Ontbinding huurovereenkomst

Hulp nodig bij ontbinding van de huurovereenkomst?

ontbinding huurovereenkomst of huurcontractWilt u als verhuurder de huurovereenkomst ontbinden? Bijvoorbeeld omdat er sprake is van:

 • huurachterstand
 • overlast of hinder
 • illegale onderhuur
 • andere vormen van wanprestatie


Onze gespecialiseerde huurrecht advocaten kunnen u helpen bij ontbinding van het huurcontract met uw huurder. Dit geldt zowel voor woonruimte als voor bedrijfsruimte en kantoorruimte.

Doe daarom gerust een beroep op ons en profiteer van de volgende voordelen:

 • Hoog slagingspercentage door ruime proceservaring
 • Als beste beoordeeld (gemiddeld cijfer: 9,6)
 • Als advocaten voeren wij alle gerechtelijke procedures
 • Vorder ontbinding, ontruiming en schadevergoeding!
 • 30 minuten gratis huurrecht advies
 • Landelijke dekking
 • Vaste prijs mogelijk
 • Uw debiteur vergoedt de kosten gedeeltelijk
 • Veel tevreden klanten (waaronder veel verhuurders)

 

Advocaat ontbinding huurovereenkomst vergelijken

Bent u op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in ontbinding van huurovereenkomsten?

In onderstaand overzicht kunt u precies zien welke verschillen er bestaan tussen ons advocatenkantoor en andere huurrecht advocaten. Zo ziet u direct wie de beste partij is voor ontbinding van het huurcontract.

e-Legal
Andere huurrecht advocaten
Gespecialiseerd in huurrecht
No cure no pay voor huurincasso
Als beste beoordeeld
Gratis huurrecht advies
Landelijke dekking
Online portal
Vaste prijs mogelijk
Ook gespecialiseerd in incasso
Ook gespecialiseerd in beslag leggen
Ook gespecialiseerd in faillissement aanvragen
Werkt alleen voor verhuurders en zakelijke huurders
Werkt ook voor particuliere huurders
Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging)Recent gewonnen rechtszaken over ontbinding van huurovereenkomsten

Onze advocaten hebben recent de volgende huurzaken gewonnen waarvan het vonnis is gepubliceerd op rechtspraak.nl:Huurcontract ontbinden? Bel ons voor gratis advies 

huurcontract of huurovereenkomst ontbindenBel ons gerust als u wilt sparren met een gespecialiseerde huurrecht advocaat. Dan kunnen wij samen bespreken of ontbinding van het huurcontract mogelijk is.

 • In 1 minuut doorverbonden met een huurrecht advocaat
 • Samen sparren over uw huurzaak
 • Vrijblijvend juridisch advies over ontbinding van het huurcontract
 • Op werkdagen van 09:00 - 17:00 uur (lokaal tarief)


Wij bieden gratis huurrecht advies aan voor:

 • zakelijke verhuurders
 • zakelijke huurders (zoals bedrijven)
 • particuliere verhuurders (zoals vastgoedbeleggers)

Bel ons op 010 - 820 028 4

Of laat ons u vrijblijvend terugbellen door hieronder uw contactgegevens in te vullen. Dan bellen wij u zodra het u uitkomt. Dit is praktisch als u contact wilt opnemen buiten onze openingstijden.

Wij werken niet voor particuliere huurders. Particuliere huurders die op zoek zijn naar een pro deo advocaat verwijzen wij graag naar het Juridisch Loket of de Raad voor Rechtsbijstand

Contact opnemen voor gratis huurrecht advies 

Ja, neem vrijblijvend contact met mij op voor gratis advies.

 

Naam*:
Bedrijfsnaam:
Telefoon*:
Hoogte vordering:
Uw bericht*:
Velden met een * zijn verplicht
Simone Kitseroo van Vastgoeddata Nederland: "Incasso wordt snel opgepakt en goed afgewikkeld" Simone Kitseroo van Vastgoeddata Nederland: "Incasso wordt snel opgepakt en goed afgewikkeld"

Top! Incasso wordt snel opgepakt en goed afgewikkeld. Sterke punten: snelle behandeling en duidelijk overleg.

Chris Bouma van Stichting Kunst Accommodatie Rotterdam (SKAR): "Kloppende contracten zijn de basis van een soepele vastgoedorganisatie" Chris Bouma van Stichting Kunst Accommodatie Rotterdam (SKAR): "Kloppende contracten zijn de basis van een soepele vastgoedorganisatie"

Kloppende contracten zijn de basis van een soepele vastgoedorganisatie.

Ben van Sleeuwen van Magic Cocktails Europe: "Met name mr. Ed Veldhuizen heeft zich enorm ingespannen en gezorgd ervoor dat de klant (inmiddels niet meer) de rekeningen heeft voldaan. Dus kortom, zeer aan te bevelen!" Ben van Sleeuwen van Magic Cocktails Europe: "Met name mr. Ed Veldhuizen heeft zich enorm ingespannen en gezorgd ervoor dat de klant (inmiddels niet meer) de rekeningen heeft voldaan. Dus kortom, zeer aan te bevelen!"

Een hele goede en heldere ervaring met e-Legal! Uiterst correct te woord gestaan en behandeld. Zeer aan te raden in het ''incasso-verhaal'' Met name mr. Ed Veldhuizen heeft zich enorm ingespannen en gezorgd ervoor dat de klant (inmiddels niet meer) de rekeningen heeft voldaan. Dus kortom, zeer aan te bevelen!

Inhoudsopgave ontbinding huurovereenkomst/huurcontract

 1. Wat is ontbinding van de huurovereenkomst?
 2. Wat is het wetsartikel voor ontbinding van de huurovereenkomst?
 3. Huurcontract ontbinden of opzeggen?


Klik op een van de bovenvermelde links om direct naar het betreffende onderwerp te gaan.

Direct hulp nodig bij ontbinding? Bel ons voor gratis advies (Tip)

Heeft u direct hulp nodig bij ontbinding van het huurcontract? Bel ons voor gratis advies op 010 - 820 028 4

1. Wat is ontbinding van de huurovereenkomst?

wat is ontbinding van de huurovereenkomstOntbinding is een vorm van beëindiging van een overeenkomst. Bij ontbinding van de huurovereenkomst eindigt deze dus.

Ontbinding van het huurcontract wordt uitgesproken door de rechter. Behoudens enkele wettelijke uitzonderingen zijn partijen zelf niet bevoegd om een huurcontract te ontbinden. Hiervoor is dus een gerechtelijke procedure nodig.

Ontbinding is niet hetzelfde als opzegging. Opzegging is een meer reguliere vorm van beëindiging, waarbij partijen de huurovereenkomst zelf opzeggen. Ook dienen bij opzegging termijnen en formaliteiten in acht te worden genomen. Opzegging is doorgaans geregeld in het huurcontract, dan wel in de toepasselijke algemene voorwaarden (algemene bepalingen).

2. Wat is het wetsartikel voor ontbinding van de huurovereenkomst?

Voor ontbinding van de huurovereenkomst bestaat geen specifiek wetsartikel. De wet bevat namelijk meerdere artikelen die toezien op ontbinding.

Een deel van deze wetsartikelen is algemeen van aard, zoals de artikelen 6:265 t/m 6:279 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

De wettelijke regeling voor ontbinding uit artikel 6:265 lid 1 BW luidt als volgt:

'Iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van een van haar verbintenissen geeft aan de wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.'

(tekst wetsartikel actueel per 2022)

Toegespitst op huur betekent dit dat de tekortkoming van voldoende gewicht moet zijn om de huurovereenkomst te ontbinden.

Een ander van deze wetsartikelen deel ziet specifiek toe op ontbinding van een huurovereenkomst voor woonruimte, zoals 7:231 lid 1 BW (waarover later meer).

3. Huurcontract ontbinden of opzeggen?

Het antwoord op de vraag of het huurcontract kan worden ontbonden of opgezegd, is afhankelijk van de situatie en de toepasselijke huurrechtelijke regels (regimes). Zo zijn de wettelijke regels voor ontbinding en opzegging bij woonruimte anders dan bij bedrijfsruimte of kantoorruimte.

Soms kan een keuze worden gemaakt tussen ontbinding en opzegging, maar in de meeste gevallen is ontbinding de enige mogelijkheid om een huurovereenkomst te beëindigen.

Een voordeel van ontbinding boven opzegging van de huurovereenkomst is dat ontbinding per direct en op ieder moment mogelijk is. Dus ook tussentijds. Ook hoeft er bij ontbinding geen opzegtermijn in acht te worden genomen.

Daarom wordt bij wanbetaling vaak gekozen voor ontbinding in plaats van opzegging, al is opzegging van de huurovereenkomst ook mogelijk. Een huurder die de huur niet betaalt, schiet namelijk tekort in de nakoming van zijn belangrijkste verplichting, te weten het (tijdig) betalen van de huur.

Hoewel opzegging dus ook mogelijk is bij niet-betaling, is ontbinding vaak praktischer (of soms zelfs de enige mogelijkheid). Daarnaast wordt bij ontbinding ook gelijk ontruiming gevorderd, waardoor de huurder uit het gehuurde kan worden uitgezet.

In tegenstelling tot bij opzegging kan de ontbinding van het huurcontract door de verhuurder alleen door de rechter worden uitgesproken. Dit geldt zowel voor woonruimte als voor bedrijfsruimte en kantoorruimte. Dit is geregeld in artikel 7:231 lid 1 BW:

'Ontbinding van een huurovereenkomst met betrekking tot een gebouwde onroerende zaak alsmede een woonwagen in de zin van artikel 235 en een standplaats in de zin van artikel 236 op de grond dat de huurder tekortgeschoten is in de nakoming van zijn verplichtingen, kan slechts geschieden door de rechter, behoudens in het geval van lid 2 en van artikel 210.'

(tekst wetsartikel actueel per 2022)

Twijfelt u tussen ontbinding of opzegging van de huurovereenkomst? Bel ons dan gerust voor gratis huurrecht advies.

Bel ons op 010 - 820 028 4


Veelgestelde vragen over ontbinding van de huurovereenkomst

Hieronder worden veelgestelde vragen over ontbinding van huurovereenkomsten/huurcontracten beantwoord:

Kan ontbinding van de huurovereenkomst zonder rechter?

Nee, ontbinding van de huurovereenkomst kan (in beginsel) uitsluitend door de rechter worden uitgesproken. Behoudens enkele wettelijke uitzonderingen is het niet mogelijk om de huurovereenkomst te ontbinden zonder rechter. Wel kunnen partijen de huurovereenkomst zelf opzeggen, maar dat is niet onder alle omstandigheden mogelijk. Daarom wordt vaak gekozen voor ontbinding van de huurovereenkomst door de rechter.  

Welke rechter is bevoegd om de huurovereenkomst te ontbinden?

De bevoegdheid van de rechter kan worden onderscheiden in absolute bevoegdheid en relatieve bevoegdheid.

De absoluut bevoegde rechter voor ontbinding van de huurovereenkomst is de kantonrechter. Dit blijkt uit artikel 93 sub c van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (RV)

De relatief bevoegde rechter voor ontbinding van de huurovereenkomst is de rechter binnen wiens rechtsgebied het gehuurde is gelegen. Dit is de hoofdregel bij ontbinding van huurovereenkomsten die toezien op huur van woonruimte of bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW.  Dit blijkt uit artikel 103 RV, welk artikel als volgt luidt:

'In zaken betreffende onroerende zaken is mede bevoegd de rechter binnen wiens rechtsgebied de zaak of het grootste gedeelte daarvan is gelegen. In zaken betreffende huur van woonruimte of huur van bedrijfsruimte in de zin van artikel 290 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is echter uitsluitend bevoegd de rechter binnen wiens rechtsgebied het gehuurde of het grootste gedeelte daarvan is gelegen.'

(tekst wetsartikel actueel per 2022)

Bij een gehuurde woning of (artikel 290) bedrijfsruimte in Rotterdam is de kantonrechter van de Rechtbank Rotterdam dus bevoegd om te oordelen over de ontbinding van de huurovereenkomst.

Is ontbinding van de huurovereenkomst in kort geding mogelijk?

Nee, het is niet mogelijk om in kort geding ontbinding van de huurovereenkomst te vorderen. In kort geding kan namelijk uitsluitend een voorlopige voorziening (beslissing) worden gevorderd. Ontbinding van een huurcontract is geen voorlopige beslissing, maar een definitief oordeel, en dat is dus niet mogelijk in kort geding. 

Wel is het mogelijk om in kort geding ontruiming te vorderen. Daarom wordt in de praktijk vaak ontruiming van het gehuurde gevorderd in plaats van ontbinding van het huurcontract. Een huurder die wordt ontruimd, berust namelijk vaak in het kort geding vonnis tot ontruiming. Een ontbindingsprocedure is dan vaak niet meer nodig. Het voordeel hiervan is dat een kort gedingprocedure sneller is dan een ontbindingsprocedure, waardoor u sneller van uw huurder af bent.

Is een advocaat nodig voor ontbinding van de huurovereenkomst?

Voor alle gerechtelijke procedures bij de kantonrechter geldt dat partijen mogen procederen in persoon, dus zonder advocaat. Dit geldt ook voor huurzaken en dus ook voor ontbinding van de huurovereenkomst.

De vraag is echter of dat verstandig is, want gerechtelijke procedures worden niet voor niets vaak door gespecialiseerde advocaten gevoerd. Procederen vergt namelijk zowel kennis van het formele recht (procesrecht) als van het materiële recht (huurrecht).

Bovendien wordt in gerechtelijke procedures waarin ontbinding van de huurovereenkomst wordt gevorderd vaak verweer gevoerd door de (advocaat van de) huurder. Ook is het mogelijk dat de huurder een tegenvordering instelt, bijvoorbeeld voor huurvermindering wegens gebreken. Dit kan een ontbindingsprocedure bij de rechter complexer maken.

U doet er verstandig aan dit niet te onderschatten, want als uw vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst onverhoopt wordt afgewezen, blijft u opgescheept zitten met uw huurder en wordt u ook veroordeeld tot betaling van de proceskosten

Verpruts uw zaak dus niet zelf, maar ga voor zekerheid en doe een beroep op onze huurrecht advocaten. Onze advocaten zijn namelijk gespecialiseerd in ontbindingsprocedures en kunnen voor u het maximale uit uw zaak halen.

Waar kan ik een voorbeeld ontbinding huurovereenkomst vinden?

Zoals vermeld in het antwoord op de vorige vraag raden wij partijen af om zelf in rechte ontbinding van de huurovereenkomst te vorderen. Om deze reden verstrekken wij geen voorbeeld dagvaarding voor ontbinding van de huurovereenkomst.

Wel kunnen wij u een vaste prijs aanbieden voor een ontbindingsprocedure waarin naast ontbinding ook ontruiming en onder omstandigheden ook schadevergoeding kan worden gevorderd. Bel ons op 010 - 820 028 4 voor een vrijblijvende prijsopgave. 

Cookie-voorkeuren

Wij gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden voor statistische en analytische doeleinden om u de beste ervaring op onze website te bieden.

Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid
Wij respecteren uw privacy

U kunt uw cookie-voorkeuren instellen door de verschillende hieronder beschreven cookies te accepteren of te weigeren

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Vereist
Voorkeuren

Met voorkeurscookies kan een website informatie onthouden die de manier verandert waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Statistieken

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.