Kosten kort geding

Overzicht van alle proceskosten voor kort geding downloaden (2021)

Voor een overzicht van alle kosten voor kort geding per 2021 kan de nieuwste versie van ons proceskostenoverzicht (PDF) worden gedownload.

Download het proceskostenoverzicht 2021


Hoogte kosten kort geding per 2021

De onderstaande tabel vermeldt de hoogte van de oude salarissen in kort geding waarin vonnis wordt gewezen vóór 1 mei 2018 (bij handel) respectievelijk 1 januari 2019 (bij kanton) en de nieuwe salarissen waarin vonnis wordt gewezen vanaf deze data. Aangezien deze tarieven nadien niet zijn gewijzigd, zijn de vermelde kosten nog steeds actueel per per 1 januari 2021.

Soort kort geding Salaris oud Salaris nieuw  
Kanton verstek € 400 € 480  
Kanton eenvoudig € 400 € 480  
Kanton gemiddeld € 600 € 720  
Kanton complex € 800 € 960  
Handel verstek € 527 € 633  
Handel eenvoudig € 527 € 633  
Handel gemiddeld € 816 € 980  
Handel complex € 1.224 € 1.470  Kort geding aanvragen?

kort-geding-advocaatEen kort geding aanvragen kan via een webformulier op rechtspraak.nl.

Aanvraag kort geding kanton

Een kort geding bij de kantonrechter kan worden aangevraagd met het formulier Aanvraag kort geding kanton

Voor een kort geding bij kanton is een advocaat niet verplicht, maar professionele bijstand wordt wel aangeraden (zeker bij hogere belangen).

Aanvraag kanton geding rechtbank (sector civiel)

Een kort geding bij de rechtbank (sector civiel) kan worden aangevraagd met het formulier Aanvraag kort geding

Voor een kort geding bij de sector civiel van een rechtbank is een advocaat wel verplicht.

Hetzelfde geldt voor een kort geding in hoger beroep


Verloop kort geding

Het verloop van een kort geding procedure is als volgt:

1. Procedure starten: dagvaarden

2. Voor de zitting: reactie gedaagde

3. De zitting

4. Uitspraak (vonnis)

5. Vervolg

6. Verzet, hoger beroep en cassatie (eventueel)


Stappen kort geding

Voor meer informatie over het procedureverloop bij kort geding zie het stappenplan voor kort geding bij kanton en het stappenplan voor kort geding bij civiel op rechtspraak.nl

 

Actueel nieuws over kosten kort geding

01-01-2019

Salaris voor kort geding opnieuw geïndexeerd per 1 januari 2019

Voor het eerst in 14 jaar is het salaris dat in kort geding wordt toegewezen in het kader van een proceskostenveroordeling opnieuw geïndexeerd. De indexatie bedraagt 20,1% en volgt daarmee de indexatie van het algemene liquidatietarief

De nieuwe salarissen voor kort geding gelden per 1 mei 2018 voor rechtbanken en gerechtshoven en per 1 januari 2019 voor de sector kanton (kantonrechter).

Door de indexering met maar liefst 20,1% worden de kosten van een kort geding ruimer vergoed dan voorheen het geval was. Eerder kwam deze indexatie enkel nog ten goede aan procespartijen die met een advocaat een kort geding aanspannen bij de rechtbank of het gerechtshof, aangezien de eerdere indexatie per 1 mei 2018 uitsluitend toezag op de advocaatkosten

Doordat de indexatie per 1 januari 2019 geldt voor kort gedingen bij kanton, is dit inmiddels glad getrokken voor procespartijen die een kort geding aanspannen zonder advocaat.

Zie het overzicht hierboven voor de nieuwe proceskostenvergoedingen in kort geding.

Aanbeveling tarieven kort gedingen kantonzaken en handelszaken

De nieuwe tarieven zijn gepubliceerd in de Aanbeveling tarieven kort gedingen kantonzaken en handelszaken per 1 januari 2019.

De aanbeveling is een nadere invulling van het algemene Liquidatietarief rechtbanken en gerechtshoven dat onder 'punt 2. Kort geding' de volgende regeling op hoofdlijnen bevat:

'2. Kort geding
De voorzieningenrechter liquideert aan salaris in zaken zonder ingewikkelde feitelijke of juridische aspecten, zoals kleine huur- of woonruimtegeschillen, het minimale salaris van € 633. Naar het belang en de aard van de zaak wordt in andere gevallen aan salaris een bedrag vanaf € 980 geliquideerd met een maximum van € 11.379.'


Wel of geen punten in kort geding?

In de bovenvermelde aanbeveling is nieuw toegevoegd dat de tarieven voor kort gedingen totaalbedragen betreffen en niet zijn gekoppeld aan een puntensysteem:

'De bedragen betreffen totaalbedragen en zijn niet gekoppeld aan een puntensysteem.'

Desondanks wordt in de recentere regeling Liquidatietarieven Kanton 2019 toch gesproken over een maximum aantal van 2 punten voor kort geding in kantonzaken. In de toelichting op de Liquidatietarieven Kanton 2019 wordt hierover het volgende vermeld:

'Het bedrag zoals genoemd in de Aanbeveling bij de kanton kort geding zaken heeft betrekking op zaken waarin vonnis wordt gewezen en dus 2 punten (dagvaarding en mondelinge behandeling) worden toegekend.'

Qua hoogte van de proceskostenvergoeding maakt dit dus geen verschil aangezien de regeling Liquidatietarieven Kanton 2019 uitgaat van 2 punten tegen een tarief van € 240,00 per punt, wat op een totaal uitkomt van € 480,00. Dit totaalbedrag komt overeen met de bovenvermelde aanbeveling voor een eenvoudig kort geding of verstek in kort geding bij de sector kanton.

Tarieven kort geding gelden alleen voor professionele rechtsbijstandsverleners

De aanbeveling vermeldt dat de tarieven alleen gelden voor kort gedingen waarin de winnende partij is voorzien van professionele rechtsbijstand. Daaronder vallen professionele gemachtigden, die hun werkzaamheden bij de rechtzoekende in rekening brengen, zoals:


Verder vermeldt de aanbeveling in lijn met de jurisprudentie (zie deze uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en deze uitspraak van het Gerechtshof 's Gravenhage) dat als een advocatenkantoor eigen personeel als gemachtigde heeft laten optreden dat geen grond is om het salaris gemachtigde af te wijzen.

Kosten kort geding in specifieke situaties

De aanbeveling geeft ook enkele regels voor kostenvergoedingen in kort geding in 5 specifieke situaties:

1. Half salaris voor professionele rechtsbijstandsverlener die geen advocaat is 

Als de professionele rechtsbijstandsverlener van de winnende partij geen advocaat is, kan de rechter daarmee rekening houden en het salaris bepalen op de helft van het normale salaris.

2. Extra zitting / bekrachtiging of vernietiging van een verstekvonnis in verzet


Extra zitting:

Voor een extra zitting kan de helft van het toepasselijke tarief extra worden toegekend mits de beide zittingen inhoudelijk van aard zijn geweest.

Bekrachtiging verstekvonnis:

De eiser in kort geding behoudt het oorspronkelijke salaris voor de verstekzaak van € 480,00 bij kanton of € 633,00 bij handel en heeft daarnaast recht op het salaris voor de verzet zaak op basis van de complexiteit van de zaak, dus bij een gemiddelde zaak € 720,00 bij kanton en € 980,00 bij handel.

Vernietiging verstekvonnis:

De proceskostenkostenveroordeling ten gunste van de oorspronkelijke eiser in kort geding wordt vernietigd en de oorspronkelijk gedaagde heeft recht op het salaris voor de verzet zaak conform de nieuwe staffel voor kort geding op basis van de complexiteit van de zaak.


3. Salaris vordering in reconventie

Het salaris voor een vordering in reconventie wordt gehalveerd als de tegenvordering voortvloeit uit het verweer in conventie.

4. Proceskostenveroordeling bij intrekken kort geding

Er kan een proceskostenveroordeling worden uitgesproken als een kort geding wordt ingetrokken vóór de dienende dag. Zie deze uitspraak van de Hoge Raad en artikel 9.1 van het Procesreglement kort gedingen rechtbanken handel/familie. Voor de nieuwste versie van dit reglement klik hier


5. Consequenties van verkeerde keuze voor voorzieningenrechter (handel) of kantonrechter (kanton) in kort geding

Bij een zaak die is aangebracht als kort geding bij de voorzieningenrechter (handel), maar die ook behoort tot de bevoegdheid van de kantonrechter, wordt aanbevolen het griffierecht dat voor rekening van de veroordeelde komt, niet aan te passen aan het kort gedingtarief dat bij de kantonrechter zou hebben gegolden behoudens misbruik van recht.

Voor meer informatie zie onze pagina over proceskosten

Cookie-voorkeuren

Wij gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden voor statistische en analytische doeleinden om u de beste ervaring op onze website te bieden.

Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid
Wij respecteren uw privacy

U kunt uw cookie-voorkeuren instellen door de verschillende hieronder beschreven cookies te accepteren of te weigeren

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Vereist
Voorkeuren

Met voorkeurscookies kan een website informatie onthouden die de manier verandert waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Statistieken

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.