No cure no pay

No cure no pay incasso (incasseren wij niets, dan betaalt u ons niets)

7 voordelen van no cure no pay incasso

 • Geen kosten bij geen resultaat
 • Slagingspercentage 94% (2017)
 • 100% van de hoofdsom bij verhaal
 • Uw debiteur betaalt de kosten
 • Geen abonnement nodig
 • Duidelijke voorwaarden: alles staat online
 • Wij zetten ons tot het uiterste in!


Waarom no cure no pay incasso?

De meeste advocatenkantoren werken op uurbasis. U maakt dan altijd kosten; of er wel of niet wordt geïncasseerd. In beide situaties zijn de kosten net zo hoog, want bij een uurtarief ontbreekt het directe verband tussen de kosten en het resultaat.

Natuurlijk wegen de kosten zwaarder als er niet kan worden geïncasseerd. Dan zijn het immers kosten op het spreekwoordelijke sterfhuis.

Wij werken op no cure no pay basis omdat wij liever geld verdienen voor onze klanten dan geld kosten. Het geeft ons namelijk een beter gevoel om van toegevoegde waarde te zijn dan een kostenpost te zijn.

Incasso moet per saldo immers meer opleveren dan kosten.

Ook houden wij van een uitdaging. No cure no pay incasso daagt ons méér uit. Bij no cure no pay telt alleen het resultaat. Wij zetten ons dan ook tot het uiterste in om uw vordering te incasseren!


Factuur niet betaald? Wij presenteren uw debiteur de rekening

Betaalt uw debiteur uw factuur niet? Dan presenteren wij uw debiteur de rekening. En de kosten? Die zijn voor rekening van uw debiteur, want die heeft deze kosten immers veroorzaakt.


Buitengerechtelijke incasso op basis van no cure no pay

Wij verzorgen het buitengerechtelijke incassotraject op basis van no cure no pay. Incasseren wij niets, dan betaalt u ons niets. Incasseren wij wel, dan belasten wij de bij de debiteur in rekening gebrachte rente en incassokosten aan u door als vergoeding voor onze buitengerechtelijke werkzaamheden.

Voor 16:00 uur incasso ingediend, dezelfde werkdag actie (!)
incasso indienen

Incasso zonder kosten

Bij verhaal van uw volledige vordering is de incasso zonder kosten. De debiteur betaalt in dat geval namelijk onze kosten.

U ontvangt van ons dan enkel een factuur voor de BTW over onze vergoeding. De BTW kost u per saldo geen geld als u de BTW kunt verrekenen. Na verrekening van de BTW resteert voor u 100% van de hoofdsom. Als u de BTW niet kunt verrekenen, verhogen wij de incassokosten met de BTW, zodat de debiteur naast de kosten ook de BTW over de incassokosten vergoedt.

incasso no cure no pay


Spelregels no cure no pay incasso


Waarom spelregels?

Incasso gaat om geld. Uw geld. Daarvoor zetten wij ons tot het uiterste in. Wij spelen om te winnen, maar spelen eerlijk spel. Daarom gelden er spelregels. Voor ons, maar ook voor u.


Onze spelregels

 1. U mag van ons verwachten dat wij ons maximaal inspannen voor het behoud van de relatie met uw klant.
 2. Verder mag u van ons verwachten dat wij zo nodig maximale druk uitoefenen.
 3. Tot slot mag u van ons verwachten dat wij geen exorbitant hoge kosten in rekening brengen bij uw debiteur.Uw spelregels

Wij spelen eerlijk. Wij verwachten dat u ook eerlijk speelt. U begrijpt ook wel dat wij voor onze inspanningen willen worden beloond als wij uw vordering incasseren. Dat is niet meer dan redelijk. Want als wij niets incasseren, hoeft u ons ook niets te betalen. Dit laatste veronderstelt natuurlijk wel dat wij door u daadwerkelijk in staat worden gesteld om uw vordering te kunnen incasseren. Daarom gelden voor u de volgende spelregels.

 1. Wij verwachten dat u een gegronde vordering indient.
 2. Verder verwachten wij dat u ons in staat stelt ons werk te doen.
 3. Tot slot verwachten wij dat u uw incasso online indient.


Download onze no cure no pay incassovoorwaarden

no cure no pay incasso advocaat

incasseren no cure no pay

no cure no pay geen kosten

Voor 16:00 uur incasso ingediend, dezelfde werkdag actie (!)
incasso indienen
no cure no pay incasso

Waarvoor geldt no cure no pay incasso wél en niet?

No cure no pay geldt wél voor incasso van uw zakelijke vorderingen op zakelijke debiteuren. Dus voor business to business incasso (b2b incasso). 

No cure no pay incasso is bedoeld voor incasso van:

 • Facturen
 • Leningen
 • Huur


No cure no pay geldt niet voor incasso van vorderingen:

 • waarvoor maatwerk noodzakelijk is
 • die inhoudelijk worden betwist
 • die lager zijn dan € 1.000,00
 • die ouder zijn dan 1 jaar
 • op particuliere debiteuren
 • op buitenlandse debiteuren


Download onze no cure no pay incassovoorwaarden