No cure no pay

Onze disclaimer

Gebruiksvoorwaarden voor onze website

Gebruik van onze website (e-legal.nl) is onderworpen aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken van onze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie op onze website

Wij stellen de informatie op onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. Zo verrichten wij vrijwel dagelijks aanpassingen om de informatie volledig en actueel te houden. Toch kan het voorkomen dat de informatie niet te allen tijde volledig, actueel en daarmee correct is. Juridische ontwikkelingen kunnen immers snel gaan. Laat het ons daarom gerust weten als u denkt dat bepaalde informatie niet volledig, actueel of correct is door een reactie te plaatsen op de betreffende pagina of door ons contactformulier in te vullen.

Ook is het mogelijk dat de informatie op onze website niet goed aansluit op uw concrete situatie. De informatie is immers bedoeld ter algemene informatie en strekt niet ter vervanging van juridisch advies in uw concrete situatie. U doet er daarom verstandig aan om juridisch advies in te winnen. Neem gerust contact met ons op voor gratis incasso advies in uw concrete situatie. 

Gezien het voorgaande aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website. Het gebruik van de informatie geschiedt dus op eigen risico.


Gebruik van onze website en incasso portal

Onze website en incasso portal zijn uitstekend bereikbaar. Zowel de website als incasso portal worden gehost op snelle en stabiele servers, zodat tijdelijke onbereikbaarheid wegens technische storingen zeldzaam is. Toch kan het voorkomen dat onze website en incasso portal tijdelijk niet beschikbaar zijn of tijdelijk niet foutloos of zonder onderbrekingen functioneren vanwege technische storingen bij derden. Hoewel wij er alles aan doen om eventuele storingen zo snel mogelijk te laten verhelpen, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de tijdelijke onbeschikbaarheid of het niet-functioneren van onze website of incasso portal. Het gebruik van onze incasso portal is verbonden aan nadere voorwaarden. Zie voor meer informatie artikel 4 van onze algemene voorwaarden.

Gebruik van e-mail

Hoewel wij goed bereikbaar zijn per e-mail (wij proberen altijd binnen 1 werkdag te reageren), kan de tijdige ontvangst of verwerking van e-mails technisch gezien nooit volledig worden gegarandeerd. Wij aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet (tijdig) ontvangen of verwerken van e-mails. U doet er daarom verstandig aan om bij spoed een ontvangstbevestiging te verzoeken of na te bellen of uw e-mail in goede orde is ontvangen. Tenzij u ons uitdrukkelijk anders heeft geïnstrueerd, hanteren wij het door u aan ons bekend gemaakte e-mailadres als uw primaire contactadres. Het gebruik van e-mail is verbonden aan nadere voorwaarden. Zie voor meer informatie artikel 4 van onze algemene voorwaarden.

Vertrouwelijkheid informatie

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid van informatie via onze website, incasso portal en e-mail te waarborgen. Zo zijn onze website en incasso portal voorzien van een HTTPS protocol en beveiligd met een SSL certificaat. Dit betekent dat alle informatie versleuteld wordt verzonden. Hierdoor is de vertrouwelijkheid van informatie technisch gezien zo veel mogelijk gewaarborgd. Vanwege de aan elektronisch berichtenverkeer inherente veiligheidsrisico’s kan de veiligheid echter nooit volledig worden gegarandeerd. U aanvaardt dit risico door ons elektronisch vertrouwelijke informatie zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging te zenden. Behoudens andersluidende afspraak verzenden wij e-mails aan u ook zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging.

Advocaat-cliënt relatie

Een advocaat-cliënt relatie komt niet zonder meer tot stand doordat u informatie verzendt of ontvangt via onze website, incasso portal of e-mail. Net zoals het u vrijstaat om vrijblijvend contact met ons op te nemen, staat het ons vrij om een opdracht wel of niet te aanvaarden. Om deze reden komt een advocaat-cliënt relatie doorgaans pas tot stand na bevestiging van de opdracht door ons kantoor.

Hyperlinks

Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden om u snel en eenvoudig van relevante informatie te kunnen voorzien. Wij hebben logischerwijs geen zeggenschap over websites van derden en zijn ook niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Om deze reden aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden waarnaar wij verwijzen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele  eigendomsrechten op onze website en de inhoud daarvan berusten bij ons kantoor en onze licentiegevers. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons kantoor of onze licentiegevers. Verwijzing naar onze website door een hyperlink (koppeling) is uiteraard toegestaan.

Download onze disclaimer in PDF.

Cookie-voorkeuren

Wij gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden voor statistische en analytische doeleinden om u de beste ervaring op onze website te bieden.

Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid
Wij respecteren uw privacy

U kunt uw cookie-voorkeuren instellen door de verschillende hieronder beschreven cookies te accepteren of te weigeren

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Vereist
Voorkeuren

Met voorkeurscookies kan een website informatie onthouden die de manier verandert waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Statistieken

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.