Hoofdelijke aansprakelijkheid

Bent u hoofdelijk aansprakelijk gesteld? Of wilt u juist iemand anders aansprakelijk stellen?

Lees dan door en ontdek wat hoofdelijke aansprakelijkheid is en hoe dit werkt.

Inhoudsopgave hoofdelijke aansprakelijkheid

 • Wat is hoofdelijke aansprakelijkheid?
 • Wat is het wetsartikel voor hoofdelijke aansprakelijkheid?
 • Hoe werkt hoofdelijke aansprakelijkheid?
 • Wanneer is iemand hoofdelijk aansprakelijk?
 • Is hoofdelijke aansprakelijkheid regel of uitzondering?
 • Voorbeelden van hoofdelijke aansprakelijkheid
  • Rechtspersonen
  • Bestuurders
  • VOF
  • BV
  • Maatschap?
  • Stichting?
  • Eenmanszaak?
  • Onrechtmatige daad
  • Huurovereenkomst
 • Help! Ik ben hoofdelijk aansprakelijk gesteld. Wat nu?
 • Gratis advies over hoofdelijke aansprakelijkheid (Tip!)


Klik op een van de bovenvermelde links om direct naar het betreffende onderwerp te gaan.

Wat is hoofdelijke aansprakelijkheid?

wat is hoofdelijke aansprakelijkheidHoofdelijke aansprakelijkheid is aansprakelijkheid van iedere schuldenaar (debiteur) voor de gehele verschuldigde prestatie. De schuldeiser kan dan alle schuldenaren voor het volledige bedrag aanspreken. De schuldeiser kan zich dus richten op de schuldenaar die het meeste verhaal biedt.

Vervolgens is het aan de schuldenaren om onderling regres te halen, maar de schuldeiser staat daar verder dus buiten.

Een schuldeiser heeft bij hoofdelijke aansprakelijkheid dus een gunstigere rechtspositie dan een schuldeiser waarvoor dit niet geldt.

Zonder hoofdelijke aansprakelijkheid is een vordering namelijk enkel te verhalen voor gelijke delen. Dit laatste betekent dat een schuldeiser iedere schuldenaar enkel voor een gelijk deel kan aanspreken, bijvoorbeeld ieder voor de helft uitgaande van twee aansprakelijke personen, zoals bij maten in een maatschap.

Hoofdelijke aansprakelijkheid wordt ook wel hoofdelijke gehoudenheid of hoofdelijke verbondenheid genoemd.

Bij hoofdelijke aansprakelijkheid ziet de hoofdelijkheid toe op een aansprakelijkheidsgrond. Hoofdelijke gehoudenheid of verbondenheid kan ook toezien op andere prestaties, zoals het terugbetalen van een lening.


Wat is het wetsartikel voor hoofdelijke aansprakelijkheid?

Het voornaamste wetsartikel voor hoofdelijke aansprakelijkheid is artikel 6:6 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Dit wetsartikel luidt als volgt:

'In de prestatie ondeelbaar of vloeit uit de wet, gewoonte of rechtshandeling voort dat de schuldenaren ten aanzien van een zelfde schuld ieder voor het geheel aansprakelijk zijn, dan zijn zij hoofdelijk verbonden.'

(tekst wetsartikel actueel per 2022)

Maar ook andere wetsartikelen geven regels over hoofdelijke aansprakelijkheid, zoals:

 • artikel 6:7 BW over de aansprakelijkheid van schuldenaren
 • artikel 6:9 BW over de externe werking van kwijtschelding en over uitstel van betaling
 • artikel 6:10 BW over de bijdrageplicht van schuldenaren onderling
 • artikel 6:11 BW over verweermiddelen van schuldenaren onderling
 • artikel 6:12 BW over subrogatie (voor overgang van de regresvordering)
 • artikel 6:13 BW over omslag bij insolvabiliteit van schuldenaren onderling
 • artikel 6:14 BW over de interne werking van afstand door de schuldeiser


Tot slot zijn er nog wetsartikelen die bepalen in welke situaties er hoofdelijke aansprakelijkheid bestaat, zoals:


Op deze verschillende situaties wordt later uitgebreider ingegaan (zie hieronder).


Hoe werkt hoofdelijke aansprakelijkheid?

...