling uit na betekening van het vonnis? Dan kunt u executoriaal beslag laten leggen.

De executoriale beslaglegging vangt aan met een executieadvies. Het executieadvies is zowel gebaseerd op uw eigen verhaalsinformatie, zoals bekende inkomstenbronnen of bankrekeningen van uw debiteur, als op de verhaalsinformatie van de deurwaarder en ons kantoor.

De deurwaarder wint namelijk informatie in op basis van het vonnis, zoals ten aanzien van periodieke inkomsten van uw debiteur, zoals loon of uitkering, en eventuele belastingteruggaven.

Daarnaast kan ons kantoor een gericht onderzoek doen naar beslagobjecten in het kader van een verhaalsonderzoek

Door alle beschikbare informatie te bundelen, kan de executoriale beslaglegging effectief plaatsvinden en kunnen onnodige executiekosten zo veel mogelijk worden voorkomen.

3. Uitwinning van executoriale beslagen

Nadat de executoriale beslagen zijn gelegd, kan uitwinning plaatsvinden.

Zo kunnen de beslagen roerende en onroerende zaken worden geëxecuteerd door openbare verkoop op een executieveiling. De veiling wordt geregeld door de deurwaarder in samenwerking met een veilinghuis en notaris.

Andere beslagen, zoals bankbeslagen of derdenbeslagen onder klanten van uw debiteur, kunnen eenvoudig worden uitgewonnen door deze derden tot afdracht van de beslagen tegoeden te bevelen. De derdenbeslagenen zullen dan rechtstreeks betalen aan de deurwaarder, die de betalingen vervolgens zal doorleiden aan ons kantoor.

Hetzelfde geldt voor derdenbeslag onder de werkgever. Bij een loonbeslag houdt de werkgever of uitkerende instantie, zoals het UWV, de gelden boven de beslagvrije voet in op het salaris of de uitkering van uw debiteur.

Het grote voordeel hiervan is dat deze geldstromen dan niet langer via uw debiteur verlopen, waardoor u niet langer afhankelijk bent van de goede wil van uw debiteur.

Ja, ik wil beslag laten leggen


Beslagobjecten: waarop kan executoriaal beslag worden gelegd?

Executoriale beslaglegging is mogelijk op vrijwel het volledige inkomen en vermogen van uw debiteur. U kunt dus beslag laten leggen op alles wat los en vast zit.

Wel gelden enkele wettelijke beperkingen aan beslaglegging ter bescherming van debiteuren. Denk bijvoorbeeld aan de beslagvrije voet ter waarborging van een bepaald minimum inkomen voor particuliere debiteuren.

Hieronder is vermeld op welke soorten beslagobjecten wel of geen executoriaal beslag mogelijk is.

Waarop kan wél executoriaal beslag worden gelegd?

 • Zakelijke bankrekening (zowel betaalrekening/rekening-courant als spaarrekening)
 • G-rekening (let op pandrecht van de Belastingdienst)
 • Privé bankrekening (zowel betaalrekening als spaarrekening en gezamenlijke rekening)
 • Contant geld
 • Vorderingen op klanten (zoals opdrachtgevers)
 • Bedrijfspand (zowel pand als grond)
 • Koopwoning (zowel huis als grond)
 • Koopsom onder notaris
 • Appartementsrecht
 • Erfpachtrecht
 • Aandelen (zoals aandelen in B.V.)
 • Levensverzekering
 • Auto (niet op een leaseauto)
 • Schip
 • Vliegtuig
 • Inboedel (zoals meubels)
 • Zaken in de gemeenschap van goederen
 • Overige roerende zaken
 • Overige onroerende zaken

 

Waarop kan geen executoriaal beslag worden gelegd?

 • Kredietruimte
 • Loon of uitkering onder de beslagvrije voet
 • Huurwoning
 • Woning na inschrijving Vormerkung
 • Eerste levensbehoeften
 • Gewone huishouding
 • Retentierecht
 • Goederen bestemd voor de openbare dienst
 • Fiscaal bodembeslag
 • Bed, beddengoed en gereedschappen
 • Zaken die op basis van huwelijke voorwaarden van de partner zijn
 • Bijzondere bijstand
 • Kinderbijslag
 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Studiefinanciering
 • Persoonsgebonden budget
 • Smartengeld

 

Ja, ik wil beslag laten leggen


Risico’s executoriale beslaglegging

Zodra u over een vonnis beschikt, kunt u tot executie van het vonnis overgaan. Zo lang het vonnis echter nog niet onherroepelijk is, geschieden de executiemaatregelen – waaronder ook de (over)betekening van het vonnis wordt verstaan – wel op eigen risico.

Mocht in het kader van een eventueel verzet – indien de vordering bij verstek is toegewezen – of hoger beroep blijken dat het verkregen vonnis onjuist is, dan is de executie achteraf bezien onrechtmatig geweest en kunt u aansprakelijk worden gehouden voor de schade die daardoor is veroorzaakt.

Twijfelt u of u wel of geen executoriaal beslag moet laten leggen?

Leg uw zaak dan gerust aan ons voor. Dan kunnen wij beoordelen of executoriale beslaglegging verantwoord is in uw zaak.

Kosten executoriaal beslag: wat kost executoriaal beslag leggen?

De voornaamste kosten van executoriaal beslag bestaan uit de deurwaarderskosten.

De deurwaarder rekent kosten voor het betekenen van exploten conform het zogenaamde BTAG tarief. BTAG is de afkorting voor het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

De hoogte van de deurwaarderskosten is afhankelijk van het aantal en het soort beslagen.

De deurwaarderskosten van veelvoorkomende beslagen zijn vermeld in het onderstaande overzicht:

Deurwaarderskosten executoriaal beslag Tarief Bijzonderheden
Beslag roerende zaken € 112,86  
Beslag onroerende zaken € 155,09 tarief is excl. kosten Kadaster
Beslag onder derden op periodieke betaling (zoals loonbeslag) € 128,02  
Beslag onder derden op niet-periodieke betaling (zoals bankbeslag) € 179,86  
Beslag op aandelen in B.V. of N.V. € 245,18  
Beslag op rechten € 223,37  
Beslag op schip € 341,82  
Gerechtelijke inbewaringgeving € 232,60 tarief is excl. kosten gerechtelijk bewaarder
Overbetekening € 72,65  
Overige executiemaatregelen op aanvraag  


De kosten zijn gebaseerd op de geldende tarieven per 1 januari 2021. De hoogte van de deurwaarderskosten varieert enigszins vanwege jaarlijks inflatiecorrecties. De deurwaarderskosten zijn exclusief BTW.

Joeri van der Well van Myti Beheer B.V.: "Ook het kostenaspect werd vooraf duidelijk gecommuniceerd, wat ik enorm fijn vond. Ik had echt grip op de kosten. Wij hadden namelijk een vaste prijsafspraak gemaakt" Joeri van der Well van Myti Beheer B.V.: "Ook het kostenaspect werd vooraf duidelijk gecommuniceerd, wat ik enorm fijn vond. Ik had echt grip op de kosten. Wij hadden namelijk een vaste prijsafspraak gemaakt"

Ik bevond mij op onbekend terrein toen ik voor het eerst beslag wilde leggen voor een onbetaalde vordering. Er stond veel op het spel en ik wist dat ik een advocaat nodig had om beslag te leggen, maar ik had geen idee hoeveel tijd erin zou gaan zitten. Omdat het voor mij volstrekt nieuw was, kon ik niet goed overzien wat de consequenties zouden zijn qua kosten. Zeker niet als er op basis van uurtje-factuurtje wordt gewerkt. e-Legal incasso advocaten heeft mij echter goed wegwijs gemaakt in deze nieuwe materie. Vooraf is duidelijk geschetst hoe het traject zou verlopen. Ook het kostenaspect werd vooraf duidelijk gecommuniceerd, wat ik enorm fijn vond. Ik had echt grip op de kosten. Wij hadden namelijk een vaste prijsafspraak gemaakt met uitzondering van de deurwaarderskosten. Hierdoor ben ik achteraf niet of nauwelijks voor verrassingen komen te staan. Alleen de deurwaarderskosten vielen wat hoger uit dan ik had gedacht. Wat ik ook heel prettig vond, is dat zij bij de incasso mee dachten in de strategie. Hierdoor heb ik alle mogelijkheden goed kunnen benutten, waardoor de beslaglegging gericht en effectief kon plaatsvinden.

Executoriaal beslag leggen voor een vaste prijs

Wij hebben prijsafspraken gemaakt met de deurwaarders waarmee wij samenwerken. Wij kunnen u hierdoor een vaste prijs aanbieden voor de executiekosten van de deurwaarder. Daarnaast kunt u profiteren van een korting op de deurwaarderskosten.

Kosten executoriale beslaglegging voor rekening van uw debiteur

Wist u dat u executoriaal beslag kunt leggen voor rekening van uw debiteur?

De beslagkosten kunnen namelijk worden doorbelast aan uw debiteur. Bij verhaal van uw vordering vindt dus vergoeding van deze kosten plaats. Uw debiteur krijgt uiteindelijk dus de rekening gepresenteerd.

Hoewel uw debiteur uiteindelijk de rekening gepresenteerd krijgt bij verhaal van uw vordering, moet u de kosten wel voorschieten.

* Uw debiteur moet uiteraard wel verhaal bieden voor deze kosten.


Onze werkwijze bij executie van een vonnis:

Wij volgen de onderstaande werkwijze bij executie van een vonnis:

 1. Wij sommeren uw debiteur tot betaling conform vonnis. Hierbij worden executiemaatregelen aangezegd.

 2. Als de debiteur niet vrijwillig aan het vonnis voldoet, dan adviseren wij u over de mogelijkheden om het vonnis te laten betekenen. Na ontvangst van uw akkoord instrueren wij de deurwaarder om tot betekening van het vonnis over te gaan.

 3. Als de debiteur niet betaalt na betekening van het vonnis, verzoeken wij de deurwaarder om een executieadvies uit te brengen. Desgewenst voeren wij een afzonderlijk verhaalsonderzoek uit, specifiek gericht op beslagobjecten.

 4. Na inventarisatie van de verhaalsmogelijkheden en beslagobjecten adviseren wij u concreet over de mogelijkheden om het vonnis te executeren middels beslaglegging. U ontvangt dan op voorhand een advies voorzien van een bijbehorende prijsopgave. Na ontvangst van uw akkoord wordt daadwerkelijk overgegaan tot executie van het vonnis. In dat geval volgt executoriale beslaglegging op de vermogensbestanddelen van de debiteur.


Ja, ik wil beslag laten leggen

J.J. de Gijt van De Gijt B.V.: "Het is gelukt om een vordering op een zeer hardnekkige wanbetaler te incasseren" J.J. de Gijt van De Gijt B.V.: "Het is gelukt om een vordering op een zeer hardnekkige wanbetaler te incasseren"

Dankzij de inzet van Lucien en zijn kantoor is het gelukt om een vordering op een zeer hardnekkige wanbetaler te incasseren. Verweren worden vakkundig en snel weerlegd waardoor de rechter in mijn voordeel heeft beslist. Ik zal mocht dat nodig zijn zeker weer gebruik maken van de diensten van e-Legal.

Elize van de Water: "e-Legal heeft vaker met dit bijltje gehakt" Elize van de Water: "e-Legal heeft vaker met dit bijltje gehakt"

Het is altijd heel lastig wanneer je te maken hebt met een debiteur die niet tot betaling over wil gaan, vooral niet wanneer deze de boel probeert te traineren door te blijven vertellen er 'alles aan te doen' en er met een onvolledig akkoordje onderuit probeert te komen en daarmee te doen alsof. E-Legal heeft vaker met dit bijltje gehakt en prikt daar doorheen. Een daadkrachtige behandeling van mijn dossier was dan ook het gevolg. Daarbij geeft E-Legal altijd zeer snel response en heeft een uitgebreid up to date portal waar alles netjes en helder staat gespecificeerd. Aanrader.

Veelgestelde vragen over executoriaal beslag

Wilt u meer weten over executoriaal beslag? Dan beantwoorden wij uw vragen uiteraard graag. Hieronder geven wij antwoord op veelgestelde vragen:

 1. Kan er nog executoriaal beslag worden gelegd als mijn klant failliet is verklaard?1. Kan er nog executoriaal beslag worden gelegd als mijn klant failliet is verklaard?

Nee, bij een faillissement van uw klant vervallen alle gelegde beslagen. Dit geldt zowel voor conservatoire beslagen als voor executoriale beslagen.

Ook is het niet mogelijk om tijdens het faillissement beslag te leggen. Hetzelfde geldt gedurende de WSNP (wettelijke schuldsanering natuurlijke personen) of surseance van betaling (wettelijk uitstel van betaling).

Eerst even bellen over uw wanbetaler? Bel ons voor gratis incasso advies

executoriale-beslagleggingBel ons gerust als u met een wanbetaler in uw maag zit.

Dan bespreken wij samen de beste aanpak van uw wanbetaler.

Bel ons op 010 - 820 028 4

 • In 1 minuut doorverbonden met een ervaren incasso advocaat
 • Samen sparren over uw incassozaak
 • Vrijblijvend juridisch advies over de beste incasso-aanpak
 • Op werkdagen van 09:00 - 17:30 uur (lokaal tarief)
 • Gratis voor ondernemers en particuliere schuldeisers


Of laat ons u vrijblijvend terugbellen door hieronder uw contactgegevens in te vullen.

Dan bellen wij u zodra het u uitkomt. Dit is praktisch als u contact wilt opnemen buiten onze openingstijden.

Contact opnemen voor gratis incasso advies

Ja, neem vrijblijvend contact met mij op voor gratis incasso advies.

 

Naam*:
Bedrijfsnaam:
Telefoon*:
Uw bericht*:
Velden met een * zijn verplicht
Tammo Peters van PROSEO B.V.: "e-Legal doet al jaren onze incassozaken" Tammo Peters van PROSEO B.V.: "e-Legal doet al jaren onze incassozaken"

e-Legal doet al jaren onze incassozaken. Ik vind dat ze goed communiceren en goed advies geven.

Will Franken van Cyvision: "In een zakelijk geschil met een leverancier heeft e-Legal mij zeer professioneel ondersteund met juridisch advies" Will Franken van Cyvision: "In een zakelijk geschil met een leverancier heeft e-Legal mij zeer professioneel ondersteund met juridisch advies"

In een zakelijk geschil met een leverancier heeft het team van e-Legal incasso advocaten mij zeer professioneel ondersteund met juridisch advies. In deze zaak wist ik zelf heel goed wat ik wilde. De adviseur is hierin meegegaan maar wist ook op tijd tegengas te geven. Uiteindelijk heb ik daar mij voordeel mee kunnen doen. Alles opgeteld heb ik een prima ervaring met e-Legal incasso advocaten.

Cookie-voorkeuren

Wij gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden voor statistische en analytische doeleinden om u de beste ervaring op onze website te bieden.

Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid
Wij respecteren uw privacy

U kunt uw cookie-voorkeuren instellen door de verschillende hieronder beschreven cookies te accepteren of te weigeren

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Vereist
Voorkeuren

Met voorkeurscookies kan een website informatie onthouden die de manier verandert waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Statistieken

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.