Mediarecht

Wat is mediarecht?

Mediarecht is de wet- en regelgeving over alles wat met media te maken heeft.

wat is mediarechtHet mediarecht waarborgt dat de media het publieke belang dient en de fundamentele rechten en vrijheden van individuen worden beschermd, bijvoorbeeld tegen onrechtmatige en soms zelfs strafbare gedragingen.

Daarom geeft het mediarecht vooral regels over de regulering van de media en de de verspreiding van informatie via de verschillende mediakanalen, zoals kranten, radio, televisie, internet en social media.

Kenmerkend voor het mediarecht is dat er vaak sprake is van botsende grondrechten. Denk hierbij aan het recht op vrijheid van meningsuiting enerzijds en het recht tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer anderzijds. 

Het mediarecht is continu in beweging. Zo roepen nieuwe media voortdurend nieuwe vragen op, bijvoorbeeld bij gebruik van nieuwe internetmedia en social media (blogs, vlogs, socials, etc.). Het online bereik van nieuwe media kan enorm zijn, zeker via social media en zoekmachines. Zo kunnen online reviews bedrijven maken, maar ook breken. De persoonlijke en financiële belangen kunnen dan ook groot zijn.

De specifieke wetten en regels binnen het mediarecht verschillen per onderwerp (waarover hierna meer).

Wat valt onder het mediarecht?

mediarechtHet mediarecht is vrij complex omdat het meerdere rechtsgebieden omvat, zoals het:

  • Auteursrecht
  • Portretrecht
  • Civiel recht
  • Strafrecht
  • Privacyrecht
  • Reclamerecht


Binnen deze rechtsgebieden vallen tal van onderwerpen te onderscheiden. Zo gaat het op civielrechtelijk gebied in mediazaken vooral om contractenrecht en onrechtmatige daad, zoals onrechtmatige uitingen, publicaties en reviews. In het strafrecht gaat het in mediazaken vooral om smaad en laster.


Wat zijn de belangrijkste wetten en regels in het mediarecht?

...


Hulp nodig bij mediarecht?

...