Beslaglegging (snel beslag leggen voor een vaste prijs)

Laat beslag leggen op alles wat los en vast zit als u lang genoeg op uw geld hebt gewacht (!)

beslagleggingGeduld is een schone zaak, maar niet als het om betaling van uw facturen gaat.

Tenzij u het geen probleem vindt om te wachten totdat uw debiteur eerst zijn andere schuldeisers betaalt.

Of nog erger:

Dat u geduldig blijft afwachten totdat de spreekwoordelijke vogel is gevlogen en u kunt fluiten naar uw geld.

Maak geen kostbare fout door af te wachten. Want dan loopt u het risico achter het net te vissen. Zeker als er meer kapers op de kust zijn. Andere schuldeisers kunnen immers ook beslag leggen of zelfs het faillissement van uw debiteur aanvragen. Bij een faillissement bent u uw geld vrijwel zeker kwijt.

De oplossing:


Door beslaglegging kunt u uw vordering veiligstellen

Wilt u voorkomen dat uw debiteur zaken verduistert of gelden wegsluist? Laat dan beslag leggen op alles wat los en vast zit. Want met conservatoire (= bewarende) beslaglegging kunt u verhaal van uw vordering veiligstellen.

 • Laat beslag leggen op de bankrekeningen van uw debiteur
 • Laat beslag leggen onder de klanten van uw debiteur 
 • Laat beslag leggen op auto's, machines, bedrijfspanden en woningen
 • Uitgevoerd door gespecialiseerde incasso advocaten
 • Beslaglegging binnen ca. 5 dagen (bij spoed binnen 1 dag)
 • Vaste prijs van slechts € 1.475 excl. verschotten*
 • Uw debiteur vergoedt de kosten**


* Deze vaste prijs geldt alleen voor beslaglegging in een lopend incassodossier. Bij beslaglegging buiten een incassodossier om worden de werkzaamheden op uurbasis in rekening gebracht.

Ja, ik wil beslag laten leggen

Roger Lemmer van Lemmer Tours & Travel Services: "Op dinsdagochtend de opdracht gegeven tot spoed beslaglegging. Binnen 4 dagen was ons geld veiliggesteld!!!" Roger Lemmer van Lemmer Tours & Travel Services: "Op dinsdagochtend de opdracht gegeven tot spoed beslaglegging. Binnen 4 dagen was ons geld veiliggesteld!!!"

Ons bedrijf had meerdere openstaande facturen bij een van onze debiteuren. Op maandagmiddag informatie ingewonnen bij E-Legal Incasso advocaten Rotterdam. Op dinsdagochtend de opdracht gegeven tot spoed beslaglegging. Woensdagmiddag ging het rekest de deur uit naar de rechtbank. Donderdag tweede helft van de middag heeft de rechtbank verlof gegeven tot beslaglegging. Direct daarna zijn de deurwaarders, die al klaarstonden, beslag gaan leggen, zodat er donderdag eind van de middag beslag lag. Vrijdagmiddag is door debiteur zorggedragen voor de betaling en was de betaling binnen bij E-Legal, zodat het beslag er direct afgehaald kon worden. Kortom: Binnen 4 dagen was ons geld veiliggesteld!!! Dankzij E-Legal incasso advocaten Rotterdam! Wat een snelheid en wat een service! Bij problemen omtrent wanbetalers raden wij iedereen deze toppers van harte aan!

Maar wacht! Er is meer:

Beslaglegging forceert uw debiteur tot snelle betaling

beslag leggenWist u dat uw debiteur tot betaling kan worden geforceerd door beslag te leggen?

De geldkraan van uw debiteur kan namelijk worden dichtgedraaid door beslaglegging.

Hoe dat werkt?

 1. Door beslag op de bankrekeningen kan uw debiteur niet meer bij zijn geld. De bankrekeningen worden vaak zelfs compleet geblokkeerd, waardoor uw debiteur niet meer kan internetbankieren en ook geen betalingen meer kan verrichten.

 2. Door beslag onder de klanten mogen de klanten geen betalingen meer verrichten aan uw debiteur. De facturen van uw debiteur mogen dus niet meer worden betaald.Samengevat:

Uw debiteur kan geen betalingen meer verrichten en ontvangt ook geen betalingen meer.

Doordat de geldkraan wordt dichtgedraaid, ontstaat maximale druk op uw debiteur om de beslagen van de baan te krijgen. Uw debiteur moet dus wel betalen (of zekerheid stellen). En laat dat nu juist de bedoeling zijn!

Beslaglegging vormt dus een krachtig drukmiddel om betaling af te dwingen. Door beslaglegging krijgt uw openstaande factuur direct de aandacht die zij verdient. Uw factuur wordt dan meestal snel betaald.

Ja, ik wil beslag laten leggen

Maud Brugman van Brugman Intermediairs: "Bankbeslag trof meteen doel en binnen 2 weken stond het geld op de rekening!" Maud Brugman van Brugman Intermediairs: "Bankbeslag trof meteen doel en binnen 2 weken stond het geld op de rekening!"

In de bouw en zeker weten ook in ander sectoren, zijn er enkelingen die het heel normaal vinden leveranciers, onderaannemers pas te gaan betalen nadat zij zelf betaald zijn door hun opdrachtgever. ‘Ik mijn geld niet, jij ook je geld niet.’ Dat mondt zich uit in het sneeuwbal effect, ten koste van, wie gaat er het eerst omvallen. Uiteraard zijn er ook partijen die gewoon netjes op tijd betalen, voor hun geldt het adagium ‘boter bij de vis’ en met zulke lieden doet iedereen graag zaken. Maar in deze kwestie ging het om die enkeling en ik wilde het antwoord op de vraag ‘wie gaat er het eerst omvallen’ niet afwachten. Op aanraden van een bevriende jurist nam ik contact op met Lucien Ridderbroek van E-Legal incasso advocaten. Sinds november 2017 stonden er al facturen open en debiteur bleef in gebreke, aan de betalingsverzoeken werden gewoon geen gehoor gegeven. Luciens’ advies was helder en duidelijk, ‘wil je dat de facturen betaald worden laat het werk dan aan ons over, wij hebben al zo vaak met dit bijltje gehakt’. Inderdaad dat hadden ze zeker, E-Legal voegde de daad bij het woord en liet bankbeslag en derdenbeslag leggen. Bankbeslag trof meteen doel en binnen 2 weken stond het geld op de rekening! Mijn les hieruit is wacht niet met een vordering uit handen te geven want we zijn er zelf te emotioneel bij betrokken, met alle gevolgen van dien. De betaling van facturen kunnen we niet los zien van de overeenkomst die is getekend. En E-legal zorgt er voor dat die afspraak door de debiteur wordt nagekomen, je hebt er tenslotte recht op. Het is hun corebusiness, ze zitten er boven op omdat zij weten waar ze de druk moeten leggen. En het contact met deze jonge advocaten is zeer prettig, altijd bereikbaar, direct en informeel en dat maakt het laagdrempelig. Ik ga er van uit dat dit meer mensen over de streep trekt, geef je vordering uit handen, bel ze E-legal. Nogmaals bedankt jongens!

Waarvoor kan beslag worden gelegd?

Beslaglegging is mogelijk ter zekerstelling van verhaal van allerlei vorderingen, zoals:

 • openstaande facturen
 • verstrekte leningen
 • achterstallige huur
 • onverschuldigde betalingen
 • schadevergoeding

 

Wanneer kan beslag worden gelegd?

Conservatoir beslag leggen is mogelijk vóórdat u over een vonnis voor uw vordering beschikt. U kunt dus al beslag leggen op de bankrekening van uw debiteur of onder zijn klanten zodra uw vordering opeisbaar is.

Conservatoire beslaglegging heeft een bewarende functie, want u kunt alvast beslag leggen vóórdat de rechter uitspraak heeft gedaan. Zo kunt u voorkomen dat uw debiteur zaken verduistert of gelden wegsluist. Vandaar de benaming conservatoir (= bewarend) beslag.

Hebt u nog geen vonnis? 

Laat dan éérst conservatoir beslag leggen.

Want tegen de tijd dat u eindelijk een vonnis hebt en executoriaal beslag kunt leggen, biedt uw debiteur mogelijk geen verhaal meer.

Beslagobjecten: waarop kan beslag worden gelegd?

Beslaglegging is mogelijk op vrijwel het volledige inkomen en vermogen van uw debiteur. U kunt dus beslag laten leggen op alles wat los en vast zit.

Wel gelden enkele wettelijke beperkingen aan beslaglegging ter bescherming van debiteuren. Denk bijvoorbeeld aan de beslagvrije voet ter waarborging van een bepaald minimum inkomen voor particuliere debiteuren.

Hieronder is vermeld op welke beslagobjecten wel of geen conservatoir beslag mogelijk is. Ook is vermeld op welke beslagobjecten conservatoir beslag pas mogelijk is nádat de voorzieningenrechter de debiteur heeft gehoord.

Waarop kan wél beslag worden gelegd?

 • Zakelijke bankrekening (zowel betaalrekening/rekening-courant als spaarrekening)
 • G-rekening (let op pandrecht van de Belastingdienst)
 • Privé bankrekening (zowel betaalrekening als spaarrekening en gezamenlijke rekening)
 • Contant geld
 • Vorderingen op klanten (zoals opdrachtgevers)
 • Bedrijfspand (zowel pand als grond)
 • Koopwoning (zowel huis als grond)
 • Koopsom onder notaris
 • Appartementsrecht
 • Erfpachtrecht
 • Aandelen (zoals aandelen in B.V.)
 • Levensverzekering
 • Auto (niet op een leaseauto)
 • Schip
 • Vliegtuig
 • Inboedel (zoals meubels)
 • Zaken in de gemeenschap van goederen
 • Overige roerende zaken
 • Overige onroerende zaken

 

Waarop kan geen beslag worden gelegd?

 • Kredietruimte
 • Loon of uitkering onder de beslagvrije voet
 • Huurwoning
 • Woning na inschrijving Vormerkung
 • Eerste levensbehoeften
 • Gewone huishouding
 • Bankgarantie (uit dezelfde rechtsverhouding)
 • Beslag ten laste van een bank
 • Retentierecht
 • Goederen bestemd voor de openbare dienst
 • Fiscaal bodembeslag
 • Bed, beddengoed en gereedschappen
 • Zaken die op basis van huwelijke voorwaarden van de partner zijn
 • Bijzondere bijstand
 • Kinderbijslag
 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Studiefinanciering
 • Persoonsgebonden budget
 • SmartengeldWaarop kan pas beslag worden gelegd nádat de rechter de debiteur heeft gehoord?

 • Handelsvoorraad van een onderneming
 • Inkomen, zoals salaris of uitkering inclusief vakantiegeld en 13e maand
 • Pensioen
 • AOW
 • Lijfrente
 • Bijstandsuitkering
 • Beslag ten laste van een financiële instelling (niet ten laste van een bank)Ja, ik wil beslag laten leggen


Niet bekend met beslagobjecten? Laat dan eerst een verhaalsonderzoek uitvoeren

beslagobjectenBeslaglegging is een buitengewoon effectief incassomiddel mits er gericht beslag kan worden gelegd. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u bekend bent met de bankrekeningen en de klanten van uw debiteur. Want hiermee kan de spreekwoordelijke geldkraan van uw debiteur worden dichtgedraaid.

Let op:

Laat geen conservatoir beslag leggen als u niet bekend bent met beslagobjecten of er geen waardevolle beslagobjecten beschikbaar zijn. Dat is namelijk zonde van uw geld.

In dat geval kunt u beter eerst een verhaalsonderzoek laten uitvoeren. Een verhaalsonderzoek kan namelijk beslagobjecten aan het licht brengen.

Meer informatie over ons verhaalsonderzoek


Procedure beslaglegging: hoe kan beslag worden gelegd?

Voor het leggen van conservatoir beslag zijn 3 partijen nodig, te weten de:

1. Advocaat: om beslag te leggen dient door een advocaat een verzoekschrift tot het verlenen van verlof voor conservatoir beslag te worden ingediend bij de rechtbank. Dit verzoekschrift wordt ook wel beslagrekest genoemd.

2. Rechtbank: de voorzieningenrechter van de rechtbank toetst of het verzoekschrift aan de vereisten voldoet en verleent vervolgens verlof voor conservatoire beslaglegging.

3. Deurwaarder: de deurwaarder voert vervolgens de feitelijke beslaglegging uit door de beslagen te leggen waarvoor verlof is verleend.


advocaat beslagleggingDe advocaat speelt een steutelrol in de procedure voor beslaglegging:

 1. De advocaat stemt met u de strategie af en zorgt ervoor dat de beslaglegging gericht kan plaatsvinden voor maximale druk en zekerheid.

 2. De advocaat correspondeert met de rechtbank, zodat het verlof zo snel mogelijk kan worden verleend conform het verzoekschrift.

 3. De advocaat stuurt de deurwaarder aan. Bij spoed verstrekt de advocaat de deurwaarder vooraf het beslagrekest, zodat de deurwaarder de beslaglegging alvast kan voorbereiden door de diverse exploten gereed te maken.

 4. Na beslaglegging correspondeert de advocaat met de debiteur en met derden, zoals derdenbeslagenen. De advocaat kan de beslagen namelijk ook opheffen zodra er is betaald.

U hoeft dus enkel de advocaat opdracht te verstrekken om beslag te leggen. De advocaat verzorgt de volledige beslaglegging. U hebt er zelf dus geen omkijken naar.

Ja, ik wil beslag laten leggen

 

Termijn beslaglegging: hoe snel kan beslag worden gelegd?

Gezien onze incasso-praktijk verzorgen wij aan de lopende band beslagleggingen. Wij kunnen dus op korte termijn beslag leggen.

Wij hanteren de onderstaande termijnen voor beslaglegging:

Dag 1: Wij bevestigen u de opdracht voor beslaglegging en verstrekken u de voorschotfactuur.

Dag 2: Na ontvangst van uw betaling zenden wij uw debiteur een sommatiebrief waarin rechtsmaatregelen worden aangezegd. Hierna wordt het beslagrekest opgesteld en in concept aan u toegestuurd.

Dag 3: Na ontvangst van uw akkoord op het concept wordt het beslagrekest afgerond en voorzien van bijlagen ingediend bij de rechtbank. Wij zenden de deurwaarder een kopie van het beslagrekest zodat de beslagexploten alvast kunnen worden voorbereid.

Dag 4 of 5: Na ontvangst van het beslagverlof verstrekken wij de deurwaarder definitief opdracht om de beslagen te leggen. De beslagen worden vervolgens dezelfde werkdag of de werkdag erna gelegd mits het verlof op tijd beschikbaar is.

Sneller is ook mogelijk:

De termijnen zijn ook afhankelijk van uw medewerking en reactiesnelheid. Wij kunnen logischerwijs sneller schakelen als u ons direct van alle correcte informatie en stukken voorziet en de voorschotfactuur per spoedoverboeking voldoet.

Dag 1 en dag 2 kunnen worden samengevoegd als wij 's ochtends vroeg direct voor u aan de slag kunnen gaan. Dit is wel afhankelijk van de omvang van de stukken en het aantal te leggen beslagen.

Ook dag 3 en dag 4 kunnen doorgaans worden samengevoegd. Dit is wel afhankelijk van het tijdstip waarop het beslagrekest bij de rechtbank wordt ingediend. De rechtbank beoordeelt een beslagrekest dat 's ochtends is ontvangen namelijk doorgaans dezelfde werkdag.

Uiteraard zijn wij ook afhankelijk van de medewerking van de rechtbank in kwestie. Om deze reden dienen wij het beslagrekest zo mogelijk in bij een rechtbank waarmee wij de beste ervaringen hebben. Doorgaans wordt het beslagverlof binnen 1 of 2 werkdagen verleend.

Bij spoed zijn de termijnen nog korter:

Beslaglegging met spoed? Laat spoedbeslag leggen binnen 24 uur

Bij spoed kunnen wij binnen 24 uur beslag leggen. Wij voeren de werkzaamheden die hierboven zijn vermeld onder dag 1 tot en met 3 dan binnen 1 werkdag uit.

Ook hier geldt dat wij wel afhankelijk zijn van de medewerking van de rechtbank en dat het beslagrekest doorgaans 's ochtends vroeg moet zijn ingediend om het beslagverlof 's middags te ontvangen.

Bij bijzondere spoed kan de rechtbank het beslagverlof nog sneller verlenen. In dat geval dient de bijzondere spoed goed gemotiveerd te worden in het beslagrekest.

Ja, ik wil beslag laten leggen


Risico's beslaglegging: welke risico's zijn verbonden aan beslag leggen?

Aan alle gerechtelijke procedures zijn risico's verbonden. Dit geldt ook voor beslaglegging. Een beslaglegger is namelijk risico-aansprakelijk voor onrechtmatige beslaglegging.

Een beslaglegger kan aansprakelijk worden gehouden als er beslag is gelegd voor een onterechte vordering. Dit risico speelt vooral als de vordering van de beslaglegger wordt afgewezen door de rechter.

Let op:

Dit aansprakelijkheidsrisico speelt in de regel niet als de vordering gedeeltelijk wordt toegewezen (en dus ook gedeeltelijk wordt afgewezen). In dat geval is voor het toegewezen deel van de vordering immers terecht beslag gelegd.

Gezien het voorgaande is het verstandig om alleen beslag te leggen voor harde vorderingen of voor vorderingen die slechts gedeeltelijk ter discussie staan.

Wordt uw volledige vordering serieus betwist of staat uw vordering op losse schroeven? Laat dan geen conservatoir beslag leggen als u rechtsmaatregelen overweegt. In dat geval is het veiliger om eerst over te gaan tot gerechtelijke incasso

Zodra u de gerechtelijke procedure hebt gewonnen, beschikt u over een vonnis waarmee vervolgens executoriaal beslag kan worden gelegd. Door de vordering eerst te laten toetsen door de rechter voordat er tot beslaglegging wordt overgegaan, voorkomt u onnodige risico's.

Twijfelt u of u wel of geen beslag moet laten leggen?

Leg uw zaak dan gerust aan ons voor. Dan kunnen wij beoordelen of conservatoire beslaglegging verantwoord is in uw zaak.

Beslaglegging en dan? De eis in de hoofdzaak instellen

Het is niet mogelijk om vrijblijvend conservatoir beslag te leggen. Verlof voor conservatoir beslag is namelijk verbonden aan de voorwaarde dat de beslaglegger op korte termijn in rechte de vordering instelt waarvoor beslag gelegd is. Dit wordt de 'eis in de hoofdzaak instellen' genoemd. Het doel van deze procedure is om uw debiteur tot betaling van uw vordering te laten veroordelen. Doorgaans is dit een gerechtelijke procedure bij de rechtbank.

Als de eis in de hoofdzaak niet (tijdig) wordt ingesteld, vervallen de conservatoire beslagen. In dat geval kunt u aansprakelijk worden gehouden voor de schade die door de beslaglegging is veroorzaakt.

Het instellen van de eis in de hoofdzaak is niet noodzakelijk als uw debiteur na beslaglegging alsnog op korte termijn betaalt, maar is wel noodzakelijk indien (volledige) betaling uitblijft. De eis in de hoofdzaak dient in de regel namelijk binnen 2 weken na het eerstgelegde beslag te worden ingesteld.

Onze advocaten kunnen de eis in de hoofdzaak uiteraard ook voor u verzorgen.
 

Kosten beslaglegging: wel of geen beslag leggen?

beslaglegging-beslag-leggenAan beslaglegging zijn kosten verbonden. Hoewel de beslagkosten kunnen worden verhaald op uw debiteur (waarover later meer), is het wel zaak om vooraf een kosten-/batenafweging te maken. Zo wordt voor lagere vorderingen doorgaans geen conservatoir beslag gelegd.

Wanneer is beslaglegging zinvol? Wij denken graag met u mee.

Stel uw vordering is:


Lager dan € 5.000

Wel of geen beslag leggen? Nee.

Voor vorderingen die lager zijn dan € 5.000 adviseren wij geen conservatoir beslag te leggen. De beslagkosten zijn dan namelijk verhoudingsgewijs hoog. Voor lagere vorderingen kunt u beter tot gerechtelijke incasso overgaan, waarna executoriaal beslag kan worden gelegd zodra u beschikt over een vonnis.


Hoger dan € 5.000 maar lager dan € 10.000

Wel of geen beslag leggen? Soms.

Voor vorderingen tussen de € 5.000 en € 10.000 kan conservatoir beslag een verstandige investering zijn als de vordering niet serieus wordt betwist. Voor vorderingen die inhoudelijk ter discussie staan, geldt hetzelfde als hierboven is vermeld voor vorderingen die lager zijn dan € 5.000.


Hoger dan € 10.000

Wel of geen beslag leggen? Ja.

Is uw vordering hoger dan € 10.000? Dan is conservatoire beslaglegging vrijwel altijd een verstandige investering om verhaal voor uw vordering veilig te stellen. De beslagkosten zijn dan immers relatief laag. Zeker gezien onze scherpe vaste prijs voor beslaglegging en de debiteur de beslagkosten moet vergoeden (waarover later meer).
 

Wat kost beslag leggen?

Er spelen 3 soorten kosten bij conservatoire beslaglegging, te weten voor de:

 1. Advocaat: de advocaat rekent kosten voor het opstellen van het beslagrekest en de overige werkzaamheden, zoals de correspondentie met de debiteur, rechtbank en deurwaarder.

 2. Rechtbank: de rechtbank rekent een griffierecht voor het beslagverlof.

 3. Deurwaarder: de deurwaarder rekent explootkosten voor de betekening van de beslagen.Zie de tabel hieronder voor een overzicht van de actuele kosten per 1 januari 2021:

Beslaglegging (conservatoir) Tarief BTW 21% Toelichting
Vaste prijs advocaat € 1.475 excl. zie advocaatkosten beslaglegging
Verhaalsonderzoek (optioneel) varieert excl. zie verhaalsonderzoek
Griffierecht natuurlijke personen € 309 vrijgesteld zie griffierecht beslaglegging
Griffierecht rechtspersonen € 667 vrijgesteld zie griffierecht beslaglegging
Deurwaarderskosten  varieert excl.  zie deurwaarderskosten beslaglegging


Voor de totale kosten ontvangt u een voorschotfactuur van ons kantoor. De beslaglegging wordt uitgevoerd na ontvangst van uw betaling.

De kosten uit het bovenvermelde overzicht worden hieronder toegelicht:

1. Advocaatkosten beslaglegging (vaste prijs)

Onze vaste prijs voor conservatoire beslaglegging bedraagt € 1.475 exclusief BTW en verschotten (kosten van derden). Bij spoed geldt een spoedtoeslag (factor 1,5/150%).

* Deze vaste prijs geldt alleen voor beslaglegging in een lopend incassodossier. Bij beslaglegging buiten een incassodossier om worden de werkzaamheden op uurbasis in rekening gebracht.


2. Griffierecht beslaglegging

De rechtbank rekent een vast bedrag aan griffierecht voor het beoordelen van het beslagrekest en het verlenen van het beslagverlof.

De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van uw hoedanigheid als beslaglegger. Het griffierecht voor een particulier of eenmanszaak is namelijk lager dan het griffierecht voor rechtspersonen.

Het lagere griffierecht geldt voor beslaglegging op verzoek van een:

 • Particulier
 • Eenmanszaak


Het hogere griffierecht geldt voor beslaglegging op verzoek van een:

 • Besloten vennootschap (B.V.)
 • Naamloze vennootschap (N.V.)
 • Vennootschap onder firma (V.O.F.)
 • Commanditaire vennootschap (C.V)
 • Maatschap
 • Vereniging
 • Stichting
 • Coöperatie
 • Buitenlandse rechtspersoon, zoals een LimitedPer saldo hoeft u trouwens géén griffierecht voor beslaglegging te betalen.

Waarom?

Het griffierecht voor conservatoir beslag strekt in mindering op het griffierecht voor de eis in de hoofdzaak.

Dit werkt als volgt:

 • Is het griffierecht voor de eis in de hoofdzaak hoger? Dan wordt het griffierecht voor het beslag hiermee verrekend, zodat u per saldo niet meer betaalt dan het griffierecht voor de eis in de hoofdzaak.

 • Is het griffierecht voor de eis in de hoofdzaak lager? Dan wordt er geen griffierecht in rekening gebracht voor de eis in de hoofdzaak en betaalt u enkel het griffierecht voor het beslag.


Waarschuwing:

Het verrekenen van griffierechten gaat vaak fout bij rechtbanken. De verrekening blijft dan per abuis achterwege, waardoor er te veel griffierecht in rekening wordt gebracht. In het slechtste geval betaalt u als rechtspersoon € 667 extra griffierecht. Let dus op, want dit soort slordigheden kost onnodig geld. 

Om dit te voorkomen attenderen wij de griffie er altijd op dat het griffierecht moet worden verrekend zodra de eis in de hoofdzaak wordt ingesteld. Overigens gaat het zelfs dan nog regelmatig fout bij de griffie, maar hiervoor kan een verzoek tot aanpassing van het griffierecht worden ingediend. 

3. Deurwaarderskosten beslaglegging

De deurwaarder rekent kosten voor het betekenen van exploten conform het zogenaamde BTAG tarief. BTAG is de afkorting voor het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

De hoogte van de deurwaarderskosten is afhankelijk van het aantal en het soort beslagen.

De deurwaarderskosten van veelvoorkomende beslagen zijn vermeld in het onderstaande overzicht:

Deurwaarderskosten beslaglegging Tarief Bijzonderheden
Beslag roerende zaken € 112,86  
Beslag onroerende zaken € 155,09 tarief is excl. kosten Kadaster
Beslag onder derden op periodieke betaling (zoals loonbeslag) € 128,02  
Beslag onder derden op niet-periodieke betaling (zoals bankbeslag) € 179,86  
Beslag op aandelen in B.V. of N.V. € 245,18  
Beslag op rechten € 223,37  
Beslag op schip € 341,82  
Gerechtelijke inbewaringgeving € 232,60 tarief is excl. kosten gerechtelijk bewaarder
Overbetekening € 72,65  
Overige executiemaatregelen op aanvraag  


De kosten zijn gebaseerd op de geldende tarieven per 1 januari 2021. De hoogte van de deurwaarderskosten varieert enigszins vanwege jaarlijks inflatiecorrecties. De deurwaarderskosten zijn exclusief BTW.

Wat kost beslaglegging in uw zaak?

U kunt zelf eenvoudig uitrekenen wat beslaglegging kost in uw zaak door de verschillende kostenposten bij elkaar op te tellen.

Hieronder vindt u enkele rekenvoorbeelden:

Beslag op bankrekening en onder klant door eenmanszaak

 • Advocaatkosten € 1.475
 • Griffierecht € 309
 • Beslag bankrekening € 179,86
 • Beslag klant € 179,86
 • Overbetekening € 72,65
 • Totale kosten € 2.216,37Beslag op bankrekening, onder klant en op roerende en onroerende zaken door B.V.
 

 • Advocaatkosten € 1.475
 • Griffierecht € 667
 • Beslag bankrekening € 179,86
 • Beslag klant € 179,86
 • Beslag onroerend € 155,09
 • Inschrijving kadaster € 63
 • Beslag roerend € 112,86
 • Overbetekening € 72,65
 • Totale kosten € 2.905,32

 

Beslag op onroerende zaken zoals een woning of bedrijfspand door particulier

 • Advocaatkosten € 1.475
 • Griffierecht € 309
 • Beslag onroerend € 155,09
 • Inschrijving kadaster € 63
 • Overbetekening € 72,65
 • Totale kosten € 2.074,74

 

Beslag op bankrekening en onder klant door eenmanszaak Beslag op bankrekening, onder klant en op roerende en onroerende zaken door B.V. Beslag op onroerende zaken zoals een woning of bedrijfspand door particulier
 • Advocaatkosten € 1.475
 • Advocaatkosten € 1.475
 • Advocaatkosten € 1.475
 • Griffierecht € 309
 • Griffierecht € 667
 • Griffierecht € 309
 • Beslag bankrekening € 179,86
 • Beslag bankrekening € 179,86
 • Beslag onroerend € 155,09
 • Beslag klant € 179,86
 • Beslag klant € 179,86
 • Inschrijving kadaster € 63
 • Overbetekening € 72,65
 • Beslag onroerend € 155,09
 • Overbetekening € 72,65
 
 • Inschrijving kadaster € 63
 
 
 • Beslag roerend € 112,86
 
 
 • Overbetekening € 72,65
 
 • Totale kosten € 2.216,37
 • Totale kosten € 2.905,32
 • Totale kosten € 2.074,74

 
De verschotten (kosten van derden) zijn gebaseerd op de geldende tarieven per 1 januari 2021. De hoogte van de griffierechten en de deurwaarderskosten varieert enigszins vanwege jaarlijks inflatiecorrecties. De advocaatkosten en deurwaarderskosten zijn exclusief BTW.

Komt u er niet uit?

Bel ons gerust op 010 - 820 028 4 en wij rekenen de beslagkosten voor u uit.


Ja, ik wil beslag laten leggen

Kosten beslaglegging voor rekening van uw debiteur

Wist u dat u beslag kunt leggen voor rekening van uw debiteur?

De beslagkosten kunnen namelijk worden doorbelast aan uw debiteur. Bij verhaal van uw vordering vindt dus vergoeding van deze kosten plaats. Uw debiteur krijgt uiteindelijk dus de rekening gepresenteerd.

Hoewel uw debiteur uiteindelijk de rekening gepresenteerd krijgt bij verhaal van uw vordering, moet u de kosten wel voorschieten.

Welke beslagkosten kunnen worden verhaald?

Het verschuldigde griffierecht en de deurwaarderskosten voor beslaglegging komen volledig voor rekening van de debiteur. Uw debiteur dient deze kosten dus integraal aan u te vergoeden.

De advocaatkosten voor beslaglegging komen - afhankelijk van de hoogte van de vordering - (groten)deels of zelfs volledig voor rekening van de debiteur. Bij hogere vorderingen is deze vergoeding namelijk ruimer dan bij lagere vorderingen.

De beslagkosten komen vanzelfsprekend enkel voor vergoeding in aanmerking als uw vordering wordt toegewezen. Wordt uw vordering afgewezen of biedt de debiteur geen verhaal, dan blijven de beslagkosten en proceskosten voor uw rekening. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als komt vast te staan dat uw vordering niet terecht is of de debiteur failleert of wordt toegelaten tot de schuldsanering (WSNP).

** Uw debiteur moet uiteraard wel verhaal bieden voor deze kosten.

Samengevat:

Uitgaande van een terechte vordering worden de beslagkosten (groten)deels of zelfs volledig vergoed door uw debiteur bij verhaal van uw vordering.

Joeri van der Well van Myti Beheer B.V.: "Ook het kostenaspect werd vooraf duidelijk gecommuniceerd, wat ik enorm fijn vond. Ik had echt grip op de kosten. Wij hadden namelijk een vaste prijsafspraak gemaakt" Joeri van der Well van Myti Beheer B.V.: "Ook het kostenaspect werd vooraf duidelijk gecommuniceerd, wat ik enorm fijn vond. Ik had echt grip op de kosten. Wij hadden namelijk een vaste prijsafspraak gemaakt"

Ik bevond mij op onbekend terrein toen ik voor het eerst beslag wilde leggen voor een onbetaalde vordering. Er stond veel op het spel en ik wist dat ik een advocaat nodig had om beslag te leggen, maar ik had geen idee hoeveel tijd erin zou gaan zitten. Omdat het voor mij volstrekt nieuw was, kon ik niet goed overzien wat de consequenties zouden zijn qua kosten. Zeker niet als er op basis van uurtje-factuurtje wordt gewerkt. e-Legal incasso advocaten heeft mij echter goed wegwijs gemaakt in deze nieuwe materie. Vooraf is duidelijk geschetst hoe het traject zou verlopen. Ook het kostenaspect werd vooraf duidelijk gecommuniceerd, wat ik enorm fijn vond. Ik had echt grip op de kosten. Wij hadden namelijk een vaste prijsafspraak gemaakt met uitzondering van de deurwaarderskosten. Hierdoor ben ik achteraf niet of nauwelijks voor verrassingen komen te staan. Alleen de deurwaarderskosten vielen wat hoger uit dan ik had gedacht. Wat ik ook heel prettig vond, is dat zij bij de incasso mee dachten in de strategie. Hierdoor heb ik alle mogelijkheden goed kunnen benutten, waardoor de beslaglegging gericht en effectief kon plaatsvinden.

Veelgestelde vragen over beslaglegging

Wilt u meer weten over beslaglegging? Dan beantwoorden wij uw vragen uiteraard graag. Hieronder geven wij antwoord op veelgestelde vragen:

Wie heeft voorrang bij beslaglegging?

Beslaglegging creëert helaas geen voorrang.

Ook leidt beslaglegging niet tot prioriteit of een separatistpositie.

Als er meerdere beslagleggers zijn, vindt er verdeling plaats naar rato van de vorderingen van de beslagleggers. Ook de wettelijke rangorde speelt hierbij een rol:

 • Preferente vorderingen gaan vóór concurrente vorderingen, en
 • Concurrente vorderingen gaan vóór achtergestelde vorderingen

Ons advies:

Wacht niet af totdat u de buit met andere beslagleggers moet delen. Zorg ervoor dat u de eerste bent die beslag legt. Want dan hebt u de beste kans dat uw vordering wordt betaald onder druk van beslaglegging.

Moet beslaglegging worden aangekondigd?

Conservatoire beslaglegging hoeft niet te worden aangekondigd.

Het is meestal zelfs zeer onverstandig om dit te doen omdat het verrassingseffect dan weg is. Als u uw debiteur vooraf waarschuwt, geeft u hem namelijk de mogelijkheid om gelden weg te sluizen of zaken te verduisteren.

Wel is het mogelijk om in het algemeen rechtsmaatregelen aan te kondigen. Het aanzeggen van rechtsmaatregelen kan plaatsvinden in een voorafgaande sommatiebrief in het kader van een buitengerechtelijke incassotraject

Het aanzeggen van rechtsmaatregelen is echter niet per se noodzakelijk bij conservatoire beslaglegging gelet op het doel van beslaglegging, te weten verhaal veiligstellen voor uw vordering. De gedragsregels voor advocaten vermelden hierover het volgende in artikel 6 lid 2:

'De advocaat is gehouden, alvorens hij overgaat tot het nemen van rechtsmaatregelen en in het bijzonder tot het nemen van executiemaatregelen, zijn wederpartij of, zo deze wordt bijgestaan door een advocaat, die advocaat van zijn voornemen kennis te geven, tenzij in het uitzonderlijke geval dat een bijzonder belang van de cliënt zich daar kennelijk tegen verzet. In beginsel dient hij daarbij een redelijke tijd voor beraad te geven. Waar redelijkerwijs mogelijk voert hij overleg over het tijdstip van behandeling van een zaak.'

De toelichting op deze gedragsregel vermeldt hierover:

'Conservatoir beslag valt buiten het bereik van deze gedragsregel, omdat de advocaat in dat geval zijn handen vrij moet hebben om ten behoeve van het behartigen van het belang van zijn cliënt, snel maatregelen met een tijdelijk karakter te nemen, zonder dit aan de wederpartij te hoeven aankondigen (HvD 17 september 2012, ECLI:NL:TAHVD:2012:YA3488). In het tweede lid is dit duidelijk gemaakt door aan te geven dat een uitzondering bestaat in het uitzonderlijke geval dat een bijzonder belang van de cliënt zich daar kennelijk tegen verzet. Met de uitzondering wordt derhalve voornamelijk bedoeld het nemen van bewarende maatregelen.'

(tekst gedragsregels actueel per 2021)

Wat mag niet bij beslaglegging?

In Nederland kan relatief makkelijk conservatoir beslag worden gelegd. Hoewel beslaglegging mogelijk is op vrijwel het volledige vermogen en inkomen van uw debiteur, stellen de wet en rechtspraak wel enkele beperkingen aan conservatoire beslaglegging.

beslagsyllabusDe voornaamste beperkingen blijken uit de zogenaamde beslagsyllabus. De beslagsyllabus bevat rechterlijk beleid ten aanzien van de eisen waaraan beslagrekesten moeten voldoen. Ook bevat de beslagsyllabus 'best practises'.

Bij de opsomming van de beslagobjecten hierboven zijn al enkele objecten vermeld waarop geen beslag mag worden gelegd. Ook is vermeld op welke beslagobjecten pas beslag mag worden gelegd nadat de rechter de debiteur heeft gehoord.

Hieronder worden de beperkingen toegelicht die voor bepaalde beslagobjecten gelden. Dit zijn de beperkingen die voor de zakelijke incasso-praktijk het belangrijkst zijn:

Beslag op de handelsvoorraad

In de regel wordt geen verlof verleend voor conservatoir beslag op een handelsvoorraad. De beslagsyllabus vermeldt hierover het volgende:

'Indien verlof voor beslag op de inventaris van een onderneming wordt gevraagd, dient vermeld te worden dat de handelsvoorraad niet onder de inventaris wordt begrepen. Doet men dat niet of ingeval wel beslag op de handelsvoorraad wordt beoogd, dan dient men er rekening mee te houden dat de voorzieningenrechter eerst beide partijen zal willen horen alvorens op het gevraagde verlof te beslissen. Gezien de verstrekkende gevolgen voor de beslagdebiteur van een beslag op zijn handelsvoorraad, zal een verzoek tot het daarop mogen leggen van beslag (extra) goed gemotiveerd moeten zijn.'

Beslag op toekomstige vorderingen of niet opeisbare vorderingen

Rechters zijn zeer terughoudend bij het verlenen van verlof voor conservatoir beslag op een toekomstige vordering of nog niet opeisbare vordering. Beslaglegging is niet onmogelijk, maar het verzoek dient wel goed te worden gemotiveerd. De beslagsyllabus vermeldt hierover het volgende:

'Slechts indien sprake is van bijzondere omstandigheden kan verlof verleend worden voor beslag uit hoofde van een toekomstige/nog niet opeisbare vordering. Daarbij speelt een rol hoe zeker of onzeker de toekomstige vordering is en hoe aannemelijk is dat de gerekwestreerde niet aan zijn toekomstige verbintenis zal voldoen.'


Beslag op kredietruimte

In de rechtspraak is geoordeeld dat beslag op kredietruimte niet mogelijk is. Bij een roodstand treft het beslag dus geen doel. De beslagsyllabus vermeldt hierover het volgende:

'Beslag op niet-benutte kredietruimte is niet mogelijk (zie Hoge Raad 29 oktober 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP4504; NJ 2006, 203; JOR 2004, 338). Een uitdrukkelijk verzoek om verlof voor conservatoir beslag op niet benutte kredietruimte zal dus moeten worden afgewezen. Overigens kan de ontvanger der belastingen op grond van artikel 19 lid 4 Invorderingswet wel conservatoir beslag op kredietruimte leggen.'

Beslag op bankrekening van derde

Hoewel derdenbeslag (= beslag onder derden ten laste van uw debiteur) mogelijk is, is beslaglegging op de bankrekening van een derde niet mogelijk. De beslagsyllabus vermeldt hierover het volgende:

'Er mag nooit verlof worden verleend voor het leggen van beslag op de bankrekening van de derde zelf. Ook niet op het bedrag dat ten gunste van de schuldenaar op de bankrekening van die derde staat of wordt verwacht. Als dat wel gebeurt, kan de derde-beslagene zelf niet meer over zijn rekening beschikken.'


Beslag op bankgarantie

Een beslag op een bankgarantie is mogelijk, maar niet als het voorgenomen beslag toeziet op dezelfde rechtsverhouding als waarvoor de bankgarantie is gesteld. De beslagsyllabus vermeldt hierover het volgende: 

'in het algemeen is een conservatoir beslag onder de garanderende bank uit hoofde van dezelfde rechtsverhouding waarin de garantie is verstrek (abstracte bankgarantie), in beginsel niet toelaatbaar, nu zodanig beslag de uitbetaling van de garantie frustreert en daardoor in strijd komt met het doel en de strekking van de bankgarantie te weten: eerst betalen, dan praten.' 

Hoe werkt beslaglegging op periodieke betalingen zoals loonbeslag of beslag op een uitkering?

Bij conservatoire beslaglegging op periodieke betalingen wordt de debiteur vóóraf wordt gehoord alvorens het beslagverlof kan worden verleend.

Bij dit soort beslagen is het gebruikelijke verrassingseffect van conservatoir beslag dus weg. De debiteur wordt immers vooraf gewaarschuwd.

U loopt dus het risico dat uw debiteur maatregelen neemt om de gevolgen van de overige beslagen te beperken. Denk bijvoorbeeld aan het overboeken van banktegoeden of het verduisteren van waardevolle zaken.

Hoe kan dit worden voorkomen?

Gesplitste behandeling beslagrekest bij beslag op periodieke betalingen

De rechtbank kan worden verzocht om een gesplitste behandeling van het beslagrekest. Dit houdt in dat het verlof voor de overige beslagen (waarvoor de debiteur niet wordt gehoord) alvast door de rechter wordt verleend. Deze beslagen kunnen dan alvast worden gelegd. Daarna wordt de debiteur pas opgeroepen om te worden gehoord voor beslag op de periodieke betalingen.

In theorie klinkt dit goed. Helaas lopen theorie en praktijk weleens uiteen.

Hoewel de rechtbank kan worden verzocht om een gesplitste behandeling van het beslagrekest, bestaat in de praktijk het risico dat de rechtbank de debiteur per abuis direct oproept. Dus voordat de overige beslagen kunnen worden gelegd.

Daarnaast speelt het risico dat de rechter ook voor de overige beslagobjecten pas verlof verleent nadat de debiteur is gehoord, met alle gevolgen van dien.

Wilt u dit risico niet lopen omdat uw financieel belang groot is?

Afzonderlijke beslagrekesten indienen bij beslag op periodieke betalingen

Om dit risico te voorkomen, kunnen afzonderlijke beslagrekesten worden ingediend. Er wordt dan eerst beslagverlof verzocht voor de beslagobjecten waarbij de debiteur niet wordt gehoord. Daarna wordt pas beslagverlof verzocht voor de beslagobjecten waarbij de debiteur wel wordt gehoord.

Hoewel dit de veiligste manier is, brengt dit brengt wel dubbele kosten met zich mee voor griffierecht. Ook de kosten van de advocaat zijn hoger omdat er 2 beslagrekesten moeten worden opgesteld en er bovendien een mondelinge behandeling moet worden bijgewoond. Ook de deurwaarderskosten zijn (iets) hoger omdat er meer overbetekeningen noodzakelijk kunnen zijn gezien het tijdsverloop tussen de beslagen.

Is een advocaat nodig om beslag te leggen?

Ja, u hebt een advocaat nodig voor conservatoire beslaglegging. Het benodigde processtuk dient namelijk door een advocaat te worden ingediend. Een incassobureau, jurist of deurwaarder kan dit niet. Wel voert de deurwaarder de beslagen feitelijk uit.

Voor executoriaal beslag is geen advocaat nodig.

In onze incassopraktijk wordt vrijwel dagelijks beslag gelegd. Doe daarom gerust een beroep op onze gespecialiseerde incasso advocaten om snel beslag te leggen voor uw vordering.

Meerdere incasso advocaten van ons kantoor zijn aangesloten bij de VIA, de Vereniging van incasso- en procesadvocaten.

Is beslaglegging in het buitenland mogelijk?

Het verschilt per land of conservatoire beslaglegging mogelijk is en zo ja, onder welke voorwaarden.

Wij kunnen als Nederlandse advocaten beslagen laten leggen in Nederland. Om beslagen te leggen in het buitenland, hebt u doorgaans een buitenlandse advocaat nodig.

Wel is het sinds 2017 mogelijk om Europees Bankbeslag te leggen. Dit betreft een bankbeslag op buitenlandse bankrekeningen. Een Europees Bankbeslag kan worden aangevraagd bij de Nederlandse rechter.

Wilt u beslag leggen op een buitenlandse bankrekening? Bijvoorbeeld in België, Frankrijk, Duitsland of Spanje? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Wat gebeurt er met een beslag bij een faillissement?

Bij een faillissement van uw debiteur vervallen alle beslagen. Dit geldt zowel voor conservatoire als voor executoriale beslagen. Beslagleggers kunnen hun bevoegdheden dus niet meer uitoefenen. De curator hoeft zich dus niets aan te trekken van eerder gelegde beslagen bij faillissement van uw debiteur.

Na faillissement kan ook geen beslag meer worden gelegd op goederen in de faillissementsboedel.Ja, ik wil beslag laten leggen

Cookie-voorkeuren

Wij gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden voor statistische en analytische doeleinden om u de beste ervaring op onze website te bieden.

Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid
Wij respecteren uw privacy

U kunt uw cookie-voorkeuren instellen door de verschillende hieronder beschreven cookies te accepteren of te weigeren

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Vereist
Voorkeuren

Met voorkeurscookies kan een website informatie onthouden die de manier verandert waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Statistieken

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.