Huurrecht kantoorruimte

Huurrecht kantoorruimte

huurrecht kantoorruimteVoor de (ver)huur van kantoorruimte geldt het huurrecht voor overige ruimte in de zin van artikel 7:230a BW.

Kantoorruimte betreft de grootste categorie van 230a-ruimte. Kantoorruimte voldoet namelijk niet aan de wettelijke definitie van bedrijfsruimte in de zin artikel 7:290 BW omdat in kantoorruimte geen voor publiek toegankelijk lokaal voor rechtstreekse levering van zaken of diensten aanwezig is.

Het huurrecht voor 230a-ruimte is geregeld in artikel 7:230a BW.


Geen huurbescherming kantoorruimte

Het bovenvermelde wetsartikel voor overige ruimte (7:230a BW) is het enige specifieke artikel dat geldt voor (ver)huur van kantoorruimte. Er geldt dus geen huurbescherming voor kantoorruimte (!).

Het belangrijkste verschil tussen 230a-ruimte en 290-ruimte is namelijk dat de huurder van 230a-ruimte geen huurbescherming, maar enkel ontruimingsbescherming heeft (waarover hierna meer).


Ontruimingsbescherming kantoorruimte

Het bovenvermelde wetsartikel voor overige ruimte zoals kantoorruimte luidt als volgt:

1.   Heeft de huur betrekking op een gebouwde onroerende zaak of gedeelte daarvan en is die zaak of dat gedeelte noch woonruimte, noch bedrijfsruimte in de zin van deze titel, dan kan de huurder na het einde van de huurovereenkomst de rechter verzoeken de termijn waarbinnen ontruiming moet plaats vinden, te verlengen. Het verzoek moet worden ingediend binnen twee maanden na het tijdstip waartegen schriftelijk ontruiming is aangezegd.

2.   Het eerste lid geldt niet in geval de huurder zelf de huur heeft opgezegd, uitdrukkelijk in de beëindiging daarvan heeft toegestemd of veroordeeld is tot ontruiming wegens niet nakoming van zijn verplichtingen.

3.   De verhuurder kan niet verlangen dat de huurder voor het einde van de in lid 1 bedoelde termijn tot ontruiming overgaat. De indiening van het verzoek schorst de verplichting om tot ontruiming over te gaan, totdat op het verzoek is beslist.

4.   Het verzoek wordt slechts toegewezen indien de belangen van de huurder en van de onderhuurder aan wie bevoegdelijk is onderverhuurd, door de ontruiming ernstiger worden geschaad dan die van de verhuurder bij voortzetting van het gebruik door de huurder. Het verzoek wordt niettemin afgewezen, indien de verhuurder aannemelijk maakt dat van hem wegens onbehoorlijk gebruik van het verhuurde, wegens ernstige overlast, de medegebruikers dan wel hemzelf aangedaan, of wegens wanbetaling niet gevergd kan worden dat de huurder langer het recht op het gebruik van de zaak of gedeelte daarvan behoudt.

5.   De verlenging kan worden uitgesproken voor een termijn van ten hoogste een jaar na het eindigen van de overeenkomst. Deze termijn kan op verzoek van de huurder nog tweemaal telkens met ten hoogste een jaar worden verlengd. Het verzoek tot verlenging moet uiterlijk een maand voor het verstrijken van de termijn worden ingediend. Lid 3, tweede zin, en lid 4 zijn van toepassing.

6.   Zo partijen het niet eens zijn over de som die de huurder gedurende de termijn waarmee de verlenging heeft plaats gevonden, voor het gebruik van de zaak of gedeelte daarvan verplicht is te betalen, stelt rechter deze som vast op een, gezien het huurpeil ter plaatse, redelijk bedrag. Hij kan, zo een der partijen dit verzoekt, te dier zake een voorlopige voorziening treffen. Voor het overige blijven gedurende deze termijn de rechten en verplichtingen uit de huurovereenkomst tussen partijen van kracht.

7.   Bij afwijzing van het verzoek stelt de rechter het tijdstip van ontruiming vast. De beschikking geldt als een veroordeling tot ontruiming tegen dat tijdstip.

8.   Tegen een beschikking krachtens dit artikel staat geen hogere voorziening open.

9.   Van dit artikel kan niet ten nadele van de huurder worden afgeweken.

10. De leden 1–9 zijn niet van toepassing, wanneer de overeenkomst tevens aan de omschrijving voldoet van een overeenkomst als bedoeld in artikel 50a, onderdelen c of f.

(Tekst wetsartikel actueel per 2022)

Uit de onderstreepte teksten blijkt dat de huurder het initiatief moet nemen om voor ontruimingsbescherming in aanmerking te komen. En verder dat de huurder dit moet doen binnen 2 maanden nadat hem de ontruiming is aangezegd door de verhuurder. Is de huurder hiermee te laat, dan heeft de huurder van kantoorruimte geen enkele ontruimingsbescherming.

Verder blijkt hieruit dat een verzoek tot ontruimingsbescherming de aangezegde ontruiming schorst. Een huurder kan dus eenvoudig uitstel van ontruiming realiseren door een dergelijk verzoek in te dienen. Ook blijkt hieruit dat de rechter de termijn voor ontruiming een aantal keren kan verlengen voor steeds een jaar tot een maximum van in totaal 3 jaar.

Tot slot blijkt hieruit dat de rechter - als het verzoek tot verlenging van de ontruiming wordt afgewezen - de huurder direct tot ontruiming veroordeelt, zij het dat de rechter de huurder hiervoor nog een bepaalde termijn kan gunnen door de dag en het tijdstip van ontruiming op (iets) langere termijn te stellen.

Een huurder doet er dus verstandig aan om goed beslagen ten ijs te komen in een dergelijke gerechtelijke procedure, zeker omdat hoger beroep op grond van lid 8 van bovenvermeld artikel niet mogelijk is. Hetzelfde geldt overigens voor de verhuurder, want de verhuurder zal zijn redenen hebben om de huurder zo snel mogelijk uit het gehuurde te willen hebben. Onnodig uitstel is dan niet gewenst.

Tip:

Schakel een gespecialiseerde huurrecht advocaat in voor een maximale kans op succes in dit soort ontruimingsprocedures

Advocaat huurrecht kantoorruimte nodig?

advocaat huurrecht kantoorruimteHeeft u hulp nodig bij huurrecht van kantoorruimte? En bent u op zoek naar een advocaat huurrecht kantoorruimte die u kan helpen?

Onze huurrecht advocaten zijn gespecialiseerd in huurrecht van bedrijfsruimte en kantoorruimte, en kunnen u behalve met ontruimingsprocedures zoals hiervoor vermeld onder meer helpen bij:Recent gewonnen rechtszaken

Onze advocaten hebben recent de volgende rechtszaken gewonnen waarvan het vonnis is gepubliceerd op rechtspraak.nl:Advocaat gespecialiseerd in huurrecht kantoorruimte

Hoewel onze advocaten u binnen het volledige huurrecht kunnen bijstaan, zijn wij in het bijzonder gespecialiseerd in huurrecht van bedrijfsruimte en kantoorruimte.

Als ondernemende advocaten werken wij namelijk graag voor andere ondernemende partijen, zoals:

 • zakelijke verhuurders
 • zakelijke huurders (zoals bedrijven)
 • particuliere verhuurders (zoals vastgoedbeleggers)


Dat werkt namelijk prettiger en praat ook makkelijker, want wij spreken dezelfde taal.

Daarom werken wij niet voor:

 • particuliere huurders (of debiteuren)


Doe daarom gerust een beroep op ons als u verhuurder van kantoorruimte bent. Of zakelijke huurder van kantoorruimte bent. In dat geval staan wij graag klaar om uw wederpartij (zo nodig stevig) aan te pakken.

Beste advocaat huurrecht kantoorruimte

beste advocaat huurrecht kantoorruimteWist u dat onze huurrecht advocaten als beste worden beoordeeld?

Onze klanten geven ons namelijk een 9,6 op basis van 250+ reviews.

Benieuwd naar ons geheim?

Onze advocaten zijn zowel gespecialiseerd in huurrecht als in incassorecht.

Door deze ijzersterke combinatie zorgen wij ervoor dat u niet alleen gelijk krijgt, maar ook betaald krijgt.
 

 • Gespecialiseerd in huurrecht én in incassorecht
 • Als beste beoordeeld (gemiddeld cijfer: 9,6)
 • Hoog slagingspercentage door ruime proceservaring
 • Landelijke dekking
 • 30 minuten gratis huurrecht advies
 • Vaste prijs mogelijk 
 • Veel tevreden klanten

 

Advocaten huurrecht kantoorruimte vergelijken

In onderstaand overzicht kunt u precies zien welke verschillen er bestaan tussen ons kantoor en andere huurrecht kantoorruimte advocaten. Zo ziet u direct bij wie uw huurzaak in de beste handen is.

e-Legal
Andere huurrecht advocaten
Gespecialiseerd in huurrecht
No cure no pay voor huurincasso
Als beste beoordeeld
Gratis huurrecht advies
Landelijke dekking
Online portal
Vaste prijs mogelijk
Ook gespecialiseerd in incasso
Ook gespecialiseerd in beslag leggen
Ook gespecialiseerd in faillissement aanvragen
Werkt alleen voor verhuurders en zakelijke huurders
Werkt ook voor particuliere huurders
Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging)Bel ons voor gratis advies van een advocaat huurrecht kantoorruimte

kantoorruimte huurrecht advocaatBel ons gerust als u wilt sparren met een gespecialiseerde advocaat huurrecht kantoorruimte. Dan kunnen wij samen de beste aanpak van uw huurzaak bespreken.

 • In 1 minuut doorverbonden met een huurrecht advocaat
 • Samen sparren over uw huurzaak
 • Vrijblijvend juridisch advies over de beste aanpak
 • Op werkdagen van 09:00 - 17:00 uur (lokaal tarief)


Wij bieden gratis huurrecht advies aan voor:

 • zakelijke verhuurders
 • zakelijke huurders (zoals bedrijven)
 • particuliere verhuurders (zoals vastgoedbeleggers)

Bel ons op 010 - 820 028 4

Of laat ons u vrijblijvend terugbellen door hieronder uw contactgegevens in te vullen. Dan bellen wij u zodra het u uitkomt. Dit is praktisch als u contact wilt opnemen buiten onze openingstijden.

Wij werken niet voor particuliere huurders. Particuliere huurders die op zoek zijn naar een pro deo advocaat verwijzen wij graag naar het Juridisch Loket of de Raad voor Rechtsbijstand

Contact opnemen voor gratis huurrecht advies 

Ja, neem vrijblijvend contact met mij op voor gratis advies.

 

Naam*:
Bedrijfsnaam:
Telefoon*:
Hoogte vordering:
Uw bericht*:
Velden met een * zijn verplicht
Angelique de Graaff: "Zo professioneel, vriendelijk en voorkomend te woord gestaan door Ed Veldhuizen tijdens de gratis eerste telefonische kennismaking. Verrassend" Angelique de Graaff: "Zo professioneel, vriendelijk en voorkomend te woord gestaan door Ed Veldhuizen tijdens de gratis eerste telefonische kennismaking. Verrassend"

Zo professioneel, vriendelijk en voorkomend te woord gestaan (door mr. E.R. (Ed) Veldhuizen) tijdens de gratis eerste telefonische kennismaking. Verrassend. Ik ben er een heel eind door gered en gemotiveerd om naar hem terug te keren, indien de problematiek waarmee ik me meldde hiertoe aanleiding geeft. Super.🙏

Veelgestelde vragen over onze huurrecht kantoorruimte

Wilt u meer weten over huurrecht kantoorruimte of het het inschakelen van een huurrecht advocaat? Hieronder geven wij antwoord op veelgestelde vragen:

Welk huurrecht geldt voor mijn kantoorpand?

Het is afhankelijk van het soort bedrijfspand welk huurrecht daarvoor geldt, dus huurrecht bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW of huurrecht overige ruimte in de zin van artikel 7:230a BW. Voor een kantoorpand geldt specifiek artikel 7:230a BW. Daarnaast gelden de afspraken zoals vermeld in de huurovereenkomst en toepasselijke algemene bepalingen.

Waarom een advocaat huurrecht kantoorruimte inschakelen?

Als verhuurder of huurder van kantoorruimte kunt u in een huurgeschil belanden waarvoor u juridische bijstand nodig hebt. Of u hebt juridisch advies nodig, bijvoorbeeld over de af te spreken huurperiode of opzegtermijn bij kantoorruimte. Of u wilt een huurovereenkomst voor kantoorruimte laten opstellen of beoordelen.

In al deze situaties kunt u een advocaat huurrecht kantoorruimte inschakelen. Het voordeel van een gespecialiseerde advocaat is dat hij/zij goed thuis is in de materie en u snel en goed kan bijstaan. Bel gerust vrijblijvend met onze huurrecht advocaten om te bespreken of wij u ook kunnen helpen. 

Ik ben op zoek naar een advocaat voor een huurgeschil over kantoorruimte. Kan ik hiervoor bij u terecht?

Huurgeschillen en andere conflicten over kantoorruimte zijn dagelijkse kost voor onze huurrecht advocaten. Onze advocaten hebben ruime proceservaring en kunnen alle huurrechtelijke procedures voor u verzorgen, ook in kort geding of in hoger beroep. Dus bel ons gerust om uw zaak vrijblijvend te bespreken. U kunt ons bereiken op 010 - 820 028 4

Ik wil een huurovereenkomst kantoorruimte laten opstellen. Kan ik hiervoor ook bij u terecht?

Ja, wij stellen ook huurovereenkomsten en algemene voorwaarden op. Onze huurrecht advocaten kunnen ervoor zorgen dat uw huurovereenkomst voor kantoorruimte of overige ruimte goed is dichtgetimmerd en aansluit op uw specifieke situatie en wensen. Neem gerust contact op voor een vrijblijvende offerte.

Hoe werkt gratis huurrecht advies ?

Gratis huurrecht advies werkt als volgt:

 1. U belt ons op 010 - 820 028 4

 2. U bespreekt uw huurzaak vrijblijvend met onze huurrecht advocaten.

 3. U krijgt telefonisch gratis huurrecht advies, bijvoorbeeld over de juridische haalbaarheid van uw huurzaak. Ook juridische vragen beantwoorden wij kosteloos als wij uw vraag kunnen beantwoorden vanuit onze parate kennis.


Máár wij kunnen vanzelfsprekend niet iedereen de hele dag van gratis advies voorzien. In de onderstaande situaties kunnen wij geen gratis huurrecht advies verstrekken:

 • Als het telefoongesprek (veel) langer dan 30 minuten duurt.

 • Als voor de juridische beoordeling van uw huurzaak dossieronderzoek of juridisch onderzoek noodzakelijk is.

 • Als u uw huurzaak liever op kantoor bespreekt onder het genot van een kopje koffie.

Wel kunnen wij u in de bovenvermelde situaties een vrijblijvend prijsvoorstel doen voor het huurrecht advies. Vaak tegen een scherpe vaste prijs.

Gratis huurrecht advies geldt niet voor particuliere huurders.

Cookie-voorkeuren

Wij gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden voor statistische en analytische doeleinden om u de beste ervaring op onze website te bieden.

Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid
Wij respecteren uw privacy

U kunt uw cookie-voorkeuren instellen door de verschillende hieronder beschreven cookies te accepteren of te weigeren

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Vereist
Voorkeuren

Met voorkeurscookies kan een website informatie onthouden die de manier verandert waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Statistieken

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.