Algemene voorwaarden

Wat zijn algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn de wel bekende ‘kleine lettertjes’. Het zijn standaardbedingen die zijn opgesteld om in meerdere overeenkomsten te worden gebruikt.

algemene voorwaarden

Het grote voordeel van algemene voorwaarden is dat bij het sluiten van overeenkomsten niet over ieder afzonderlijk onderwerp hoeft te worden onderhandeld. Algemene voorwaarden strekken namelijk ter aanvulling van de overeenkomsten die u sluit. De bedingen in uw algemene voorwaarden gelden zo standaard voor alle overeenkomsten waarop uw algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Door gebruik te maken van algemene voorwaarden kunt u uw juridische positie versterken en de mogelijke risico’s zo veel mogelijk beperken. Algemene voorwaarden creëren ook duidelijkheid, zowel voor uzelf als voor uw klanten. Algemene voorwaarden kunnen zo conflicten voorkomen en mocht er toch een conflict ontstaan, dan staat u met goede algemene voorwaarden veel sterker. 


Soorten algemene voorwaarden

Er zijn verschillende soorten algemene voorwaarden. Ook de benamingen waarmee algemene voorwaarden worden aangeduid verschillen. Zo wordt wel gesproken over algemene voorwaarden of algemene bepalingen in het algemeen, of over leveringsvoorwaarden, betalingsvoorwaarden, verkoopvoorwaarden of inkoopvoorwaarden in het bijzonder.

Voor de meeste ondernemingen in het MKB volstaat het gebruik van algemene voorwaarden in de algemene zin van het woord. Inkoopvoorwaarden hebben doorgaans slechts zin bij een bepaalde inkoopkracht van de gebruiker van de algemene voorwaarden.


Veelgebruikte bedingen in algemene voorwaarden

Afhankelijk van de soort algemene voorwaarden worden bepaalde onderwerpen er al dan niet in geregeld. Veelgebruikte bedingen in algemene voorwaarden zijn:

  • offerte (vrijblijvend, herroepbaar, voorwaardelijk)
  • uitvoering overeenkomst (termijnen, overmacht)
  • transport (kosten, risico, verzekering)
  • betaling (betalingstermijn, rente, incassokosten)
  • eigendomsvoorbehoud
  • beëindiging overeenkomst (opzegging, verlenging)
  • intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht)
  • aansprakelijkheid (beperking, klachtplicht, vervaltermijn)
  • toepasselijk recht
  • geschillenbeslechting (rechtspraak, arbitrage)

 

Voorbeeld algemene voorwaarden

Bent u op zoek naar voorbeeld algemene voorwaarden? Download dan gratis onze voorbeeld betalingsvoorwaarden, zodat u in ieder geval het onderwerp betaling vandaag nog goed hebt geregeld.

Behalve betaling zijn er natuurlijk nog meer onderwerpen te regelen in uw algemene voorwaarden. Daarvoor kunt u algemene voorwaarden laten opstellen. Wij helpen u daar natuurlijk graag bij.

Bel ons gerust voor vrijblijvend advies over algemene voorwaarden op 010 - 820 028 4.