Executoriaal beslag (voor een vaste prijs beslag leggen)

Wat is executoriaal beslag?wat is executoriaal beslag

Betekenis executoriaal beslag:

Executoriaal beslag is beslaglegging op basis van een vonnis, dus nadat de rechter uitspraak heeft gedaan.

Executoriaal beslag strekt tot executie (tenuitvoerlegging) van het vonnis. Doel van de executie is dat de debiteur alsnog betaalt, desnoods door beslaglegging of executoriale verkoop van zijn vermogensbestanddelen.

Vaak betaalt de debiteur de vordering alsnog onder druk van (dreiging van) executiemaatregelen. 


Verschil executoriaal beslag en conservatoir beslag

Conservatoir beslag is beslaglegging vóórdat u over een vonnis voor uw vordering beschikt.

Conservatoire beslaglegging vindt plaats op basis van een gerechtelijk verlof, ook wel beslagverlof genoemd. Conservatoire beslaglegging heeft een bewarende functie, want u kunt hiermee voorkomen dat uw debiteur zaken verduistert of gelden wegsluist. Vandaar de benaming conservatoir (=bewarend) beslag.

Let op:

Hebt u nog geen vonnis om executoriaal beslag te leggen?

Laat dan éérst conservatoir beslag leggen. Want tegen de tijd dat u eindelijk een vonnis hebt en executoriaal beslag kunt leggen, biedt uw debiteur mogelijk geen verhaal meer.

verschil executoriaal en conservatoir beslag

Procedure executoriaal beslag: hoe werkt executoriale beslaglegging?

executoriaal beslagDe executie van het vonnis verloopt in 3 stappen:

 1. Betekening van het vonnis

 2. Executoriale beslaglegging

 3. Uitwinning van executoriale beslagen1. Betekening van het vonnis

De executie vangt aan met de betekening van het vonnis aan de debiteur door de deurwaarder. Hierbij wordt een betalingsbevel gedaan om binnen 2 dagen te betalen.

2. Executoriale beslaglegging

Blijft betaling uit na betekening van het vonnis? Dan kunt u executoriaal beslag laten leggen.

De executoriale beslaglegging vangt aan met een executieadvies. Het executieadvies is zowel gebaseerd op uw eigen verhaalsinformatie, zoals bekende inkomstenbronnen of bankrekeningen van uw debiteur, als op de verhaalsinformatie van de deurwaarder en ons kantoor.

De deurwaarder wint namelijk informatie in op basis van het vonnis, zoals ten aanzien van periodieke inkomsten van uw debiteur, zoals loon of uitkering, en eventuele belastingteruggaven.

Daarnaast kan ons kantoor een gericht onderzoek doen naar beslagobjecten in het kader van een verhaalsonderzoek

Door alle beschikbare informatie te bundelen, kan de executoriale beslaglegging effectief plaatsvinden en kunnen onnodige executiekosten zo veel mogelijk worden voorkomen.

3. Uitwinning van executoriale beslagen

Nadat de executoriale beslagen zijn gelegd, kan uitwinning plaatsvinden.

Zo kunnen de beslagen roerende en onroerende zaken worden geëxecuteerd door openbare verkoop op een executieveiling. De veiling wordt geregeld door de deurwaarder in samenwerking met een veilinghuis en notaris.

Andere beslagen, zoals bankbeslagen of derdenbeslagen onder klanten van uw debiteur, kunnen eenvoudig worden uitgewonnen door deze derden tot afdracht van de beslagen tegoeden te bevelen. De derdenbeslagenen zullen dan rechtstreeks betalen aan de deurwaarder, die de betalingen vervolgens zal doorleiden aan ons kantoor.

Hetzelfde geldt voor derdenbeslag onder de werkgever. Bij een loonbeslag houdt de werkgever of uitkerende instantie, zoals het UWV, de gelden boven de beslagvrije voet in op het salaris of de uitkering van uw debiteur.

Het grote voordeel hiervan is dat deze geldstromen dan niet langer via uw debiteur verlopen, waardoor u niet langer afhankelijk bent van de goede wil van uw debiteur.

executoriale beslaglegging

Ja, ik wil beslag laten leggen


Beslagobjecten: waarop kan executoriaal beslag worden gelegd?

Executoriale beslaglegging is mogelijk op vrijwel het volledige inkomen en vermogen van uw debiteur. U kunt dus beslag laten leggen op alles wat los en vast zit.

Wel gelden enkele wettelijke beperkingen aan beslaglegging ter bescherming van debiteuren. Denk bijvoorbeeld aan de beslagvrije voet ter waarborging van een bepaald minimum inkomen voor particuliere debiteuren.

Hieronder is vermeld op welke soorten beslagobjecten wel of geen executoriaal beslag mogelijk is.

Waarop kan wél executoriaal beslag worden gelegd?

 • Zakelijke bankrekening (zowel betaalrekening/rekening-courant als spaarrekening)
 • G-rekening (let op pandrecht van de Belastingdienst)
 • Privé bankrekening (zowel betaalrekening als spaarrekening en gezamenlijke rekening)
 • Contant geld
 • Vorderingen op klanten (zoals opdrachtgevers)
 • Bedrijfspand (zowel pand als grond)
 • Koopwoning (zowel huis als grond)
 • Koopsom onder notaris
 • Appartementsrecht
 • Erfpachtrecht
 • Aandelen (zoals aandelen in B.V.)
 • Levensverzekering
 • Auto (niet op een leaseauto)
 • Schip
 • Vliegtuig
 • Inboedel (zoals meubels)
 • Zaken in de gemeenschap van goederen
 • Overige roerende zaken
 • Overige onroerende zaken

 

Waarop kan geen executoriaal beslag worden gelegd?

 • Kredietruimte
 • Loon of uitkering onder de beslagvrije voet
 • Huurwoning
 • Woning na inschrijving Vormerkung
 • Eerste levensbehoeften
 • Gewone huishouding
 • Retentierecht
 • Goederen bestemd voor de openbare dienst
 • Fiscaal bodembeslag
 • Bed, beddengoed en gereedschappen
 • Zaken die op basis van huwelijke voorwaarden van de partner zijn
 • Bijzondere bijstand
 • Kinderbijslag
 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Studiefinanciering
 • Persoonsgebonden budget
 • Smartengeld

 

Ja, ik wil beslag laten leggen


Risico’s executoriale beslaglegging

Zodra u over een vonnis beschikt, kunt u tot executie van het vonnis overgaan. Zo lang het vonnis echter nog niet onherroepelijk is, geschieden de executiemaatregelen – waaronder ook de (over)betekening van het vonnis wordt verstaan – wel op eigen risico.

Mocht in het kader van een eventueel verzet – indien de vordering bij verstek is toegewezen – of hoger beroep blijken dat het verkregen vonnis onjuist is, dan is de executie achteraf bezien onrechtmatig geweest en kunt u aansprakelijk worden gehouden voor de schade die daardoor is veroorzaakt.

Twijfelt u of u wel of geen executoriaal beslag moet laten leggen?

Leg uw zaak dan gerust aan ons voor. Dan kunnen wij beoordelen of executoriale beslaglegging verantwoord is in uw zaak.

beslaglegging executie

Kosten executoriaal beslag: wat kost executoriaal beslag leggen?

De voornaamste kosten van executoriaal beslag bestaan uit de deurwaarderskosten.

De deurwaarder rekent kosten voor het betekenen van exploten conform het zogenaamde BTAG tarief. BTAG is de afkorting voor het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

De hoogte van de deurwaarderskosten is afhankelijk van het aantal en het soort beslagen.

De deurwaarderskosten van veelvoorkomende beslagen zijn vermeld in het onderstaande overzicht:

Deurwaarderskosten executoriale beslagleggingTariefBijzonderheden
Beslag roerende zaken€ 106,54 
Beslag onroerende zaken€ 146,40tarief is excl. kosten Kadaster
Beslag onder derden op periodieke betaling (zoals loonbeslag)€ 120,84 
Beslag onder derden op niet-periodieke betaling (zoals bankbeslag)€ 169,78 
Beslag op aandelen in B.V. of N.V.€ 231,44 
Beslag op rechten€ 210,85 
Beslag op schip€ 322,68 
Gerechtelijke inbewaringgeving€ 219,57tarief is excl. kosten gerechtelijk bewaarder
Overbetekening€ 68,58 
Overige executiemaatregelenop aanvraag 


De kosten zijn gebaseerd op de geldende tarieven per 1 januari 2018. De hoogte van de deurwaarderskosten varieert enigszins vanwege (half)jaarlijks inflatiecorrecties. De deurwaarderskosten zijn exclusief BTW.
 

Executoriaal beslag leggen voor een vaste prijs

Wij hebben prijsafspraken gemaakt met de deurwaarders waarmee wij samenwerken. Wij kunnen u hierdoor een vaste prijs aanbieden voor de executiekosten van de deurwaarder. Daarnaast kunt u profiteren van een korting op de deurwaarderskosten.

executoriaal beslag kosten

Kosten executoriale beslaglegging voor rekening van uw debiteur

Wist u dat u executoriaal beslag kunt leggen voor rekening van uw debiteur?

De beslagkosten kunnen namelijk worden doorbelast aan uw debiteur. Bij verhaal van uw vordering vindt dus vergoeding van deze kosten plaats. Uw debiteur krijgt uiteindelijk dus de rekening gepresenteerd.

Hoewel uw debiteur uiteindelijk de rekening gepresenteerd krijgt bij verhaal van uw vordering, moet u de kosten wel voorschieten.

* Uw debiteur moet uiteraard wel verhaal bieden voor deze kosten.

Ja, ik wil beslag laten leggen


Onze werkwijze bij executie van een vonnis:

Wij volgen de onderstaande werkwijze bij executie van een vonnis:

 1. Wij sommeren uw debiteur tot betaling conform vonnis. Hierbij worden executiemaatregelen aangezegd.

 2. Als de debiteur niet vrijwillig aan het vonnis voldoet, dan adviseren wij u over de mogelijkheden om het vonnis te laten betekenen. Na ontvangst van uw akkoord instrueren wij de deurwaarder om tot betekening van het vonnis over te gaan.

 3. Als de debiteur niet betaalt na betekening van het vonnis, verzoeken wij de deurwaarder om een executieadvies uit te brengen. Desgewenst voeren wij een afzonderlijk verhaalsonderzoek uit, specifiek gericht op beslagobjecten.

 4. Na inventarisatie van de verhaalsmogelijkheden en beslagobjecten adviseren wij u concreet over de mogelijkheden om het vonnis te executeren middels beslaglegging. U ontvangt dan op voorhand een advies voorzien van een bijbehorende prijsopgave. Na ontvangst van uw akkoord wordt daadwerkelijk overgegaan tot executie van het vonnis. In dat geval volgt executoriale beslaglegging op de vermogensbestanddelen van de debiteur.executie vonnis

Executoriaal beslag laten leggen voor uw vordering

Het duurt maar 2 minuten om ons online opdracht te verstrekken om executoriaal beslag te leggen voor uw vordering.

U ontvangt binnen 1 werkdag een opdrachtbevestiging van ons.

Uw gegevens
Aanhef*:
Achternaam*:
Voornamen*:
Bedrijfsnaam:
KvK-nummer:
Adres*:
Postcode*:
Woonplaats*:
Telefoon*:
Gegevens van uw debiteur
Aanhef:
Achternaam:
Geboortedatum:
Bedrijfsnaam:
KvK-nummer:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Bijzonderheden
Spoed:
Verhaalsonderzoek:
Uw toelichting*:
Eventuele bijlagen (zoals het vonnis)
Bijlage 1:
Bijlage 2:
Bijlage 3:
Velden met een * zijn verplicht

Executoriale beslaglegging aanvragen per e-mail?

Geen zin om het bovenvermelde formulier in te vullen? Stuur ons dan per e-mail de onderstaande informatie toe:

 • Uw (bedrijfs)gegevens en contactgegevens
 • De (bedrijfs)gegevens (waaronder het kvk-nummer) van uw debiteur
 • De actuele adresgegevens van uw debiteur
 • De geboortedatum en -plaats van uw debiteur (bij natuurlijke personen)
 • Het vonnis
 • Eventuele bijzonderheden, zoals vermeld in het bovenvermelde formulier
 • Eventuele bijlagen


U ontvangt binnen 1 werkdag een opdrachtbevestiging van ons.


Veelgestelde vragen over executoriaal beslag

Wilt u meer weten over executoriaal beslag? Dan beantwoorden wij uw vragen uiteraard graag. Hieronder geven wij antwoord op veelgestelde vragen:

 1. Kan er nog executoriaal beslag worden gelegd als mijn klant failliet is verklaard?Wordt uw vraag niet beantwoord?

Stel uw vraag door onderaan deze pagina een reactie te plaatsen.

Dan beantwoorden wij uw vraag zo snel mogelijk.


1. Kan er nog executoriaal beslag worden gelegd als mijn klant failliet is verklaard?

Nee, bij een faillissement van uw klant vervallen alle gelegde beslagen. Dit geldt zowel voor conservatoire beslagen als voor executoriale beslagen.

Ook is het niet mogelijk om tijdens het faillissement beslag te leggen. Hetzelfde geldt gedurende de WSNP (wettelijke schuldsanering natuurlijke personen) of surseance van betaling (wettelijk uitstel van betaling).

Direct een vraag stellen over executoriaal beslag?

Stel uw vraag door hieronder een reactie te plaatsen.
Wij reageren zo snel mogelijk (meestal dezelfde werkdag).


"Bent u geholpen met deze informatie over executoriaal beslag?"

Laat het ons weten door deze pagina te delen!

vragen over executoriaal beslag

Deel deze pagina